To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: mazowieckie, wołomiński, Marki

Działka na sprzedaż Marki,

8400 m2
1 512 000 PLN 180 zł/m2
Opis
Do sprzedania tereny inwestycyjne, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w województwie mazowieckim, w Markach, w rejonie Czarna Struga, nieopodal węzła drogowego Radzymin-Nieporęt-Warszawa, o powierzchni 8400m2, gdzie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje: § 25 (...) 2. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej 2.1. Przeznaczenie podstawowe Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca i jednorodzinna z wykluczeniem zabudowy szeregowej i bliźniaczej – w zasięgu stref ochrony urbanistycznej Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. 2.2. Przeznaczenie uzupełniające Drugorzędny układ drogowy - w zasięgu stref ochrony urbanistycznej Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Otwarte tereny sportu i rekreacji bez urządzeń kubaturowych przekraczających 5% powierzchni terenu ; 2.3. Przeznaczenie dopuszczalne Obiekty podstawowych usług handlu i usług bytowych o powierzchni użytkowej nie większej niż 200 m² ; 3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu: Ustala się zasadę obsługi komunikacyjnej terenu wyłącznie od układu lokalnego ; 3.1. Powierzchnia biologicznie czynna Minimum 75% dla każdej działki inwestycyjnej ; 3.2. Strefy uciążliwości W strefie uciążliwości układu komunikacyjnego wskazanej na rysunku planu nie dopuszcza się zabudowy chronionej, a w budynkach przeznaczonych na stały pobyt ludzi ustala się nakaz wprowadzenia zabezpieczeń hałasowych zgodnych z Polską Normą ; 3.3. Wysokość zabudowy Maksymalnie do trzech kondygnacji naziemnych to jest parter, piętro i mieszkalne poddasze ; 3.4. Minimalna wielkość działki budowlanej 1200 m² 3.5. Formy parkowania: Parkowanie pojazdów musi odbywać się na terenie własnej działki inwestora ; 4. Zasady kształtowania przestrzeni 4.1. Dominanty wysokościowe Nie dopuszcza się ; 4.2. Linie zabudowy Określa się w odległości minimalnej 5,0 m od linii rozgraniczających układu ulicznego dla drogi nr 3 KUGP 10,0m od linii rozgraniczającej ; 5. Warunki ochrony przyrodniczej terenu Sposób posadowienia i podpiwniczenia obiektów budowlanych musi uwzględniać utrudnione warunki gruntowo– wodne ; Ustala się zakaz wprowadzania zabudowy kubaturowej oraz utwardzania terenu w zaznaczonej na rysunku planu strefie szczególnej ochrony ekologicznej rzeki Czarnej. W strefie tej ustala się ścisłą ochronę naturalnego krajobrazu, flory i fauny, zakaz wycinki drzew bez zgody wojewódzkiego konserwatora przyrody ; Ustala się ochronę istniejących pojedynczych drzew i zadrzewień o dużych wartościach przyrodniczych ; Na terenie obowiązują ustalenia rozporządzenia Wojewody o ustanowieniu Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu dla strefy ochrony urbanistycznej ; 6. Warunki ochrony dóbr kultury W zaznaczonej na rysunku planu strefie archeologicznej oraz w zasięgu stanowisk archeologicznych, realizacja zabudowy uwarunkowana jest przeprowadzeniem wyprzedzających badań archeologicznych przeprowadzonych pod nadzorem właściwych władz konserwatorskich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ; 7. Infrastruktura techniczna Dopuszcza się lokalizację : - lokalnych przepompowni ścieków ; - stacji transformatorowych 15/0,4 kV.
Więcej
Działka:
na sprzedaż
Liczba pokoi:
0
Powierzchnia całkowita:
8 400 m2
Lokalizacja:
województwo: mazowieckie powiat: Wołomiński miejscowość: Marki

Podobne oferty w tej lokalizacji

WYRÓŻNIONE OBEJRZANE Zobacz galerię działka na sprzedaż 1702m2 działka Marki, Struga, Długa
działka Marki, Struga, Długa

Malowniczo położona działka. Jednym bokiem granicząca z rzeką. Bardzo ciche sympatyczne miejsce do zamieszkania. W okolicy zabudowa willowa. Blisko szkoła, przedszkole, przystanek autobusowy, do centr...

Działka na sprzedaż, Marki
Do schowka
Zwiń
680 000 zł
1702 m2 400 zł/m2
WYRÓŻNIONE OBEJRZANE Zobacz galerię działka na sprzedaż 600m2 działka Marki, Bociania
działka Marki, Bociania

Super lokalizacja. 5 min. do obwodnicy s8 (bardzo dobry dojazd do centrum), 10 min. do centrum handlowego M1 (m.in Auchan, Ikea, Obi, Decathlon.), 4 min do nowoczesnego centrum edukacyjno-sportowego (...

Działka na sprzedaż, Marki
Do schowka
Zwiń
400 000 zł
600 m2 667 zł/m2
OBEJRZANE Zobacz galerię działka na sprzedaż 2013m2 działka Marki, Struga, Bez Nazwy
działka Marki, Struga, Bez Nazwy

| Marki, okolica ulicy Legionowej . Działka kształtem zblizona do kwadratu, powierzchnia 2013 m2 . Otoczenie - nowe budynki jednorodzinne lub w zabudowie bliźniaczej. W ulicy znajdują się wszystki...

Działka na sprzedaż, Marki
Do schowka
Zwiń
875 000 zł
2013 m2 435 zł/m2
OBEJRZANE Zobacz galerię działka na sprzedaż 2108m2 działka Marki
działka Marki

Do sprzedania w Warszawie uzbrojona niezabudowana działka przemysłowo – usługowo - budowlana ze wszystkimi pozwoleniami wraz z Projektem i Prawomocnym Pozwoleniem na Budowę. Opis. Powierzchnia dział...

Działka na sprzedaż, Marki
Do schowka
Zwiń
1 420 000 zł
2108 m2 674 zł/m2