To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: pomorskie, Gdynia, Orłowo

Dom na sprzedaż Gdynia, Orłowo, Powstania Styczniowego

611 m2
3 900 000 PLN 6 383 zł/m2
Opis
DOM RODZINNY Z BASENEM  W PRESTIŻOWEJ DZIELNICY GDYNIA ORŁOWO ***** Duży rodzinny dom, 8 pokoi  | Basen, sauna  | Działka o powierzchni 747 m2, MPZP 17 MN1,U | Prestiżowa lokalizacja, blisko miasta, Kępy Redłowskiej oraz morza LOKALIZACJA Lokalizacja znakomita, ekskluzywna i prestiżowa- Gdynia Orłowo. Dom położony jest w nadmorskiej części Orłowa. Kilka minut wystarczy, aby dojść na brzeg morza, cieszyć się plażą, kąpielą, spacerem. Dookoła Rezerwat Kępa Redłowska, Klif Orłowski. Nieopodal w parku w Kolibkach odbywają się letnie koncerty, na plaży działa teatr- Scena Letnia Teatru Miejskiego im. Witolda Gombrowicza. Można poćwiczyć uderzenia w pobliskim parku golfowym lub pojeździć konno. W Orłowie znajduje się wszystko, co zaspokaja codzienne potrzeby - od świeżego pieczywa na śniadanie po dobra luksusowe. Zakupy można zrobić w niedalekim CH Klif oraz weekendowo w Jadłostajni Kolibki-lokalnym EkoBazarze. Spokój, kameralność miejsca, dużo zieleni, morze, a jednocześnie bliskość miasta i pełnej infrastruktury niezbędnej do wygodnego funkcjonowania, to główne atuty tej lokalizacji.   INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCI Dom wybudowany w latach 80-tych, jako typowy dom tamtego okresu o bryle prostopadłościennej. W latach 90-tych gruntownie przebudowany, rozbudowany i zmodernizowany. W latach 2011-2012 został przeprowadzony kolejny remont - łazienki, podłogi, schody, ściany, basen. Powierzchni całkowita domu 660m2, powierzchnia użytkowa 611m2, całkowicie podpiwniczony, piętrowy z poddaszem użytkowym. Działka o powierzchni 747m2. Dom o dużej powierzchni i kilku poziomach to miejsce idealne dla rodziny. Odpowiednia przestrzeń do organizowania imprez rodzinnych, przyjmowania gości, a także prowadzenia biura. Basen i pięknie zaaranżowany ogród umożliwiają relaks, a także zachęcają do aktywnego wypoczynku, zabawy. Rozkład pomieszczeń: Przyziemie: kuchnia (dodatkowa), pralnia, pomieszczenia gospodarcze , kotłownia, pokój klubowy-siłownia. Basen z wyjściem na taras w ogrodzie. Sauna, łazienka. Salon z kominkiem z wyjściem do ogrodu. Parter: hol, oranżeria, salon, kuchnia połączona z jadalnią, gabinet, łazienka, WC. Taras-wyjście z jadalni i gabinetu. Piętro 1: 4 pokoje: 2 niezależne pokoje. Salon połączony z dodatkowym pokojem-pokoje przejściowe, w salonie schody na kolejny poziom. Z wszystkich pokoi wyjście na tarasy. Łazienka. Piętro 2: 2 pokoje, łazienka. Poddasze-przestrzeń otwarta. Ogrzewanie podłogowe: hol, basen, salon z kominkiem, łazienka. Klimatyzacja w dwóch pokojach. Basen o wymiarach 4x8m, głębokość 1,2-1,6m. Ogród z zainstalowanym systemem nawadniania. W garażu miejsce na 2 auta. Na terenie posesji znajdują się dodatkowe miejsca postojowe. Teren posesji zamknięty. Alarm. Rolety antywłamaniowe. MPZP: 17 MN1,U: MN1 - Zabudowa jednorodzinna wolno stojąca. Dopuszcza się wydzielenie w budynkach nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku dla usług stanowiących uzupełnienie funkcji mieszkaniowej i niezakłócających jej. U - Zabudowa usługowa. Wszelkie rodzaje usług konsumpcyjnych i ogólnospołecznych, w tym obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży do 2000 m2 , których funkcjonowanie na danym terenie jest zgodne z zasadami zabudowy i zagospodarowania określonymi w danej karcie terenu. Zapraszam na prezentację. —————————————— KONTAKT: Magdalena Watkowska: +48 884 340 403 (licencja zawodowa nr 26535) Pośrednik odpowiedzialny: Joanna Czapska (licencja zawodowa nr 4585) Przedstawiona wyżej oferta nie jest ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa, lecz ma charakter informacyjny. Partners International dokłada starań, aby treści przedstawione w naszych ofertach były aktualne i rzetelne. Dane dotyczące ofert uzyskano na podstawie oświadczeń Sprzedających. Jako agencja nieruchomości pobieramy wynagrodzenie w formie prowizji. —————————————— CONTACT: Magdalena Watkowska: +48 884 340 403 (professional license No. 26535) Broker responsible: Joanna Czapska (professional license No. 4585) Outlined above proposal is not a commercial offer for the purposes of the law but is informative. All data relating to real estate was obtained on the basis statements of the Sellers. As a real estate agency, we charge a commission. —————————————— FAMILY HOUSE WITH A SWIMMING POOL IN PRESTIGIOUS DISTRICT GDYNIA ORŁOWO ***** Large family house, 8 rooms | Swimming pool, sauna | Land plot of 747 m2, MPZP 17 MN1,U | Prestigious location, close to the city, Kępa Redłowska and the sea LOCATION Excellent, exclusive and prestigious location - Gdynia Orłowo. The house is located in the seaside part of Orłowo. A few minutes is enough to walk to the seashore, enjoy the beach, swimming, walking. Around the reserve Kępa Redłowska, Orłowski Cliffs. Nearby in the park in Kolibki summer concerts are held, on the beach there is a theater - Summer Stage of the Witold Gombrowicz City Theater. You can practice your strokes in the nearby golf park or go horseback riding. Orlowo has everything to meet daily needs, from fresh bread for breakfast to luxury goods. Shopping can be done at the nearby Klif Shopping Center and on weekends at the Kolibki-local Eatery EcoBazar. The tranquility, intimacy of the place, lots of greenery, the sea, and at the same time the proximity of the city and the full infrastructure necessary for comfortable functioning are the main advantages of this location. INFORMATION ABOUT THE PROPERTY The house was built in the 1980s, as a typical house of that period with a cuboidal body. In the 1990s it was extensively rebuilt, expanded and modernized. In 2011-2012 another renovation was carried out - bathrooms, floors, stairs, walls, pool. Total area of the house 660m2, usable area 611m2, completely basement, one-story with a usable attic. Plot of land with an area of 747m2. The house with a large area and several levels is an ideal place for a family. Adequate space to hold family events, receive guests, as well as run an office. The swimming pool and beautifully arranged garden allow you to relax, as well as encourage active recreation, fun. Room layout: Ground floor: kitchen (additional), laundry room, utility rooms , boiler room, club room-gym. Swimming pool with access to the garden terrace. Sauna, bathroom. Living room with fireplace with access to the garden. First floor: hall, conservatory, living room, kitchen combined with dining room, study, bathroom, toilet. Terrace-exit from dining room and study. Floor 1: 4 rooms: 2 independent rooms. Living room connected with an additional room-transitional rooms, in the living room stairs to the next level. From all rooms exit to terraces. Bathroom. Floor 2: 2 rooms, bathroom. Attic-open space. Underfloor heating: hall, pool, living room with fireplace, bathroom. Air conditioning in two rooms. Swimming pool 4x8m, depth 1,2-1,6m. Garden with irrigation system installed. In the garage space for 2 cars. There are additional parking spaces on the property. The area of the property closed. Alarm. Burglar-proof roller shutters. MPZP: 17 MN1,U: MN1 - Single-family detached development. It is permitted to separate in buildings no more than two residential units or one residential unit and a commercial unit with a total area not exceeding 30% of the total area of the building for services that complement the residential function and do not interfere with it. U - Service development. All types of consumer and general community services, including commercial facilities with a sales area of up to 2,000 m2, the operation of which on a given site is in accordance with the development and development rules set forth in the respective site charter. I invite you to the presentation.
Więcej
Dom:
na sprzedaż
Liczba pokoi:
9
Powierzchnia całkowita:
611 m2
Lokalizacja:
województwo: pomorskie powiat: Gdynia gmina: Gdynia miejscowość: Gdynia dzielnica: Orłowo ulica: Powstania Styczniowego

Podobne oferty w tej lokalizacji