Działka 1017 m2, Łódź, Bałuty, Zgierska
55 116 zł 54 zł/m2
Kontakt

Działka inna na sprzedaż Łódź, Bałuty, Zgierska - 1017 m2

Cena 55 116 54 zł/m2
Sprawdź ratę kredytu >>

Więcej informacji

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi Andrzej Karwecki Zastępca Maciej Skowroński (tel. 42 pokaż telefon )na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 05-11-2019r. o godz. 10:50 w Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia Sekcja Egzekucyjna przy II Wydz.Cywilnym 90-441 Łódź, Al. Kościuszki Tadeusza 107/109 w sali B (wejście od ul.Wólczańskiej 138) odbędzie się pierwsza licytacja niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej udział 1/3 w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej (droga), działka nr 92/62, obręb B-8, o powierzchni 0,1017ha położonej: 91-495 Łódź, ul. Zgierska, dla której XVI Wydział Ksiąg Wieczystych przy SR DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA prowadzi księgę wieczystą. Suma oszacowania wynosi 73 488,91zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 55 116,68zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 348,89zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację na konto komornika. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w Czytelni Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi (II 1 Co 8580/18) odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Zwiń opis

Kategoria:
Działki i grunty na sprzedaż
Lokalizacja:
Łódź, Bałuty, Zgierska
Cena:

55 116 zł

Cena za m2
54 zł/m2
Rodzaj działki:
inna
Powierzchnia całkowita:
1 017 m2
Lokalizacja:
województwo: łódzkie powiat: Łódź gmina: Łódź miejscowość: Łódź dzielnica: Bałuty ulica: Zgierska


Mapa

Podobne nieruchomości