Działka 4218,0m2, Kamieniec Ząbkowicki
292 647 zł 69,38 zł/m2

POWIERZCHNIA

4 218 m2

RODZAJ DZIAŁKI

budowlana

DROGA DOJAZDOWA

-

Expander

Szczegóły

Opis oferty

OGŁOSZENIE BEZPOŚREDNIE - BEZ PROWIZJI OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr SW1Z/000pokaż telefon Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ząbkowicach Śląskich Piotr Witos (tel. (74)pokaż telefon) ogłasza, że dnia 8 grudnia 2021 r. o godz. 12:20 w budynku Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich mającego siedzibę przy ul. Świerkowa 1 w sali nr 23, odbędzie się PIERWSZA LICYTACJA nieruchomości stanowiącej działki nr 536/10, 536/11, 536/12, 536/13 o łącznej powierzchni 0,4218 ha, w tym działki nr 536/11 zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w trakcie budowy o pow. użytkowej około 193,00 m2, należącej do dłużnika: (…), położonej: 57-230 Kamieniec Ząbkowicki, dla którego Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW 42203 [NKW: SW1Z/000pokaż telefon]. Suma oszacowania wynosi 390 196,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 292 647,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 39 019,60 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię należy uiścić na niżej podane konto komornika: Bank Gospodarki Żywnościowej SA 29 2030 00pokaż telefon jednakże w taki sposób aby kwota rękojmi została uznana na przedmiotowym rachunku najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Kontakt bezpośredni: Imię: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ząbkowicach Śląskich Piotr Witos Telefon: (74)pokaż telefon Ogłoszenie dodane do 100 portali nieruchomości przez portal www.odwlasciciela.pl
Numer oferty: 10918
Osoba odpowiedzialna zawodowo: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ząbkowicach Śląskich Piotr Witos, kom. (74)pokaż telefon
Nr licencji zawodowej: 1

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Kamieniec Ząbkowicki

Podobne nieruchomości