Działka 10484,0m2, Oświęcim, Babice, Krakowska
699 000 zł 66,67 zł/m2

POWIERZCHNIA

10 484 m2

RODZAJ DZIAŁKI

komercyjna

DROGA DOJAZDOWA

-

Advertisement Expander

Szczegóły

Opis oferty

Do sprzedania atrakcyjna działka położona w Babicach w drugiej linii zabudowy od ulicy Krakowskiej, drogi wojewódzkiej nr DW933 Oświęcim -Chrzanów. Bardzo dobra lokalizacja pod inwestycje na budowę hali, sklepu czy też budynku usługowego. Powierzchnia działki wynosi 10484m 2 , kształtem zbliżonym do kwadratu o wymiarach 100 x 100 m. Dojazd do działki zapewniony jest poprzez drogę wewnętrzną i zjazd z drogi publicznej. Przeznaczenie podstawowe - U - tereny zabudowy usługowej i handlowej Dopuszcza się na terenach realizację: 1) mieszkań o ile stanowią część obiektu usługowego 2) ulic, placów, parkingów, ścieżek rowerowych, chodników, 3) zieleni parkowej, zadrzewień, trawników, obiektów i urządzeń małej architektury 4) garaży dla samochodów o ile są wbudowane w obiekty o funkcji usługowej 5) obiektów o funkcji produkcyjnej będących uzupełnieniem funkcji usługowej 6) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej 7) obiektów i urządzeń obsługi komunikacji drogowej Wybrane warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów: - powierzchnia całkowita kondygnacji nadziemnych budynków lokalizowanych na terenie nie może być większa niż 50 % powierzchni działki przeznaczonej do inwestycji; - łączna powierzchnia całkowita obiektów dopuszczalnych może stanowić co najwyżej 50 % powierzchni całkowitej zabudowy, - udział powierzchni terenu biologicznie czynnej wynosić będzie minimum 20 % powierzchni działki przeznaczonej do inwestycji; - możliwość lokalizacji budynków w granicach działek; - możliwość stosowania dachów spadzistych oraz płaskich - realizowane budynki nie mogą przekraczać wysokości 12,0 m licząc od poziomu terenu do najwyżej położonego elementu budynku - konieczność zapewnienia miejsc parkingowych w obrębie działki przeznaczonej do inwestycji w ilości minimum 1 miejsce na każde 50 m 2 powierzchni całkowitej obiektów działalności usługowej - parkingi powinny być zadrzewione w stosunku minimum 1 drzewo na 60 m 2 powierzchni parkingu. Oferta wysłana z systemu BCK Galactica Mieszko.my
Numer oferty: KBN-GS-987

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Oświęcim, Babice, Krakowska