To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: śląskie, Racibórz

Lokal użytkowy na sprzedaż Racibórz, Piotrowska

53,06 m2
48 204 PLN 908 zł/m2
Opis
TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach ul. Portowa 14A, 44-102 Gliwice Infolinia: +48 32 606 0 616 Adres do korespondencji: ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice info@tauron-dystrybucja.pl OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY w przetargu nieograniczonym Spółka TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, 31–035 Kraków, ul. Podgórska 25A NIP 6110202860, REGON 230179216, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS 0000073321, przez Sąd Rejonowy dla miasta Krakowa - Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 560 575 920,52 PLN wniesiony w całości ZAPRASZA Do przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż udziału wynoszącego 36/100 w prawie własności nieruchomości zabudowanej, stanowiącego pomieszczenia techniczne po zlikwidowanej stacji transformatorowej ST069, o łącznej powierzchni użytkowej 53,06 m 2 wraz z udziałem 36/100 w prawie własności działek gruntu o numerach odpowiednio: 1061/271, 1284/271 o łącznej powierzchni 437m 2, położonej w Raciborzu przy ul. Piotrowskiej 3. Dla nieruchomości V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Raciborzu prowadzi księgę wieczystą KW nr GL1R/00036862/8 za cenę nie niższą niż cena wywoławcza wynosząca 48204,00 zł netto (słownie: czterdzieści osiem tysięcy dwieście cztery złote, 00/100). Przedmiotowa nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalno-technicznym położona jest w dzielnicy Stara Wieś w strefie peryferyjnej miasta Racibórz. W otoczeniu nieruchomości znajduje się głównie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz tereny niezabudowane użytkowane rolniczo. Nieruchomość składa się z dwóch działek o łącznej powierzchni 437 m2 , zabudowana budynkiem opisanym powyżej, z którego wyodrębniony i zbyty został samodzielny lokal mieszkalny z częściami przynależnymi (udział 64/100). Przedmiotem sprzedaży jest pozostały udział 36/100 stanowiący pomieszczenia techniczne po zlikwidowanej stacji transformatorowej ST069 usytuowane na parterze budynku. Lokal składa się z 5 pomieszczeń technicznych z których zdemontowane zostały wszystkie urządzenia. Stan techniczny pomieszczeń wymagający remontu. W posadzkach dziury (kanały kablowe i misy olejowe) po transformatorach do wypełnienia betonem. Media w drodze. W księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości pomiędzy wpisaną powierzchnią użytkową pomieszczeń po byłej stacji transformatowej a rzeczywistymi jej pomiarami występuje różnica na minus 8,40 m2. W związku z powyższym, aktem notarialnym sprzedaży nieruchomości dokonana zostanie korekta przedmiotowej powierzchni użytkowej. Jednocześnie w księdze wieczystej przed przekształceniem użytkowania wieczystego we własność, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r., błędnie określono okres użytkowania wieczystego nieruchomości. W księdze wieczystej wskazano, iż posiadanie użytkowania wieczystego upływałoby w dniu 29 października 2098 r. podczas gdy zgodnie z Decyzją nr Gd.II-1/7222/452/95 Wojewody Śląskiego, poprzednik prawny TAURON Dystrybucja S.A. nabył użytkowanie wieczyste na okres 99 lat tj. do dnia 5 grudnia 2089 r. Powyższa omyłka pisarka nie podlega obecnie sprostowaniu z uwagi na przekształcenie gruntu z prawa użytkowania wieczystego we własność. Nie mniej jednak powyższe może mieć wpływ na okres i wysokość wnoszenia opłaty przekształceniowej. Przedmiotowa nieruchomość położona jest w granicach obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w jednostce strukturalnej Proszowiec - Stara Wieś w Raciborzu, zatwierdzonego Uchwałą nr XLIII/648/2006 Rady Miasta Racibórz z dnia 24 maja 2006r. Zgodnie z zapisami w ww. planie przedmiotowa nieruchomość położona jest w terenie oznaczonym symbolem F43MN– teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Sprzedaż przedmiotowego udziału w nieruchomości opodatkowana zostanie następująco: 1) sprzedaż udziału w działce niezabudowanej o nr 1284/271 zostanie opodatkowana zgodnie z obowiązującą w dniu sprzedaży stawką podatku VAT. W chwili obecnej jest to podatek 23%, 2) sprzedaż udziału w budynku wraz z prawem własności gruntu działki nr 1061/271 będzie podlegała zwolnieniu z podatku na podstawie art. 43 ust.1 pkt.10. Termin i miejsce składania ofert: ofertę należy składać w dni robocze do dnia 28.09.2020r. do godz.15:00 w TAURON Obsługa Klienta Sp. z o.o., 44-100 Gliwice ul. Barlickiego 2 w kancelarii, w jednej zamkniętej kopercie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy (firmy) oraz adresu (siedziby firmy) z dopiskiem na kopercie „Przetarg pisemny na sprzedaż udziału wynoszącego 36/100 w prawie własności nieruchomości zabudowanej położonej w Raciborzu przy ul. Piotrowskiej 3 ”. Termin i miejsce wniesienia wadium: warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 4820,40 zł (słownie: cztery tysiące osiemset dwadzieścia złotych 40/100). Wadium należy wnieść w formie pieniężnej do dnia 25.09.2020r. na rachunek bankowy TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach:73 1140 1078 0000 2205 5500 2001 z dopiskiem: „WADIUM – przetarg pisemny na sprzedaż udziału wynoszącego 36/100 w prawie własności nieruchomości zabudowanej położonej w Raciborzu przy ul. Piotrowskiej 3”. Termin i miejsce otwarcia ofert: w dniu 30.09.2020r., o godz. 12:00 w Gliwicach przy ul. Portowa 14a w siedzibie TAURON Dystrybucja S.A Oddział w Gliwicach w Budynku F, sala nr 14 z zachowaniem kolejności według daty i godziny wpływu oferty. Termin i miejsce, w którym można uzyskać informacje dotyczące przedmiotu przetargu: dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32 303 54 22 lub 32 303 54 27, nieruchomość można oglądać w dni robocze w terminie do dnia 25.09.2020r. w godz. od 9:00 do 12:00 po uprzednim skontaktowaniu się z wyżej wskazanymi nr telefonu. Podpisanie umowy sprzedaży nieruchomości odbywa się w Kancelarii Notarialnej wybranej przez Sprzedającego. Szczegółowe warunki Przetargu zostały udostępnione są na stronie internetowej: www.nieruchomosci.tauron.pl Kontakt: TAURON Dystrybucja SA Oddział w Gliwicach tel: (32) 303 54 22 Renata.Bartecka-Grochla@tauron-dystrybucja.pl
Więcej
Lokal użytkowy:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
53,06 m2
Lokalizacja:
województwo: śląskie powiat: Raciborski gmina: Racibórz miejscowość: Racibórz ulica: Piotrowska

Podobne oferty w tej lokalizacji

WYRÓŻNIONE punkt handlowy na sprzedaż 1000m2 punkt handlowy Legnica, Stare Miasto
punkt handlowy Legnica, Stare Miasto

Kamienica w centrum, 1000 m2 ul. Grodzka LOKALIZACJA Budynek w centrum Legnicy, ul. Grodzka, wyjątkowa i niepowtarzalna lokalizacja. NIERUCHOMOŚĆ Kamienica posiada pięć kondygnacje o łącznej powier...

punkt handlowy na sprzedaż, Legnica
3 900 000 zł 3 450 000 zł
1000 m2 3 450 zł/m2
WYRÓŻNIONE punkt gastronomiczny na sprzedaż 750m2 punkt gastronomiczny Kraków, Podgórze, Leonida Teligi
punkt gastronomiczny Kraków, Podgórze, Leonida Teligi

Na sprzedaż budynek usługowy, możliwość przeznaczenia pod różne rodzaje działalnosci, powierzchnia użytkowa 638 m2, przy ul. Teligi, Prokocim LOKALIZACJA Ulica Teligi znajduje się niedaleko ul. Wieli...

punkt gastronomiczny na sprzedaż, Kraków
Zapytaj o cenę
750 m2 30
WYRÓŻNIONE lokal użytkowy na sprzedaż 460m2 lokal użytkowy Kraków, Krowodrza, Włodzimierza Tetmajera
lokal użytkowy Kraków, Krowodrza, Włodzimierza Tetmajera

TYLKO U NAS!!! Kupujący nie płaci PCC. Na sprzedaż cały nowoczesny budynek z wydzielonymi mieszkaniami na Bronowicach! LOKALIZACJA: Inwestycja znajduje się przy ul. Tetmajera w jednej z najbardziej...

Lokal użytkowy na sprzedaż, Kraków
4 000 000 zł 3 420 000 zł
460 m2 7 435 zł/m2
WYRÓŻNIONE lokal użytkowy na sprzedaż 82m2 lokal użytkowy Warszawa, Śródmieście
lokal użytkowy Warszawa, Śródmieście

PLAC ZBAWICIELA - MARSZAŁKOWSKA - wyjątkowe nowoczesne eleganckie wnętrze po gruntownym, kapitalnym remoncie, idealne na biuro - ścisłe centrum miasta. Cztery pokoje, dwustronne, czwarte piętro - wi...

Lokal użytkowy na sprzedaż, Warszawa
1 550 000 zł
82 m2 18 902 zł/m2