Działka 25001 m2, Gliwice
7 725 309 zł 309 zł/m2
Kontakt

Działka budowlana na sprzedaż Gliwice - 25001 m2

Cena 7 725 309 309 zł/m2
Sprawdź ratę kredytu >>

Więcej informacji

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI FOCUS Park Gliwice Sp. z o.o. ogłasza o sprzedaży nieruchomości z wolnej ręki 1) Przedmiotem sprzedaży jest prawo wieczystego użytkowania części nieruchomości położonej w Gliwicach, przy ul. Jagiellońskiej, tj. niezabudowanej działki nr 300 o powierzchni: 25.001m2, (Księga Wieczysta nr GL1G/000pokaż telefon) za cenę nie niższą niż: 7.725.309,00zł. netto (słownie: siedem milionów, siedemset dwadzieścia pięć tysięcy, trzysta dziewięć złotych, 00/100) plus należny podatek od towarów i usług VAT. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do ustanowienia na nabywanym prawie nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie służebności gruntowej przechodu i przejazdu w pasie o szerokości 10 metrów, biegnącym od granicy działki nr 300 z działką nr 305 do granicy działki nr 300 z drogą publiczną - ul. Jagiellońską, przy czym w miejscu włączenia do ruchu ul. Jagiellońskiej, posadowionego na przedłużeniu ul. Św. Katarzyny, szerokość pasa służebnego celem wykonania zjazdu wraz z chodnikiem wynosić będzie co najmniej 11 metrów, na rzecz każdoczesnego właściciela i użytkownika wieczystego działek nr: 304, 301, 305, 302, 303, 306, 307 i 308, obręb Centrum, objętych Księgą Wieczystą nr GL1G/000pokaż telefon 2) Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać na stronie internetowej: www.syndyk-zurakowski.pl (w tym: operat szacunkowy nieruchomości – zakładka ”Oferta sprzedaży nieruchomości" i Regulamin Sprzedaży z dn. 07.10.2019r. – zakładka ”Ogłoszenia i przetargi”) oraz pod nr tel.: 602pokaż telefon lub za pośrednictwem adresu email: Nieruchomość można oglądać po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu. 3) Warunkiem koniecznym uczestnictwa w sprzedaży jest wpłata w pieniądzu wadium, pod rygorem odrzucenia oferty, w wysokości: 1.000.000,00zł. (słownie: jeden milion złotych, 00/100) w terminie do 30 (słownie: trzydziestu) dni od daty ukazania się ogłoszenia o sprzedaży w prasie (dzienniku o zasięgu ogólnopolskim), tj. do dnia 14.11.2019r. włącznie, na rachunek bankowy FOCUS Park Gliwice Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej: Santander Bank Polska S.A. nr: 92 1090 25pokaż telefon 4) Oferty pisemne z proponowaną ceną, terminem i sposobem zapłaty składać należy w terminie do 30 (słownie: trzydziestu) dni od daty ukazania się ogłoszenia w prasie (dzienniku o zasięgu ogólnopolskim) o sprzedaży, tj. do dnia 14.11.2019r. włącznie, w zamkniętych kopertach na adres: Syndyk Masy Upadłości FOCUS Park Gliwice Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej, 44 – 100 Gliwice 1, skrytka pocztowa 113 z adnotacją „Oferta na zakup nieruchomości FOCUS Park Gliwice Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej – działka nr 300”. Wymogi formalne oferty zostały ściśle określone w Regulaminie Sprzedaży z dn. 07.10.2019r. oraz treści ogłoszenia dostępnych na stronie internetowej: www.syndyk-zurakowski.pl. 5) Koszty notarialne zbycia przedmiotu sprzedaży oraz koszty wpisów do Ksiąg Wieczystych ponosi nabywca przedmiotu sprzedaży. 6) Wyłącza się uprawnienie oferenta do żądania zapłaty podwójnego wadium, o którym mowa w art. 70?§2 Kodeksu Cywilnego. 7) Oferent przyjmuje do wiadomości, iż sprzedaż ww. nieruchomości ma charakter egzekucyjny i nie będzie on wnosił w stosunku do syndyka masy upadłości żadnych roszczeń związanych ze stanem nieruchomości (art. 313 Prawa Upadłościowego w zw. z art. 879 Kodeksu Postępowania Cywilnego). 8) Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od procedury sprzedaży bez podania przyczyny. Kontakt: FOCUS PARK Gliwice Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie tel: 602pokaż telefon
Numer oferty: 24766/3186/OGS
Zwiń opis

Kategoria:
Działki i grunty na sprzedaż
Lokalizacja:
Gliwice
Cena:

7 725 309 zł

Cena za m2
309 zł/m2
Rodzaj działki:
budowlana
Powierzchnia całkowita:
25 001 m2
Powierzchnia działki:
25 001 m2
Ogrodzenie działki:
inne
Lokalizacja:
województwo: Śląskie powiat: Gliwice gmina: Gliwice miejscowość: Gliwice
Numer oferty:
24766/3186/OGS


Mapa

Podobne nieruchomości