To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: mazowieckie, Brwinów

Dom na sprzedaż Brwinów, ul. pruszkowska 19f

148 m2
277 767 PLN 1 877 zł/m2
Opis
Sprzedaż w postępowaniu upadłościowym PROSZĘ O KONTAKT WYŁĄCZNIE DROGĄ MAILOWĄ W postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Wojciecha Miastowskiego zamieszkałego w Brwinowie prowadzonym przed Sądem Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygnaturą akt XIX GUp 1747/20 zostały zatwierdzone warunki sprzedaży nieruchomości w postaci udziałów: ·         1/4 w prawie własności nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 128/18 zabudowanej budynkiem mieszkalnym dwurodzinnym położonej w Brwinowie przy ul. Pruszkowskiej wraz z prawem korzystania z segmentu jednorodzinnego oznaczonego nr 19F o powierzchni 140 m2, dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę nr WA1P/00075894/6, ·         5/290 w prawie własności nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 128/2 stanowiącej drogę wewnętrzną na osiedlu położonym w Brwinowie przy ul. Pruszkowskiej, dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę nr WA1P/00072814/1, ·         5/150 w prawie własności nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 128/14 oraz 128/15 stanowiącej poszerzenie drogi wewnętrznej na osiedlu położonym w Brwinowie przy ul. Pruszkowskiej dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę nr WA1P/00075893/9. za łączną kwotę nie niższą niż 277.767,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt siedem złotych).   Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 września 2021 r. w Kancelarii Syndyka Sławomira Witkowski w Piasecznie, ul. Mleczarska 9A lok. 32. Oferta, która wpłynie po terminie do Kancelarii Syndyka nie będzie rozpatrywana (decyduje fizyczny wpływ, nie data stempla pocztowego). Oferty nie spełniające wymogów regulaminu przetargu nie będą brane pod uwagę.   Każdy oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest do wpłaty wadium na rachunek bankowy masy upadłości Wojciecha Miastowskiego o numerze 64 1140 2004 0000 3702 8078 2925 w kwocie 35.000 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych).   Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 września 2021 roku w Kancelarii Syndyka w Piasecznie przy ul. Mleczarskiej 9A/32 o godzinie 13:00. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną i konieczność dostosowania warunków lokalowych do wymogów sanitarnych, w przypadku większej ilości ofert, Syndyk zastrzega możliwość zmiany miejsca otwarcia ofert. Ostateczne miejsce otwarcia ofert zostanie podane do publicznej wiadomości najpóźniej 7 września 2021 r. na stronie internetowej kancelarii syndyka w w w . e - u p a d l o s c i . p l w zakładkach dedykowanych sprzedaży poszczególnych nieruchomości.   Z regulaminami przetargu oraz z opisem i oszacowaniem nieruchomości można zapoznać się na . Dodatkowe informacje można uzyskać wyłącznie drogą mailowa pod adresem k  a n c e l a r i a @ e - u p a d l o s c i . p l. Z przedmiotem przetargu można zapoznać się po uprzednim uzgodnieniu terminu drogą mailową (k a n c e l a r i a @ e - u p a d l o s c i . p l). Uwaga: Wpisana w Księdze Wieczystej hipoteka stosownie do art. 1013 KPC nie wygasa wskutek sprzedaży w postępowaniu upadłościowym.  
Więcej
Dom:
na sprzedaż
Liczba pokoi:
4
Powierzchnia całkowita:
148 m2
Lokalizacja:
województwo: mazowieckie powiat: pruszkowski gmina: Brwinów miejscowość: Brwinów ulica: ul. pruszkowska 19f

Podobne oferty w tej lokalizacji