Lokal użytkowy 7646,64m2, Warszawa, Mokotów, ul. Wołoska 18
33 800 000 zł 4 420,24 zł/m2
Skontaktuj się

POWIERZCHNIA

7646,64 m2

PRZEZNACZENIE

biuro

PIĘTRO

-

Advertisement Expander

Szczegóły

Opis oferty

Do sprzedaży Nieruchomość położona w Warszawie przy ul. Wołoskiej 18 składająca się z: - lokali biurowo – usługowych nr 1, 3, 7, 9, 11 o łącznej powierzchni użytkowej 7 646,64 mkw. (zgodnie z inwentaryzacją) stanowiących udział 51,86% w częściach wspólnych budynku Curtis Plaza, posadowionego na działce ewidencyjnej nr 12, obręb 1-04-01 o powierzchni 4 069 mkw.; - działek ewidencyjnych o numerach 11, 13/1 i 13/4 (obręb 1-04-01) o łącznej powierzchni 4 006 mkw., które zagospodarowane są pod parking o utwardzonej nawierzchni. Budynek charakteryzuje się bardzo dobrą ekspozycją zarówno od strony ul. Wołoskiej jak i ul. Domaniewskiej. Posiada 6 kondygnacji naziemnych i 1 podziemną. Komunikację pionową zapewniają trzy klatki schodowe oraz pięć wind (cztery osobowe i jedna towarowa). Wjazd na parking znajduje się od strony ul. Domaniewskiej. Lokal nr 1 składa się z trzech kondygnacji o powierzchni równej 2 908,55 mkw. • W piwnicy o powierzchni 627,79 mkw. znajdują się: skarbiec, pomieszczenia archiwum oraz pomieszczenia techniczne. • Parter o powierzchni 1 189,88 mkw. wykorzystywany jest na cele oddziału banku, na który składają się sala operacyjna oraz towarzyszące pomieszczenia biurowe i socjalne. • Na I piętrze o powierzchni 1 090,88 mkw. usytuowane są pomieszczenia biurowe. Lokale 3, 7, 9 oraz 11 o łącznej powierzchni 4 738,09 mkw., składają się z powierzchni biurowej zlokalizowanej na odpowiednio I, III, IV i V piętrze oraz dodatkowo z pomieszczeń magazynowych w piwnicy, w których mieści się archiwum oraz magazyn. Standard wykończenia Lokali jest średni. Wyższym standardem charakteryzuje się powierzchnia biurowa na I piętrze należąca do lokalu nr 1, gdzie przeprowadzono remont w ostatnich latach. Dobry standard oferuje również powierzchnia biurowa na piętrze V, która przeszła w 2017 roku modernizację polegającą m.in. na wymianie sufitów podwieszanych oraz wykładzin. Dla poszczególnych lokali oraz działek gruntu prowadzone są księgi wieczyste przez Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych - WA2M. Bank Pekao S.A. posiada prawo własności do lokali oraz udział 51,86 % w częściach wspólnych budynku Curtis Plaza. Prawo własności nieruchomości gruntowych, obejmujących działki ewidencyjne nr: 11, 12, 13/1 oraz 13/4 z obrębu 1-04-01 przysługuje Gminie Warszawa-Centrum. Użytkowanie wieczyste zostało ustanowione do dnia 23 maja 2089 roku. Obszar przedmiotowej nieruchomości objęty jest ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Służewca Przemysłowego w rejonie ulicy Cybernetyki, przyjętego Uchwałą nr XXIX/625/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 grudnia 2011 roku. Zgodnie z planem miejscowym, teren oznaczony jest, jako 4a U/U-A – tereny usług oraz tereny usług administracji. Zgodnie z nowelizacją ustawy o gospodarce nieruchomościami (art. 109 ust. 1, Dz. U. 2015.1774 j.t.) Miastu przysługuje prawo pierwokupu w przypadku sprzedaży nieruchomości: • położonych na obszarze rewitalizacji, jeżeli przewiduje to uchwała, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, • położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o której mowa w art. 25 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji. Nieruchomość położona jest na obszarze, dla którego nie podjęto uchwały o objęciu obszarem rewitalizacji ani obszarem Specjalnej Strefy Rewitalizacji. LOKALIZACJA Lokale położone są w budynku Curtis Plaza, zlokalizowanym w zachodniej części dzielnicy Mokotów w Warszawie, w granicach strefy biurowej Mokotów – Służewiec, która stanowi jedno z największych skupisk powierzchni biurowej w stolicy. Nieruchomość mieści się przy skrzyżowaniu ulic Wołoskiej i Domaniewskiej, charakteryzuje się bardzo dobrą dostępnością komunikacyjną zarówno miejską (przystanki autobusowe i tramwajowe w bezpośrednim sąsiedztwie) jak i prywatną. Bezpośrednie otoczenie stanowi zabudowa biurowa i handlowa (Galeria Mokotów). INFORMACJE DODATKOWE Cena wywoławcza nieruchomości jest ceną netto. Sprzedaż objęta jest zwolnieniem z opodatkowania podatkiem VAT. Dla podmiotów uprawnionych istnieje możliwość zastosowania opcji opodatkowania VAT. Bank przewiduje najem zwrotny części powierzchni. Szczegóły zostaną podane na etapie postępowania ofertowego. Sprzedający zastrzega sobie prawo do: • swobodnego wyboru oferty, • prowadzenia rozmów z wybranymi oferentami, • odstąpienia od prowadzenia rozmów bez podania przyczyny, • żądania wpłaty zaliczki na poczet ceny sprzedaży, • wyłączenia odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne nieruchomości. Administratorem danych jest Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 53/57 – prosimy o zapoznanie się z Informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych. Prezentowana oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM (asaricrm.com)
Numer oferty: 60/7357/OLS

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Warszawa, Mokotów, ul. Wołoska 18

Podobne nieruchomości