Lokal użytkowy 1081,0m2, Koryta
1 300 000 zł 1 202,59 zł/m2

POWIERZCHNIA

1081,00 m2

PRZEZNACZENIE

biuro

PIĘTRO

-

Expander

Szczegóły

Opis oferty

Przedmiotowa nieruchomość składa się z działek o numerach 3/2, 3/3,3/4 o powierzchni 16 015 m². ,stanowiących kompleks gruntów o różnorodnym charakterze użytkowania. -Działki nr 3/3 i 3/4 stanowią grunty zabudowane zespołem parterowej zabudowy techniczno-magazynowo-mieszkalnej związanej z funkcją centrali telekomunikacyjnej. -Działka nr 3/2 -grunt niezabudowany, oczekujący na proces urbanizacji - wydzielony jako tereny do zainwestowania. W obrębie działki nr 3/3, wzdłuż zachodniej granicy, posadowiony jest budynek techniczno-mieszkalny, z jednym lokalem zakładowym wraz z zabudowaniami gospodarczymi. Działka nr 3/4 stanowi kompleks budynków, związanych z obsługą stacji telekomunikacyjnej. Przy północnej granicy działki kompleksu zlokalizowany jest budynek stacji. W obrębie działki nr 3/4 przy wschodniej granicy zlokalizowany jest maszt telekomunikacyjny. Łączna powierzchnia użytkowa budynków techniczno-magazynowo-mieszkalnych wynosi: 1081,28 m². Teren działki ma kształt zbliżony do trapezu, jest ogrodzony, zniwelowany oraz częściowo utwardzony kostką betonową (ciągi komunikacyjne). Nieruchomość zlokalizowana jest w Gminie Torzym wies Koryta nr 23, w strefie peryferyjnej gminy , w obszarze rozproszonej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w sąsiedztwie terenów niezabudowanych, oczekujących na proces urbanizacji. Bezpośrednie sąsiedztwo od strony północnej stanowi budynek mieszkalno-usługowy oraz droga krajowa DK92, od strony południowo-wschodniej grunty niezabudowane. Gmina Torzym jest gminą miejsko-wiejską. Powierzchnia gminy wynosi 375 km². Gmina składa się z 21 sołectw. W gminie dominuje zabudowa indywidualna. Lasy zajmują 63% powierzchni gminy. Przez teren gminy przebiega międzynarodowa droga A2 i linia kolejowa Warszawa - Berlin. Infrastruktura Techniczna Przez część nieruchomości (działki 3/2 oraz 3/4) przebiega podziemna infrastruktura telekomunikacyjna, dla której zostanie ustanowiona służebność przesyłu obejmująca pas gruntu wzdłuż przebiegu kanalizacji teletechnicznej o szerokości po 0,5 m z każdej strony. Przeznaczenie W myśl postanowień Uchwały Rady Miasta Torzymia nr XXIII/97/01 z dnia 30.06.2001, w sprawie uchwalenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana na terenach przeznaczonych do rehabilitacji i uzupełnień". Pośrednik odpowiedzialny zawodowo za wykonanie umowy pośrednictwa: Magdalena Janicka - Dyrektor (licencja nr: 23037) -------------------------- Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego. Firma prowadzona pod nadzorem licencjonowanego pośrednika. Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo
Numer oferty: PRF-BS-3104
Nr licencji zawodowej: 23037

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Koryta