Lokal użytkowy 1300,0m2, Nadma, Pólko
10 500 000 zł 8 076,92 zł/m2
Skontaktuj się

POWIERZCHNIA

1300,00 m2

PRZEZNACZENIE

-

PIĘTRO

-

Szczegóły

 • Kategoria Lokale użytkowe na sprzedaż
 • Lokalizacja Nadma, Pólko
 • Cena

  10 500 000 zł

 • Cena za m2 8 076,92 zł/m2
 • Forma własności własność
 • Liczba pomieszczeń 48
 • Numer oferty25/1998/OOS
 • Liczba pięter w budynku 2
 • Rok budowy 2010
 • Powierzchnia całkowita1 300 m2
 • Powierzchnia działki1 092 m2
 • Sprawdź ratę kredytu hipotecznego >>

Opis oferty

:: Krótko: Radzymin. Obiekt mieszkalny z przeznaczeniem dla osób starszych służący obecnie jako dom spokojnej starości. Nieruchomość z dużym potencjałem. :: Dla kogo? Dla osób, które chcą zainwestować swoje środki w pewny zysk. Dla wszystkich, którzy chcą kontynuować obecne usługi jakie świadczy obiekt. Dla tych, którzy mają zamiłowanie do sektora medycznego, hospitalizacji i świadczenia pomocy osobom starszym. Dla tych, którzy zawsze marzyli o prowadzeniu własnej działalności (obiektu). :: Atuty? - Budynek z pełną infrastrukturą zapewniającą opiekę osobom starszym. - Dom spokojnej starości z całym personelem medyczno - rehabilitacyjnym. - Wykwalifikowana kadra pracownicza. - Nieruchomość, która w momencie zakupu już na siebie pracuje. - Idealna lokalizacja zapewniająca bezproblemowy dojazd do centrum Warszawy, a jednocześnie cisza i spokój dookoła. Trasa S8. - Od momentu kupna gwarancja zysku, ponieważ istnieje możliwość zakupu obiektu wraz z najemcą. - Nieopodal obiektu przystanek autobusowy gwarantuje bezproblemowe poruszanie się do różnych punktów Warszawy. - Możliwość zmiany obecnego kształtu obiektu na mieszkalny lub mieszkalno - usługowy. :: Czy to nieruchomość dla Ciebie? Jeśli poszukujesz dużej przestrzeni użytkowej, którą będziesz mógł dowolnie zagospodarować z przeznaczeniem mieszkalnym lub biurowym? Jeśli zależy Ci na inwestycji w pewny zysk, który w zasadzie już pracuje na siebie od kilku lat. Jeśli chcesz zainwestować środki w obiekt, na który wciąż jest duże zapotrzebowanie. Lub zwyczajnie zależy Ci na dużej działce położonej w cichej i spokojnej okolicy przy jednoczesnej bliskości z centrum Warszawy. Jeśli interesuje Cię sektor medyczny i niesienie innym pomocy. To propozycja idealna dla Ciebie! Tym bardziej, że obecnie znajduje się tutaj Dom Spokojnej Starości z 88 pensjonariuszami (44 pokoje) Placówka specjalizuje się w sprawowaniu całodobowej, kompleksowej opieki nad wszystkimi, którzy z racji swojego wieku, ograniczonej sprawności fizycznej bądź też z powodu choroby nie są w stanie zapewnić sobie samodzielnego życia w środowisku domowym i potrzebują stałego nadzoru lekarskiego oraz profesjonalnej pielęgnacji, opieki i rehabilitacji. Kadra świadczy swoją pomoc na najwyższym poziomie usług gwarantując wygodę, spokój i bezpieczeństwo. To miejsce idealne również to przystosowania typowo mieszkalnego, bądź hotelowego. Sama nieruchomość ma duży potencjał do wykorzystania, jak również okolica. :: Co w okolicy? W okolicy wiele terenów zielonych, które zachęcają do spędzania czasu na świeżym powietrzu. Mieszkając w tej części Marek i Radzymina zyskujesz więc doskonałe warunki do aktywnego wypoczynku wśród zieleni. Infrastruktura miejska, która w ostatnich latach niezwykle szybko rozbudowuje się sprawia, że zamieszkanie w Markach to doskonała inwestycja. Znajdziesz tu m.in. sklepy, siłownie, basen, boiska. W pobliżu jest również wiele przedszkoli i szkół zarówno państwowych jak i prywatnych. :: Jak z komunikacją? Marki i Radzymin to idealne miejsce dla osób, którym zależy na szybkim dojeździe do Warszawy (około 30 minut) i jednocześnie odpoczynku po pracy w cichym, spokojnym miejscu. W bliskim otoczeniu obwodnica Warszawy, która sprawi, że dojazd do innych miejscowości, lotniska czy na wakacje istotnie się skróci. :: Samochody? Obiekt zapewnia kilka miejsc postojowych. :: *Dodatkowe informacje: :: Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego? - Przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy usługowej; - Przeznaczenie uzupełniające - budynki gospodarcze i garaże, wiaty, altany, dojścia i dojazdy, drogi wewnętrzne, obiekty małej infrastruktury technicznej, urządzenia wodne. - Zachowanie istniejącej zabudowy polegającej na możliwości przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i zmiany sposobu użytkowania istniejących budynków na zasadach określonych w niniejszym paragrafie: - Zasada i warunki kształtowania zabudowy i gospodarowania terenu: * przy lokalizacji zabudowy obowiązuje zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, * budynki nalezy lokalizować kalenicą równolegle lub prostopadle do pasa drogowego lub do bocznych granic działki z tolerancją do 5*, * minimalna powierzchnia biologicznie czynna 50% powierzchni działki, * maksymalna powierzchnia zabudowy - 40% powierzchni działki, * maksymalna wysokość zabudowy z zastrzeżeniem lit.f -12m, * maksymalna wysokość budynków gospodarczych i garaży , wiat, altan - 6m, * dachy budynków należy projektować jako płaskie , jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci do 45*, * pokrycie dachów dachówką ceramiczną , blachodachówką, blachą lub pokryciem bitumicznym w kolorach czerwonych, ceglastych, brązowych, czarnych, grafitowych z zakazem stosowania kolorów jaskrawych; - Podstawowa obsługa komunikacyjna za pomocą terenów oznaczonych symbolem literowym KD-D oraz dojść i dojazdów. :: Więcej szczegółów: - tereny zabudowy usługowej, - wysokość 12 m, - minimum 50% powierzchni biologicznie czynnej, - media : gaz, prąd, woda, kanalizacja. Jest szambo do roku ma być podciągnięta kanalizacja  :: Briefly: Radzymin. A residential building intended for the elderly, currently serving as a retirement home. Property with great potential. :: For whom? For people who want to invest their funds in a certain profit. For all those who want to continue the current services provided by the facility. For those with a passion for the medical sector, hospitalization and elderly care. For those who have always dreamed of running their own business (facility). :: Advantages? - A building with full infrastructure for the care of the elderly. - Retirement home with all medical and rehabilitation staff. - Qualified staff. - Property that is already working for itself at the time of purchase. - An ideal location ensuring trouble-free access to the center of Warsaw, and at the same time peace and quiet around. The S8 route. - Profit guarantee from the moment of purchase, because it is possible to purchase the object together with the tenant. - A bus stop nearby guarantees trouble-free travel to various points in Warsaw. - Possibility to change the current shape of the building into a residential or residential-service building. :: Is this property for you? If you are looking for a large usable space that you can freely arrange for residential or office purposes? If you want to invest in a certain profit, which has basically been working for itself for several years. If you want to invest in a facility that is still in high demand. Or you simply want a large plot of land located in a quiet and peaceful neighborhood, while being close to the center of Warsaw. If you are interested in the medical sector and helping others. This is a perfect proposition for you! The more so because now there is a Care Home with 88 residents (44 rooms). The facility specializes in providing round-the-clock, comprehensive care for all those who, due to their age, limited physical fitness or due to illness, are unable to provide themselves with independent living in a home environment and need constant medical supervision as well as professional care, care and rehabilitation. The staff provides their help at the highest level of services, guaranteeing comfort, peace and safety. It is also an ideal place for a typical residential or hotel adaptation. The property itself has great potential to use, as well as the surrounding area. :: What's nearby? There are many green areas in the area that encourage you to spend time outdoors. Living in this part of Marek and Radzymin, you gain excellent conditions for active recreation among greenery. The urban infrastructure, which has been expanding rapidly in recent years, makes living in Marki an excellent investment. You will find here, among others shops, gyms, swimming pool, sports fields. There are also many kindergartens and schools, both public and private, nearby. :: How about communication? Marki and Radzymin is an ideal place for people who want to get to Warsaw quickly (about 30 minutes) and at the same time to rest after work in a quiet, peaceful place. In the close vicinity of the Warsaw bypass, which will significantly shorten travel to other cities, airports or holidays. :: Cars? The facility provides several parking spaces. For more details, please call us: Jakub Surdy: +48-6pokaż telefon Michał Szczepkowski: +48-6pokaż telefon En Casa Premium Real Estate ul. Studencka 55 02-735 Warszawa ________________________ WE ARE ENGLISH SPEAKING AGENTS. DO NOT HESITATE TO CONTACT US. Treść niniejszego ogłoszenia ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, ale jest zaproszeniem do współpracy z Państwem. Zawarte w ogłoszeniu informacje pochodzą przede wszystkim od właściciela nieruchomości. Zespół En Casa dokłada starań, aby każda z ofert była rzetelnie sprawdzona oraz aktualna. Jako biuro nieruchomości pobieramy za usługę pośrednictwa wynagrodzenie w formie prowizji. Usługa jest wykonywana w profesjonalny sposób, w celu zapewnienia Państwu jak najpełniejszego bezpieczeństwa. _____________ Więcej unikalnych ofert w podobnych kryteriach znajdą Państwo na naszej stronie www. Zapraszamy Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM (asaricrm.com)
Numer oferty: 25/1998/OOS
Nr licencji zawodowej: 27585

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Nadma, Pólko