Działka 28757,0m2, Rydułtowy
1 550 000 zł 53,90 zł/m2

POWIERZCHNIA

28 757 m2

RODZAJ DZIAŁKI

komercyjna

DROGA DOJAZDOWA

-

Advertisement Expander

Szczegóły

Opis oferty

Nr oferty: 6/1/10/2019 Teren nieruchomości płaski o nachyleniu w kierunku południowym, ma kształt wydłużonego, nieregularnego wieloboku. Działka nr 638/37 leży na terenie płaskim i ma kształt trójkąta, płn.-zach. i płd.-zach. granicami przylega do działki nr 635/59. Obie działki zlokalizowane są w północnej części terenu przemysłowego KWK Rydułtowy Szyb Leon III. Centralna część działki użytkowana była jako plac składowo-magazynowy, obecnie teren jest pusty, w części utwardzony betonowymi płytami drogowymi oraz mieszanką żwirowo-żużlową, wzdłuż zachodniej granicy obsadzony drzewami i krzakami. Północna i południowa część działki zabudowana jest budynkami magazynowymi, warsztatami oraz garażowymi z częścią biurową i socjalną. Budynki zlokalizowane w północnej części nieruchomości zostaną w najbliższym czasie wyburzone. W środkowej części działki posadowiony jest budynek magazynowy, a wokół tego budynku znajduje się plac z płyt betonowych o powierzchni 1223 m2. Natomiast w południowej części działki znajduje się budynek garażu wielostanowiskowego z częścią socjalną i hala sprzętu ciężkiego. Teren wokół budynków jest utwardzony trylinką, asfaltem i płytami drogowymi. Teren nieruchomości jest oświetlony lampami drogowymi, uzbrojony w sieci infrastruktury technicznej. Nieruchomość jest ogrodzona w części płotem z przęseł betonowych, w części z siatki rozpiętej na słupkach stalowych. Przeznaczenie terenu - W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Rydułtowy, zatwierdzonym Uchwałą nr 37.265.2013 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 20.06.2013r., działki nr 638/37 i 635/59 obręb 0003 Rydułtowy Górne, leżą na obszarach oznaczonych symbolem PU - tereny zabudowy produkcyjno-usługowe. Oferta wysłana z systemu BCK Galactica Mieszko.my
Numer oferty: SRK-GS-1620

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Rydułtowy

Podobne nieruchomości