To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: małopolskie, Rabka-Zdrój

Lokal użytkowy na sprzedaż Rabka-Zdrój,

4256 m2
1 013 600 PLN 238 zł/m2
Opis
SYNDYK MASY UPADŁOŚCI Przedsiębiorstwa Produkcyjno Budowlanego AZBUD Adam Cebula i Wspólnicy sp. j. w upadłości likwidacyjnej ogłasza pisemny konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w Rabce Zdrój przy ul. Orkana 28 o powierzchni 0,4256 ha wraz z prawem własności budynków i budowli posadowionych na tym gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w Rabce Zdrój przy ul. Orkana 28 o powierzchni 0,2179 ha wraz z prawem własności budynków i budowli posadowionych na tym gruncie, Podstawowym kryterium przy wyborze oferenta jest wysokość zaoferowanej ceny. Celem konkursu ofert jest wyłonienie nabywcy:: Prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w Rabce Zdrój, ul. Orkana 28, stanowiącego działkę nr 3848/17 o powierzchni 0,4256 ha wraz z prawem własności budynków i budowli posadowionych na tym gruncie, stanowiących tzw. nieruchomość „Józef”, dla której Sąd Rejonowy w Limanowej, VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Mszanie Dolnej prowadzi księgę wieczystą nr NS2L/00041760/8 (dalej: „Nieruchomość nr 1”) Cena wywoławcza wynosi: 1.013.600,00 zł netto (jeden milion trzynaście tysięcy sześćset złotych, 00/100) Prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w Rabce Zdrój przy ul. Orkana 28, stanowiącego działkę nr 3848/14 o powierzchni 0,2179 ha wraz z prawem własności budynków i budowli posadowionych na tym gruncie, stanowiących tzw. nieruchomość „Pralnia”, dla której Sąd Rejonowy w Limanowej, VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Mszanie Dolnej prowadzi księgę wieczystą nr NS2L/00027503/5 (dalej: „Nieruchomość nr 2”) Cena wywoławcza wynosi: 518.400,00 zł netto (pięćset osiemnaście tysięcy czterysta złotych, 00/100) (dalej: „Nieruchomości”). Do każdej ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek od towarów i usług (VAT) według stawki obowiązującej w dniu sprzedaży, o ile podatek ten będzie należny. Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie przez oferenta na rachunek bankowy Przedsiębiorstwa Produkcyjno Budowlanego AZBUD Adam Cebula i Wspólnicy sp. j. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Krakowie w Alior Bank o numerze: 71 2490 0005 0000 4520 8325 2774 wadium z dopiskiem „Konkurs ofert AZBUD” w wysokości 10% ceny wywoławczej danej Nieruchomości netto, tj. kwoty: 101.360,00 zł (w przypadku Nieruchomości nr 1), kwoty: 51.840,00 zł (w przypadku Nieruchomości nr 2) w terminie do dnia 14 lutego 2020 r. Za datę wpływu uważa się dzień uznania kwoty na rachunku bankowym upadłej spółki. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia Nieruchomości. Warunkiem przystąpienia do konkursu ofert jest złożenie oferty osobiście w Biurze Syndyka Masy Upadłości Przedsiębiorstwa Produkcyjno Budowlanego AZBUD Adam Cebula i Wspólnicy sp. j. w upadłości likwidacyjnej, 32-500 Chrzanów, ul. Grunwaldzka 2a lub drogą pocztową w terminie do dnia 14 lutego 2020 r. W przypadku wysłania oferty drogą pocztową, o zachowaniu terminu składania oferty, decyduje data wpływu do Biura Syndyka. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna zostać złożona w zapieczętowanej kopercie z czytelnym napisem „KONKURS OFERT AZBUD NIE OTWIERAĆ”. Dopuszczalne jest złożenie przez jednego oferenta oferty na zakup jednej lub dwóch Nieruchomości, jak i odrębnych ofert na zakup poszczególnych Nieruchomości. Z zastrzeżeniem uprawnień Sędziego-Komisarza, Syndyk ma prawo swobodnego wyboru oferty, odstąpienia od konkursu ofert lub jego unieważnienia w całości lub w części bez podania przyczyny, a także ma prawo do unieważnienia wyniku konkursu ofert lub odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny. Wadium wniesione przez oferentów, których oferta nie została wybrana, podlega zwrotowi bez odsetek w terminie siedmiu dni od rozstrzygnięcia konkursu ofert. Wszystkie koszty związane z nabyciem Nieruchomości ponosi nabywca. Rękojmia za wady prawne i fizyczne każdej z Nieruchomości jest wyłączona. Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta została przyjęta, w przypadku nie zawarcia przez tegoż oferenta umowy sprzedaży Nieruchomości, nie podlega zwrotowi. Ze stanem prawnym Nieruchomości, opisem i oszacowaniem wraz z dokumentacją związaną z przedmiotem konkursu ofert oraz z Regulaminem Konkursu ofert można się zapoznać i uzyskać dodatkowe informacje w Biurze Syndyka Upadłości pod w/w adresem po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod adresem e-mail: a.antonik@slysz.pl oraz numerem telefonu: 603332299 w dni robocze w godz. od 8:00 do 14:00.
Więcej
Lokal użytkowy:
na sprzedaż
Liczba pomieszczeń:
0
Powierzchnia całkowita:
4 256 m2
Lokalizacja:
województwo: małopolskie powiat: Nowotarski miejscowość: Rabka-Zdrój

Podobne oferty w tej lokalizacji

WYRÓŻNIONE hala na sprzedaż 19390m2 hala Tychy, Stare Tychy, Towarowa
hala Tychy, Stare Tychy, Towarowa

Budynek produkcyjny z częścią biurową. Nieruchomość położona jest w Tychach, około 2,5 km od centrum miasta i w odległości około 34,5 km od stolicy województwa – Katowic. Unikatowa lokalizacja zapewni...

hala na sprzedaż, Tychy
33 000 000 zł
19389,80 m2 1 1 702 zł/m2
WYRÓŻNIONE hala na sprzedaż 17685m2 hala Piła, Krzywa
hala Piła, Krzywa

Nieruchomość położona jest w Pile w odległości około 84 km od stolicy województwa – Poznania i około 85 km od Bydgoszczy. Unikatowa lokalizacja zapewnia doskonałą dostępność do krajowego i międzynarod...

hala na sprzedaż, Piła
27 000 000 zł
17685,01 m2 1 1 527 zł/m2
WYRÓŻNIONE punkt handlowy na sprzedaż 37m2 punkt handlowy Warszawa, Praga-Południe
punkt handlowy Warszawa, Praga-Południe

SOHO FACTORY to jedno z najlepszych kompleksów mieszkaniowych w Warszawie.Miejsce tętniące życiem kulturalnym i kulinarnym.Na jego terenie znajdują się znane restauracje, muzea.Latem odbywają się różn...

punkt handlowy na sprzedaż, Warszawa
430 000 zł
37,08 m2 3 11 597 zł/m2
WYRÓŻNIONE biuro na sprzedaż 135m2 biuro Warszawa, Bielany
biuro Warszawa, Bielany

Agencja WN pracuje podczas pandemii. Prowadzimy wideoprezentacje. Przeprowadzamy spotkania w bezpiecznych warunkach, dla dwóch stron transakcji. Przestronne CICHE  5 pokojowe mieszkanie z dwoma ...

biuro na sprzedaż, Warszawa
1 215 000 zł
135 m2 5 9 000 zł/m2