To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: pomorskie, Nowęcin

Działka na sprzedaż Nowęcin,

1578 m2
71 000 PLN 45 zł/m2
Opis
OGŁOSZENIE Wójt Gminy Wicko ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w działek położonej w obrębie Nowęcin, objętej Księgą Wieczysta Nr SL1L/00015023/8, stanowiących w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren zabudowy mieszkaniowo-pensjonatowej, nieuzbrojonych: Lp. Działka nr Powierzchnia w m? Cena wywoławcza w zł Wadium w zł Postąpienie 1 2 747/11 747/12 1578 1533 71 000,00 68 000,00 7100,00 6800,00 Nie mniej niż 1% ceny wywoławczej I przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 28.06.2019 r. II przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 19.09.2019 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Wicku, pok.Nr 9 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 16.09.2019 r. na konto bankowe w Banku Spółdzielczym w Łebie Nr 19 9324 0008 0000 3971 2000 0050. Warunek wniesienia wadium będzie spełniony wówczas, jeżeli środki pieniężne znajdą się na rachunku Urzędu Gminy w Wicku najpóźniej do dnia 16.09.2019 roku. Wadium należy wnieść w gotówce. Do cen osiągniętych w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wys. 23%. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości. Uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu. Wadium przepada na rzecz gminy w przypadku uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał i odstąpił od zawarcia umowy kupna. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom. Koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca. Bliższych informacji można uzyskać pod nr. tel. (59) 8611-182 wew. 126 Uwaga: zastrzega się prawo odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienie z ważnych przyczyn, przez teren działek przebiegają dwie napowietrzne linie energetyczne 15kV, od których granice zabudowy określa wyznaczona w planie linia zabudowy i ogólne warunki lokalizacji zabudowy od urządzeń energetycznych przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane. Wywieszono na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie Gminy od dnia 13.08.2019 r. do 19.09 .2019 r. www.bip.wicko.pl Kontakt: Urząd Gminy Wicko tel: (059) 8611-182 wew. 126 ug@wicko.pl
Więcej
Działka:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
1 578 m2
Lokalizacja:
województwo: pomorskie powiat: Lęborski gmina: Wicko miejscowość: Nowęcin

Podobne oferty w tej lokalizacji