Lokal użytkowy 1035,0m2, Kętrzyn
2 200 000 zł 2 125,60 zł/m2

POWIERZCHNIA

1035,00 m2

PRZEZNACZENIE

-

PIĘTRO

parter

Expander

Szczegóły

Opis oferty

Na sprzedaż budynek o funkcji biurowo-usługowej w centrum miasta.Działka powierzchni 757 m2 zabudowana budynkiem biurowo-technicznym o powierzchni użytkowej 1 035,20 m2.Budynek wybudowany w 1996 r. w technologii tradycyjnej murowanej. Jest to obiekt 2-bryłowy, w części posiada 4 kondygnacje nadziemne (parter, I piętro, II piętro, poddasze), a w części 2 kondygnacje naziemne (parter, I piętro). Budynek jest podpiwniczony. Układ funkcjonalny obejmuje pomieszczenia biurowe, handlowe, socjalne oraz pomieszczenia techniczne i magazynowe. Fundamenty budynku betonowe. Ściany piwnic murowane z cegły ceramicznej pełnej. Ściany zewnętrzne murowane z bloczków betonowych i cegły pełnej. Elewacja zewnętrzna pokryta tynkiem cementowo-wapiennym gładkim, ściany wewnętrzne pokryte tynkiem cementowo-wapiennym pomalowanym farbą emulsyjną, częściowo wyłożone glazurą. Posadzki cementowe wyłożone panelami podłogowymi, płytkami terakotowymi, wykładzinami PVC oraz dywanowymi. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, teletechniczną oraz odgromową. Działka o nieregularnym kształcie, teren zagospodarowany, częściowo ogrodzony płotem stalowym na stalowych słupkach i betonowej podmurówce. Na zapleczu budynku parking utwardzony kostką betonową. Lokalizacja Nieruchomość położona przy ul. Mazurskiej w Kętrzynie, województwo warmińsko-mazurskie.Ulica Mazurska to jedna z ulic w centrum miasta o dominującej zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej, biurowej i handlowo-usługowej. Wokół budynku mieszczą się sklepy spożywcze, placówki oświaty, a także obiekty administracji państwowej - Urząd Miasta. W bliskim sąsiedztwie, ok. 150 m przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego, zlokalizowany jest przystanek autobusowy. Ok. 100 m od nieruchomości przebiega ul. Ignacego Daszyńskiego, która stanowi fragment drogi wojewódzkiej nr 592 biegnącej w kierunku Bartoszyc. Odległość od dworca kolejowego PKP to 1,5 km. W pobliżu • punkty handlowo-usługowe• obiekty administracji państwowej• przystanek autobusowy• droga wojewódzka nr 592 Uwarunkowania planistyczne Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Kętrzyna działka leży na obszarze o funkcji mieszkaniowej, usługowej oraz koncentracji usług ogólnomiejskich. Założenia sprzedaży Warunkiem sprzedaży jest ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych korzystania oraz dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej pozostającej w obrębie nieruchomości, dotyczy to:- powierzchni 351,32 m2 w budynku na zasadzie użytkowania- gruntu na zasadzie służebności przesyłu - 35,78 m2 + powierzchnia pod skraplacze posadowione na gruncie - 12,92 m2 - na elewacji budynku na zasadzie użytkowania - powierzchnia 8,70 m2 oraz na dachu 2,35 m2 Informacje dodatkowe Dostęp do drogi publicznej i wjazd do nieruchomości jest zapewniony poprzez ustanowienie na nieruchomości objętej KW Nr OL1K/000pokaż telefon na czas nieokreślony służebność gruntową polegającą na prawie swobodnego przejazdu i przechodu przez wchodzące w skład tej nieruchomości działki nr ew. 367/6, 367/7, 367/16, na rzecz każdoczesnego właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości objętej KW Nr OL1K/000pokaż telefon na podstawie Aktu Notarialnego Repertorium „A” Nr 4404/2015 z dnia 27.10.2015r. Prawo związane ze służebnością przejazdu i przechodu zostało ujawnione w Dziale III Księgi Wieczystej Nr OL1K/000pokaż telefon.Budynki nie są wpisane do rejestru zabytków, prowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie. Teren obejmujący działki o nr ew. 370, 367/1, 371/1, położone przy ul. Mazurskiej 8 znajdują się w obszarze wskazanym przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do ujęcia w Gminnej Ewidencji Zabytków, prowadzonej na podstawie art. 22 ustawy z dnia 23.07.2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 z 2003 r., z późn. zmianami), co na podstawie przepisów tej ustawy jest równoznaczne z objęciem obszaru ochroną konserwatorską w formie wpisu do gminnej i wojewódzkiej ewidencji zabytków. Stan prawny W Księdze Wieczystej Nr OL1K/000pokaż telefon prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kętrzynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych ujawniono: W Dziale I-O Księgi wpisano działki ewidencyjne: nr 371/1 (sposób korzystania: Bi - inne tereny zabudowane o pow. 0,0445 ha), nr 367/1 (sposób korzystania: Bi - inne tereny zabudowane o pow. 0,0078 ha) o łącznej powierzchni 0,0523 ha. Wpisano również identyfikatory budynków: - 280801_1.0006.367/1.1_BUD - budynek biurowy, położony przy ul. Mazurskiej, trzykondygnacyjny. - 280801_1.0006.371/1.1_BUD - budynek transportu i łączności, położony przy ul. Mazurskiej, dwukondygnacyjny. W Dziale I-SP Księgi wpisano okres użytkowania wieczystego do 2094-06-12 oraz sposób korzystania: działka gruntu w użytkowaniu wieczystym na 99 lat licząc od dnia oddania gruntu w użytkowanie wieczyste. W Dziale II Księgi ujawnione zostały prawa Orange Polska S.A., Warszawa - prawo użytkowania wieczystego gruntu i własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość, natomiast jako właściciela gruntu wpisano Miasto Kętrzyn. W Dziale III Księgi wpisano - Komentarz do migracji: 1 W Dziale IV Księgi - brak wpisów W Księdze Wieczystej Nr OL1K/000pokaż telefon prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kętrzynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych: W Dziale I-O Księgi ujawniono działki ewidencyjne: nr 370 (sposób korzystania: B - tereny mieszkaniowe), nr 367/17 (sposób korzystania: Bi - inne tereny zabudowane o pow. 0,0062 ha, odłączonej z KW OL1K/000pokaż telefon) o łącznej powierzchni 0,0234 ha. Wpisano również identyfikatory budynku: - 280801_1.0006.370.1_BUD- budynek biurowy, położony przy ul. Mazurskiej 8, pięciokondygnacyjny. W Dziale I-SP Księgi wpisano okres użytkowania wieczystego do 2090-09-10 oraz sposób korzystania: nieruchomość w użytkowaniu wieczystym i stanowiące odrębną nieruchomość budynek i budowle W Dziale II Księgi ujawnione zostały prawa Orange Polska S.A., Warszawa - prawo użytkowania wieczystego, własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość i urządzenia stanowiącego odrębny przedmiot własności, natomiast jako właściciela gruntu wpisano Miasto Kętrzyn W Dziale III i IV Księgi - brak wpisów Ochrona konserwatora nie Strefa komunikacyjna autobus, pociąg, lotnisko Media woda, kanalizacja, elektryczność, telefon, internet, ogrzewanie
Numer oferty: LST07052_T07051
Osoba odpowiedzialna zawodowo: Elżbieta Rabajczyk
Nr licencji zawodowej: brak danych

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Kętrzyn

Podobne nieruchomości