Działka 12160,0m2, Piaseczno, Henryków-Urocze
635 000 zł 52,22 zł/m2

POWIERZCHNIA

12 160 m2

RODZAJ DZIAŁKI

komercyjna

DROGA DOJAZDOWA

asfaltowa

Expander

Szczegóły

Opis oferty

Działka w miejscowym planie zagospodarowania przewidziana tereny oznaczone jako usługowo-produkcyjne. Około połowa powierzchni działki ograniczona strefą od linii wysokiego napięcia. Szerokość działki od ulicy ok.87m 1) przeznaczenie - zabudowa usługowo produkcyjna 2) dopuszcza się : a) magazyny, b) garaże związane z przeznaczeniem terenu pod funkcje usługowo- produkcyjną, c) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, d) zieleń izolacyjną. 3) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: a) wskaźnik minimalnej powierzchni biologicznie czynnej - 40%, b) wskaźnik maksymalnej powierzchni zabudowanej - 60%, c) wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy:0,8 d) maksymalna wysokość: - budynków w zabudowie usługowej i produkcyjnej - 11,0 m, - magazynów - 8,0 m, - garaży - 6,0 m, 4) dopuszcza się realizacje jednego lokalu mieszkalnego w budynku usługowym. 5) nakazuje się obsadzenie zielenią izolacyjną przy granicy z terenami o funkcji mieszkaniowej; 6) geometria dachu: a) dachy dwu- lub wielospadowe o spadkach do 45 w stosunku do poziomu, przy czym dla głównych połaci dachowych nakaz jednakowych spadków, b) dla garaży wolnostojących spadki minimalne 20 w stosunku do poziomu, c) dopuszcza się stosowanie dachów płaskich. 7) w zakresie parametrów działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału ustala się: a) minimalna wielkość działki 1 500 m, b) front nowo wydzielanej działki nie mniejszy niż - 25,0 m, c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego wynoszący od 70 do 110, dopuszcza się zachowanie dotychczasowego kąta Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Oferta wysłana z programu IMO dla biur nieruchomości
Numer oferty: 18198
Nr licencji zawodowej: 1555

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Piaseczno, Henryków-Urocze

Podobne nieruchomości