Lokal użytkowy 1930,0m2, Rzeszów, Nowe Miasto, Rejtana 53a
2 777 642 zł 1 439,19 zł/m2
Skontaktuj się
ico powierzchnia

POWIERZCHNIA

1930,00 m2

ico przeznaczenie

PRZEZNACZENIE

handel

ico pietro

PIĘTRO

parter / 2

Szczegóły

Opis oferty

Do sprzedaży na licytacji komorniczej lokal handlowy w Rzeszowie o powierzchni 1930 m2, znajdujący się na parterze znanego centrum handlowego Respan. Centrum to oferuje odzież, obuwie oraz wyposażenie wnętrz. Lokal w podstawie ma 982 m2, pozostała powierzchnia 948m2 to antresola handlowa. Rejon ulicy Rejtana w Rzeszowie jest najbardziej handlową dzielnicą miasta. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się Rzeszów Plaza, Leclerc, Media Markt, Tesco, Komfort, Jysk, Castorama. Parter, wejście bezpośrednio z parkingu, lub pasażu handlowego, duże witryny. Lokal jest wykończony. Lokal idealny na handel, usługi, magazyn. Może być podzielony na 11 mniejszych lokali lub mniej. https://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/615072 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Kancelaria Komornicza Nr XVI w Rzeszowie Stanisław Różański al. Gen. Leopolda Okulickiego 3, 35-222 Rzeszów tel. +48... pokaż numer www.komornik.rzeszow.pl, e-mail: Rzeszów, dnia 20.03.2024 r. *1024pokaż telefon* w odpowiedzi podać: sygn. akt GKm 19/20 O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Kancelaria Komornicza w Nr XVI w Rzeszowie Stanisław Różański zawiadamia na podstawie art. 953 kpc i art. 983 kpc, że w dniu 26 kwietnia 2024r. o godz. 12:00, sala nr 6 w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie przy ul. gen. J.Kustronia 4 odbędzie się: P I E R W S Z A L I C Y T A C J A nieruchomości oznaczonej jako: spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu niemieszkalnego nr 17 o pow. 982m2, położonego w budynku handlowo - usługowym "CH Respan" przy al. Rejtana nr 53A w Rzeszowie, obręb 208-Nowe Miasto, wchodzące w skład zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej Hurtowników "RESPAN" w Rzeszowie, posiadającej założoną księgę wieczystą w VII Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rzeszowie o numerze: RZ1Z/000pokaż telefon stanowiącej własność dłużnika: ESTATE INVEST Spółka z o.o. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 3 011 000,00-zł. ( trzy miliony jedenaście tysięcy złotych ) netto. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte sumy oszacowania tj. kwotę: 2 258 250,00-zł. ( dwa miliony dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt zlotych ) netto. Do kwoty wylicytowanej zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania tj. 301 100,00-zł. ( trzysta jeden tysięcy sto złotych ) najpóźniej w dniu poprzedzającym przetargw gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Rękojmię należy wpłacić bezpośrednio w kancelarii komornika lub przelewem na rachunek bankowy: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Kancelaria Komornicza Nr XVI w Rzeszowie Stanisław Różański : Bank Spółdzielczy w Lubaczowie nr 10 9101 00pokaż telefon podając na dowodzie wpłaty: rękojmia na licytację w sprawie GKm 19/20 oraz dokładny adres wpłacającego. Stosownie do art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość od godz. 08:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Wydział I Cywilny Sekcja ds. Egzekucyjnych pod adresem: ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów ( sygn. akt I.1. Co 904/20 ).

Statystyki ogłoszenia:

oko

Lokalizacja

Rzeszów, Nowe Miasto, Rejtana 53a