To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: małopolskie, Oświęcim, Monowice

Działka na sprzedaż Oświęcim, Monowice, Unii Europejskiej

8659 m2
3 942 000 PLN 455 zł/m2
Opis
Syndyk Masy Upadłości CHEMOSERVIS-DWORY S.A. w upadłości ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim KRS 0000287238, NIP 5491911468, REGON 070889223 ogłasza pisemny konkurs ofert na sprzedaż następujących nieruchomości za ceny wynoszące nie mniej niż 1/2 wartości oszacowania Przedmiotem konkursu są (każdy składnik jest zbywany oddzielnie): 1. SKŁADNIK NUMER N1: Kompleks nieruchomości gruntowych położony w Oświęcimiu przy ul. Unii Europejskiej, obręb Monowice, składający się z prawa użytkowania wieczystego działki numer 2653/82 (pow. 1,0963ha) i prawa użytkowania wieczystego działki nr 2653/152 o pow. 0,0512ha - zabudowany budynkami G-82 o pow. 2.259m2 (hala), H-81 o pow. 2.822m2. Minimalna cena sprzedaży przedmiotu sprzedaży wynosi 4.105.000,00zł plus podatek Vat jeżeli będzie należny. 2. SKŁADNIK NUMER N2 Prawo użytkowania wieczystego gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Chemików 1, działka numer 1773/23 (pow. 1,2598ha), zabudowanego budynkami przemysłowym G123 i G 139 o pow. 3.910m2. Minimalna cena sprzedaży przedmiotu sprzedaży wynosi 3.584.500,00zł plus podatek Vat jeżeli będzie należny. 3. SKŁADNIK NUMER N3: Prawo użytkowania wieczystego gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Unii Europejskiej, o powierzchni 0,8659ha, składające się z działek o numerach 1773/107 o pow. 0,8012ha i 1777/128, tworzące kompleks o pow. 8.659m2, zabudowany dwoma nawami hali produkcyjnej z zapleczem socjalno-biurowym H-125. Minimalna cena sprzedaży przedmiotu sprzedaży wynosi 3.942.000,00zł plus podatek Vat jeżeli będzie należny. Oferty pisemne należy składać w języku polskim, przesyłką pocztową – listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, przesyłką kurierską lub osobiście, w zamkniętych kopertach, z napisem: „Oferta sygn. akt. VIII GUp 316/19, „CHEMOSERVIS-DWORY” S.A. w upadłości – KONKURS OFERT – NIE OTWIERAĆ- SKŁADNIK NUMER (N1 lub N2 lub N3)” – do dnia 30 grudnia 2021r., godzina 15.00 (decyduje data wpływu) - na adres: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Ordys i Współpracownicy, ul. Juliusza Lea 12A/5, 30 - 048 Kraków – godziny 9-15 od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz 24 grudnia 2021 r. Warunkiem uczestnictwa w przetargu na sprzedaż nieruchomości jest wpłacenie wadium, którego wysokość dla każdego składnika wynosi 500.000,00 zł. Jeżeli oferent złoży więcej niż jedną ofertę, wadium powinno być wpłacone oddzielnie dla każdego składnika. Wadium (oddzielnie na każdy składnik wraz z podaniem numeru składnika) należy wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości „CHEMOSERVIS-DWORY” S.A. w upadłości o numerze 40 9430 0006 7003 7164 2000 0001, wpisując w tytule przelewu „Wadium KONKURS OFERT NIERUCHOMOŚCI - sygn. akt. VIII GUp 316/19” oraz numer składnika, najpóźniej do ostatniego dnia wyznaczonego jako termin do składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy masy upadłości). Rozstrzygniecie I etapu konkursu nastąpi w dniu 3 stycznia 2022r. w Kancelarii Radcy Prawnego Tomasz Ordys i Współpracownicy, ul. Juliusza Lea 12A/5, 30 - 048 Kraków, o godzinie 13.00. Oferent zobowiązany jest zapoznać się z pełnym regulaminem konkursu, który znajduje się w biurze syndyka w Krakowie, przy ul. Stańczyka 5/ LU 1, lub też można go otrzymać po przesłaniu zapytania na adres mail s.jelen62@gmail.com lub ikb@wp.pl. Syndyk ma prawo swobodnego wyboru oferty, odstąpienia od konkursu lub jego unieważnienia w całości lub w części bez podania przyczyny, a także ma prawo do unieważnienia wyniku konkursu lub odstąpienia od oferty w całości lub w części bez podania przyczyny. Syndykowi przysługuje również prawo odstąpienia od zawarcia umowy sprzedaży z wybranym oferentem, na każdym etapie jej procedowania, bez podania przyczyny. Oferentom nie przysługują żadne roszczenia względem syndyka. Operat szacunkowy otrzymać można po przesłaniu zapytania na adres mail: s.jelen62@gmail.com. Wszelkie dodatkowe informacje uzyskać można pod numerami telefonów 602-571-134, 502-078-078 oraz Kancelarii w Krakowie, przy ul. Stańczyka 5/ LU 1, 30-126 Kraków, w godz. 9-15, pon.-pt. Tel. 12-311 44 55. Niepowtarzalne nieruchomości produkcyjno-biurowe w Oświęcimiu!
Więcej
Działka:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
8 659 m2
Lokalizacja:
województwo: małopolskie powiat: oświęcimski gmina: Oświęcim miejscowość: Oświęcim dzielnica: Monowice ulica: Unii Europejskiej

Podobne oferty w tej lokalizacji