Lokal użytkowy 712 m2, Poznań, Truskawiecka
1 251 770 zł 1 758,10 zł/m2
Kontakt

Lokal użytkowy na sprzedaż Poznań, Truskawiecka - 712 m2

Cena 1 251 770 1 758,10 zł/m2
Sprawdź ratę kredytu >>

Więcej informacji

OGŁOSZENIE Informacyjne Syndyk Masy Upadłości CEZEX sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie, Informuje, że posiada do sprzedaży n/w nieruchomość zaś jej sprzedaż może nastąpić w drodze przetargu po uzyskaniu zgody w formie Uchwały Rady Wierzycieli I. Przedmiotem sprzedaży będzie nieruchomość opisana w operacie szacunkowym sporządzonym przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego Jana Zambrzyckiego tj. 1. prawo użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości zabudowanej położonej w Poznaniu przy ulicy Truskawieckiej 1 stanowiącej działkę gruntu o numerze ew. 23 o powierzchni 1827 m? wraz z prawem własności naniesień na nich zlokalizowanych, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr PO1P/000pokaż telefon; 2. prawo własności rzeczy ruchomych (dalej Ruchomości) stanowiących części składowe budynku lub znajdujące się na terenie nieruchomości; II. Osoby zainteresowane kupnem nieruchomości i ruchomości mogą uzyskać szczegółowe informacje u syndyka w Warszawie przy ul. Modlińskiej 6 Cezex Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej pod numerem telefonu (22)pokaż telefon lub (22)pokaż telefon w dni powszednie w godz. 10.00 do 15.00, jak również po uprzednim uzgodnieniu można dokonać oględzin nieruchomości w Warszawie przy ulicy Modlińskiej 6. Osobą upoważnioną do udzielenia informacji i prezentacji nieruchomości i ruchomości jest Pani Agnieszka Andryszewska tel. 512pokaż telefon; III. Cena wywoławcza w ostatnim przetargu wynosiła 1.251.770,- zł netto (jeden milion dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset siedemdziesiąt złotych). IV. Każdy zainteresowany w/w nieruchomością może składać ofertę do syndyka na jej zakup ze wskazaniem oferowanej ceny jednak jej sprzedaż nastąpi w drodze przetargu po uzyskaniu zgody Rady Wierzycieli na jej sprzedaż z określeniem warunków sprzedaży. V. Oferta w przypadku ogłoszenia przetargu powinna zawierać: a. pełne dane oferenta - imię i nazwisko lub firmę, miejsce zamieszkania lub siedzibę firmy, b. oferowaną cenę (dokładne oznaczenie kwoty) równą co najmniej cenie wywoławczej. c. podpisy osób umocowanych do reprezentacji oferenta, d. aktualny odpis z KRS-u lub ewidencji podmiotów gospodarczych (w przypadku przedsiębiorców), e. wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli ze względu na osobę nabywcy są one prawem wymagane; f. Oferta musi zawierać oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym i prawnym nieruchomości i jego składnikami i nie ma do nich żadnych uwag. VI. Wszyscy zainteresowani przedmiotową nieruchomością mogą składać oferty na jej zakup do syndyka CEZEX Sp. z o.o. ul. Modlińska 6; 03-216 Warszawa, jednak przyjęcie oferty może nastąpić jedynie w drodze przetargu, jaki zostanie ogłoszony po uzyskaniu zezwolenia Rady Wierzycieli. VII. Ogłoszenie przetargu nastąpi po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Wierzycieli na jego ogłoszenie określając ostateczną cenę wywoławczą, termin składania ofert, warunki przetargu, wysokość wadium oraz termin jego rozstrzygnięcia. VIII. Do przetargu nie będą dopuszczeni oferenci, których oferty nie będą spełniały wymogów przetargu, jak również oferty zawierające zastrzeżenia czy warunki. IX. Kupujący nieruchomość i ruchomości nabędzie je w stanie wolnym od obciążeń i nie odpowiada za zobowiązania upadłego [art. 317 puin]. X. Integralną częścią ogłoszenia przetargowego będą warunki przetargu określone w regulaminie przetargu zatwierdzone przez Sędziego Komisarza lub Radę Wierzycieli z którymi każdy oferent będzie mógł się zapoznać w biurze Syndyka w Warszawie ul. Modlińska 6 (IV piętro). Kontakt: CEZEX sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej tel: 512pokaż telefon
Numer oferty: 6902/3186/OOS
Zwiń

Kategoria:
Lokale użytkowe na sprzedaż
Lokalizacja:
Poznań, Truskawiecka
Cena:

1 251 770 zł

Cena za m2
1 758,10 zł/m2
Przeznaczenie:
handel, usługi
Piętro:
Parter
Powierzchnia całkowita:
712 m2
Powierzchnia działki:
1 827 m2
Lokalizacja:
województwo: Wielkopolskie powiat: Poznań gmina: Poznań miejscowość: Poznań ulica: Truskawiecka
Numer oferty:
6902/3186/OOS


Mapa

Podobne nieruchomości