Czy wynajem mieszkań obcokrajowcom to większe ryzyko?

Ukraińcy stanowią dynamicznie rosnącą grupę klientów zainteresowanych wynajmowaniem mieszkań w Polsce. Taki stan rzeczy to bardzo dobra informacja dla wynajmujących. Obcokrajowcy bowiem ratują polski rynek najmu.

Wzmożony popyt na mieszkania ze strony obywateli krajów Europy Wschodniej, w szczególności Ukrainy obserwujemy od około roku. Taki stan rzeczy to efekt bardzo trudnej sytuacji gospodarczej i wojny na Ukrainie, która pcha wielu ludzi do emigracji. Powód jest jednak jeszcze inny - ułatwienia dla obcokrajowców, jakie przyjęto w Polsce.

Zgodnie z nowymi przepisami, które obowiązują od maja 2014 cudzoziemcy spoza Unii starający się o legalizację pobytu mogą go uzyskać od razu na 3, a nie tak jak wcześniej - na dwa lata. Wniosek o takie zezwolenie cudzoziemiec może teraz złożyć podczas swojego legalnego pobytu, w dogodnym dla siebie momencie, a nie jak było dotychczas przynajmniej 45 dni przed końcem ważności wizy lub aktualnego zezwolenia na pobyt .

Nowe przepisy zmieniają też wiele w kwestii pozwolenia na pracę. Obecnie procedury pozwolenia na pobyt i pozwolenia na pracę zostały połączone w jedno. Wcześniej to pracodawca musiał starać się o pozwolenie na pracę dla swego pracownika, a dopiero później ten mógł starać się o zezwolenie na pobyt. Zgodnie z nowymi przepisami obcokrajowiec może też przez miesiąc pozostawać bez pracy nie tracąc prawa pobytu.

W kwestiach zamieszkania również są pewne ułatwienia. Obecnie obcokrajowiec nie musi już mieć meldunku, by starać się o kartę pobytu. Wystarczy w tym zakresie sama umowa najmu.

Wiele ułatwień dotyczy osób studiujących w Polsce. Pierwsze zezwolenie na pobyt czasowy jest przyznawane na 15 miesięcy (czyli 1 rok i 3 miesiące). Jeśli cudzoziemiec przebywa w Polsce krócej niż 1 rok, wówczas zezwolenie jest przyznawane na czas trwania roku akademickiego lub studiów oraz dodatkowo 3 miesięcy. Cudzoziemcy kontynuujący studia na kolejnym roku, otrzymują zezwolenie na pobyt czasowy na okres do 3 lat (a nie na rok, jak do tej pory).

Wg przedstawicieli polsko - ukraińskich organizacji biznesowych, w tym roku w Polsce liczba emigrantów z tego kraju może wzrosnąć nawet o połowę. To oczywiście świetna wiadomość dla wynajmujących mieszkania. Na ten rynek będzie "wpływać" coraz więcej nowych klientów i bardzo dobrze, bowiem obecnie rynek najmu jest coraz mniej rentowny.

O czym pamiętać decydując się na wynajem mieszkania obcokrajowcowi? Formalności w tym zakresie nie różnią się od tych jakie dotyczyłby klienta - Polaka. Jedyna różnica wynika z tego, że przybysz powinien zrozumieć umowę, którą podpisał, dlatego dobrze jest sporządzić ją w dwóch językach. W praktyce - zwłaszcza przy klientach ze wschodu - często się z tego obowiązku rezygnuje, zawierając jedynie adnotację, że najemca poświadcza że na własną rękę przetłumaczył i zrozumiał umowę.

Czy wynajem obcokrajowcom wiąże się z większym ryzykiem? Teoretycznie tak. Najemca tego typu może np. wynieść z mieszkania co cenniejsze rzeczy i wrócić do swej Ojczyzny. Nie płacić miesiącami i postąpić podobnie. W praktyce jednak są to obawy na wyrost. Pamiętajmy, że nieuczciwym najemcą może być każdy - równie dobrze Polak. Co prawda Polaka - przynajmniej teoretycznie - możemy skuteczniej ścigać. W praktyce - jak wiemy - prawo w Polsce zdecydowanie faworyzuje najemców. Jedyną więc gwarancją naszego bezpieczeństwa jest gotówka w ręce, czyli kaucja. Dla świętego spokoju można np. zażądać podwójnej kaucji, ale pamiętajmy że w ten sposób nasze mieszkanie będzie mniej konkurencyjne.

Warto też wziąć pod uwagę fakt, że przybysze z Ukrainy wiele poświęcili i zainwestowali by znaleźć się w Polsce i spróbować tu ułożyć sobie nowe życie. Dlatego będą unikać sytuacji, które mogą im zaszkodzić np. przy przedłużeniu pobytu.

Obcokrajowcy stanowią przyszłość polskiego rynku najmu. W najbliższym czasie na pewno takich transakcji będzie coraz więcej.