Magazyn 466,0m2, Oświęcim
970 000 zł 2 081,55 zł/m2
Skontaktuj się

Szczegóły

  • Kategoria Magazyny na sprzedaż
  • Lokalizacja Oświęcim
  • Cena

    970 000 zł

  • Cena za m2 2 081,55 zł/m2
  • Numer oferty573/3123/OOS
  • Powierzchnia całkowita466 m2
  • Powierzchnia działki2 272 m2

Opis oferty

AGNIESZKA CZYRPAK Agent prowadzący Tel. + 48 6pokaż telefon Na sprzedaż obiekt handlowo-magazynowy. Działka ogrodzona z bramą i zjazdem o powierzchni ok 2272m2. Zabudowania ok 466 m2 powierzchni użytkowej. Duży plac z magazynem, pomieszczeniami biurowymi i budynkiem mieszkalnym. Nieruchomość świetnie usytuowana przy drodze nr 44 wylot z Oświęcimia na -Tychy -Katowice. Znajduje się na granicy z miastem Oświecim -Babice ul. Śląska. Duże natężenie ruchu sprzyja wykorzystaniu lokalizacji pod magazyny oraz biura sprzedaży czy też sklep. Nieruchomość składa się z: 1.BUDYNEK USŁUGOWY: Magazyn podzielony na część gospodarcza oraz biurową o powierzchni ok 376 m2. Brama wjazdowa z dwóch stron budynku. Na parterze magazyn/sala sprzedaży lub warsztat, który połączony jest z wiatą gospodarczą zamkniętą oraz zaplecze socjalne. Na piętrze wydzielono przedpokój, biuro oraz część socjalną. Posadzka z betonu przemysłowego. Budynek o konstrukcji słupowej, który pozwala na dowolną aranżację przestrzeni- doskonale nadaje się pod warsztat samochodowy, stację diagnostyczną jak również pod hurtownię czy różnego rodzaju handel. W budynku usługowym znajduje się kotłownia, która ogrzewa oba budynki. Obiekt zmodernizowany. Dach pokryty blachą trapezową. 2.BUDYNEK BIUROWO -MIESZKALNY ok 90 m2. Składa się z części biurowej, niezależnego mieszkania, strychu (możliwa adaptacja), budynek jest częściowo podpiwniczony. Obiekt w dobrym stanie technicznym. Budynek wzniesiony został w technologii tradycyjnej. W tylnej części budynku znajduje się osobne wejście do części mieszkalnej z tarasem/zadaszoną wiatą. 3.DUŻY PLAC ze zjazdem z drogi krajowej, plac manewrowy, utwardzony w dużej części asfaltowy. Podstawa prawna uchwała nr XIII/105/03 z 2003-12-10 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu położonego w sołectwie Babice (ul. Greglów, ul.Spacerowa, ul. Załawie) (Dz.U Woj. Małopolskiego z 2004-03-10, nr 49, poz. 632) Przeznaczenie w planie: - 4MN Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (1031 m2) - KDX Ciąg pieszojezdny (74 m2) Wyznacza się TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ oznaczonej na rysunku planu symbolem MN. 1. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie wolno stojącej lub bliźniaczej. 2. Przeznaczenie dopuszczalne obejmuje: 1) budynki mieszkalno-usługowe z usługami o charakterze podstawowym, np. : handel detaliczny, gastronomia, nieuciążliwe rzemiosło (krawiectwo, fryzjerstwo itp.,) w których powierzchnia funkcji dopuszczalnych nie przekroczy 60% całkowitej powierzchni tych budynków, 2) małe budynki gospodarcze i wolno stojące garaże o powierzchni zabudowy nie większej niż 60,0 m2 2) dojazdy, place manewrowe i parkingi niezbędne do obsługi zabudowy mieszkaniowej oraz usług, 3) zieleń rekreacyjna i ozdobna z elementami tzw. małej architektury, 4) uprawy sadownicze i ogrody warzywne, 5) zieleń tzw. izolacyjna, zieleń typu parkowego itp. 6) sieci uzbrojenia infrastrukturalnego oraz urządzenia związane z obsługą terenów z zachowaniem zasad zawartych w przepisach szczególnych, 3. Ustalenia szczegółowe dla terenów MN: 1) w jednostkach 1 MN i 4 MN dopuszczalna wysokość budynków mieszkalnych nie może przekraczać 2 i 1⁄2 kondygnacji nadziemnej, tj. 13,0 m od poziomu terenu przyległego - do kalenicy, oraz 1 i 1⁄2 kondygnacji nadziemnej tj. 9,5 m w jednostkach 2 MN i 3 MN, 2) wysokość budynków gospodarczych i garażowych nie może przekraczać 7,0 m od poziomu terenu przyległego - do kalenicy, 3) należy stosować dachy budynków mieszkalnych, gospodarczych i wolno stojących garaży jako symetryczne, o kącie nachylenia połaci od 30 – 45 stopni, 4) wskaźnik intensywności zainwestowania działki budowlanej nie może przekraczać 70 % w jednostkach 1 MN i 4 MN oraz 30 % w terenach 2 MN i 3 MN, 5) w przypadku dokonywania nowych podziałów geodezyjnych obowiązuje wielkość działek nie mniejsza niż 500 m2 i nie większa niż 1000 m2, z wyjątkiem jednostki 4 MN, w której dopuszcza się minimalną działkę o pow. 350 m2, 6) lokalizacja zabudowy szeregowej dopuszczalna jest jedynie w jednostkach 1 MN i 4 MN w celu utworzenia pierzei dla ul. Śląskiej, 7) nowe budynki przeznaczone na stały pobyt ludzi w jednostkach 1 MN i 4 MN (przy ul. Śląskiej) powinny spełniać wymogi ochrony akustycznej przez zwiększenie izolacyjności akustycznej doborem materiałów budowlanych i odpowiednim rozplanowaniem pomieszczeń - w oparciu o przepisy zawarte w § 7. 8) ustala się możliwość realizacji w jednostkach 1 MN i 4 MN urządzeń ochrony akustycznej (ekrany.) 9) uciążliwość wszystkich obiektów i urządzeń związanych z działalnością gospodarczą mieszkańców oraz obiektów usługowych nie może wykraczać poza granice działki, na której te obiekty i urządzenia są lokalizowane, 10) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy od tras komunikacyjnych w jednostkach: 1 MN, 2 MN i 4 MN oraz od rowu melioracyjnego (ZU) w jednostkach 2 MN i 3 MN. ROZDZIAŁ III Przeznaczenie poszczególnych kategorii terenów oraz warunki ich zagospodarowania Wydrukowano z systemu oswiecim.e-mapa.net firmy Geo-System sp. z o.o. § 17 Wyznacza się TERENY TRAS KOMUNIKACJI KOŁOWEJ oznaczone na rysunku planu symbolami: KD, KDX. 1. Przeznaczenie podstawowe obejmuje: 1) lokalizację tras i urządzeń transportu kołowego, 2) lokalizację ciągów komunikacji pieszej i rowerowej. 2. We wszystkich terenach tras komunikacji kołowej, o której mowa w ust. 1 obowiązują następujące warunki zagospodarowania: 1) szerokości minimalne pasa drogowego w liniach rozgraniczających dla wyszczególnionych ulic: a) KD - 10,0 m b) KDX - 6,0 m 3. Na trenach przeznaczonych pod trasy komunikacyjne, w obrębie linii rozgraniczających te trasy, o których mowa w ust. 1 i 2 zakazuje się realizacji obiektów budowlanych z wyjątkiem urządzeń technicznych związanych z utrzymaniem i obsługą ruchu. 4. Ustala się możliwość realizacji sieci uzbrojenia infrastrukturalnego pod warunkiem nienaruszania wymagań określonych w przepisach odrębnych dotyczących dróg publicznych, a także uzyskania zgody zarządcy dróg. Klient kupujący nie płaci żadnej prowizji!!!! Cena do negocjacji. Zapraszam na prezentację nieruchomości. Agent nieruchomości zainteresowany tą ofertą dla swojego klienta proszony jest o kontakt. Chętnie uzgodnimy warunki współpracy z RE/MAX przy sprzedaży. Nota prawna: Informacje dotyczące opisu nieruchomości podane są przez właściciela, mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą podlegać aktualizacji. Oferta dotycząca nieruchomości stanowi zaproszenie do rokowań zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowi oferty określonej w art. 66 i następnych KC. RE/MAX Invest ul. Wyzwolenia 1 43-300 Bielsko-Biała Tel: 33 8pokaż telefon Informacja przekazywana przez agenta / właściciela biura uważana jest za dokładną i rzetelną, ale nie jest gwarantowana i powinna być niezależnie sprawdzona. W przypadku tej oferty wynagrodzenie naszego biura pokrywa właściciel nieruchomości. Opis oferty zawarty na stronie internetowej sporządzany jest na podstawie oględzin nieruchomości oraz informacji uzyskanych od właściciela, może podlegać aktualizacji i nie stanowi oferty określonej w art. 66 i następnych K.C. Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM (asaricrm.com)
Numer oferty: 573/3123/OOS
Nr licencji zawodowej: 19277

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Oświęcim