To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: śląskie, Zabrze

Działka na sprzedaż Zabrze, Iwana Miczurina

15 m2
1 520 PLN 101 zł/m2
Opis
TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach ul. Portowa 14A, 44-102 Gliwice Infolinia: +48 32 606 0 616 Adres do korespondencji: ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice info@tauron-dystrybucja.pl OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY w przetargu nieograniczonym Spółka TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, 31–035 Kraków, ul. Podgórska 25A NIP 6110202860, REGON 230179216, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS 0000073321, przez Sąd Rejonowy dla miasta Krakowa - Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 560 575 920,52 PLN wniesiony w całości ZAPRASZA do X przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w Zabrzu przy ul. I.Miczurina, obręb 07 Rokitnica, oznaczonej nr geodezyjnym 2905/14 o powierzchni 15m2. Nieruchomość gruntowa niezabudowana - działka nr 2905/14 o powierzchni 15 m2, położona w Zabrzu przy ul. I. Miczurina, działka częściowo utwardzona, porośnięta zielenią niską (trawy i krzewy) i wysoką (drzewa), najbliższe otoczenie nieruchomości stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Centrum miasta Zabrze położone jest w prostej linii w odległości około 7 km od nieruchomości. Działka częściowo ogrodzona siatką o wysokości 1,5m, i zagospodarowana na ogród przydomowy, ogrodzenie nie wchodzi w skład przedmiotu sprzedaży. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Dla przedmiotowej nieruchomości nie obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego, uchwalone natomiast zostało Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zabrze, przyjęte uchwałą Rady Miejskiej w Zabrzu nr XII/126/11 z dnia 04 lipca 2011r. Zgodnie z zapisami w/w studium nieruchomość gruntowa- działka nr 2905/14 położona jest w granicach terenów zabudowy mieszkaniowej mieszanej (niskiej i średniej intensywności) oznaczona symbolem MN. Dla w/w nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Zabrzu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr GL1Z/00006051/7. Działka nie posiada widocznych znaków granicznych, ewentualne ich wznowienie leży po stronie kupującego. Sprzedaż nieruchomości zostanie zwolniona z opodatkowana stawką podatku VAT. Gminie przysługuje prawo pierwokupu ww. nieruchomości. Termin i miejsce składania ofert: ofertę należy składać w dni robocze do dnia 14.07.2020r. do godz.9:00 w TAURON Obsługa Klienta Sp. z o.o., 44-100 Gliwice ul. Barlickiego 2 w kancelarii, w jednej zamkniętej kopercie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy (firmy) oraz adresu (siedziby firmy) z dopiskiem na kopercie „X Przetarg pisemny na sprzedaż nieruchomości położonej w Zabrzu przy ul. I. Miczurina nr działki 2905/14”. Termin i miejsce otwarcia ofert: w dniu 15.07.2020r., o godz. 12:00 w Gliwicach przy ul. Portowa 14a w siedzibie TAURON Dystrybucja S.A Oddział w Gliwicach w Budynku F, sala nr 14 z zachowaniem kolejności według daty wpływu oferty. Termin i miejsce, w którym można uzyskać informacje dotyczące przedmiotu przetargu: dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32 303 54 22 lub 32 303 54 27, nieruchomość można oglądać w dni robocze w terminie do dnia 09.07.2020r. w godz. od 9:00 do 12:00 po uprzednim skontaktowaniu się z wyżej wskazanymi nr telefonu. Podpisanie umowy sprzedaży nieruchomości odbywa się w Kancelarii Notarialnej wybranej przez Spółkę.Szczegółowe warunki Przetargu zostały udostępnione są na stronie internetowej: www.nieruchomosci.tauron.pl Kontakt: TAURON Dystrybucja SA Oddział w Gliwicach tel: (32) 303 54 22 Renata.Bartecka-Grochla@tauron-dystrybucja.pl
Więcej
Działka:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
15 m2
Lokalizacja:
województwo: śląskie powiat: Zabrze gmina: Zabrze miejscowość: Zabrze ulica: Iwana Miczurina

Podobne oferty w tej lokalizacji

WYRÓŻNIONE działka na sprzedaż 1411m2 działka Choszczno
działka Choszczno

Działka przy jeziorze. DZIAŁKA REKREACYJNA Z LINIĄ BRZEGOWĄ JEZIORA W OKOLICY CHOSZCZNA. NIE TRZEBA JECHAĆ NAD MORZE, MOŻESZ MIEĆ WŁASNY KAWAŁEK PÓŁWYSPU - SWÓJ MAŁY HEL!!!!!!!!!!! Oferujemy do sprze...

Działka na sprzedaż, Choszczno
190 000 zł
1411 m2 135 zł/m2
WYRÓŻNIONE działka na sprzedaż 2200m2 działka Kampinos
działka Kampinos

Do sprzedaży działka budowlano rekreacyjna w Gnatowicach Starych, Szerokość działki 32m. W drodze wodociąg i kanalizacja. Miller-Fukuda Nieruchomości Sp. z o.o. ul. Grzybowska 2/8, 00-131 ...

Działka na sprzedaż, Kampinos
140 000 zł
2200 m2 64 zł/m2
WYRÓŻNIONE działka na sprzedaż 3126m2 działka Warszawa, Ochota
działka Warszawa, Ochota

Znakomicie zlokalizowana blisko Al. Jerozolimskich i ul. Włodarzewskiej na Szczęśliwicach, bardzo atrakcyjna działka (ok. 3.000 m2 - grunty rolne zabudowane z drogą), objęta miejscowym planem zagospod...

Działka na sprzedaż, Warszawa
8 500 000 zł
3126 m2 2 719 zł/m2
WYRÓŻNIONE działka na sprzedaż 2142m2 działka Warszawa, Wawer, Podmokła
działka Warszawa, Wawer, Podmokła

Piękna, uporządkowana działka w Radości z POZWOLENIEM NA BUDOWĘ (otwarty dziennik budowy). Zatwierdzony projekt budowlany na budynek dwulokalowy, optymalizujący wykorzystanie działki, idealny do budo...

Działka na sprzedaż, Warszawa
980 000 zł
2142 m2 458 zł/m2