Działka 20000,0m2, Cisie
2 400 000 zł 120 zł/m2

POWIERZCHNIA

20 000 m2

RODZAJ DZIAŁKI

inwestycyjna

DROGA DOJAZDOWA

utwardzona

Expander

Szczegóły

Opis oferty

DZIAŁKA INWESTYCYJNA O POWIERZCHNI 10000M2 DŁUGOŚĆ 45M SZEROKOŚĆ 240M2 WZDŁUZ DROGI W DRODZE WODA PRĄD DOSKONAŁA POD FIRMĘ 5000 m2 w obrębie Mn/Uk reszta Uk: Tereny zabudowy usługowej z budynkiem mieszkalnym dla właściciela: 1. Pod zabudowę usługową z budynkiem mieszkalnym dla właściciela przeznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem Uk/MN . 2. Na terenach, o których mowa w ust. l, obowiązuj ą następujące zasady zagospodarowania: 1) dopuszcza się realizację zabudowy usługowej jako przeznaczenie podstawowe oraz budynku mieszkalnego dla właściciela zakładu w formach wolnostojącej, bliźniaczej, na jednej działce j eden budynek, 2) plan ustala obowiązek utworzenia odpowiedniego pasa zieleni izolacyjnej na działkach sąsiadujących z działkami przeznaczonymi dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 3) ustala się nieprzekraczalną wysokość, zabudowy jednorodzinnej - do 12,5m w kalenicy dachu licząc od poziomu gruntu istniejącego, 4) dostosowanie architektury budynków do otaczającego krajobrazu poprzez staranne opracowanie projektowe, zastosowanie dachów dwu- i wielospadowych i nachyleniu połaci w granicach 35°-45° oraz tradycyjnych materiałów wykończeniowych, 5) uciążliwość usług winna być ograniczona do lokalizacji tj. granic własności posiadanej działki, 6) powierzchnia biologicznie czynna działki nie może być mniejsza niż 60% jej powierzchni, 7) minimalną powierzchnię działki powstałej w wyniku wtórnych podziałów 850 m2 dla zabudowy bliźniaczej i l000m2 dla zabudowy wolnostojącej, 8) front działki powstałej w wyniku wtórnych podziałów nie mniejszy niż 18m dla zabudowy wolnostojącej i 11 m dla zabudowy bliźniaczej, 9) zakaz lokalizowania komunikacji kołowej wewnętrznej na granicy z działkami przeznaczonymi dla zabudowy mieszkaniowej, wyznaczonymi na terenach budownictwa mieszkaniowego, 10) parkingi dla wszystkich nowo wznoszonych obiektów powinny być zlokalizowane na terenie posesji, na której obiekt będzie wznoszony- wg wskaźnika: 3 m.p./ l00m2 pow. użytkowej. Tereny zabudowy usług komercyjnych: 1. Pod zabudowę usługową przeznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem Uk 2. Na terenach, o których mowa w ust. l plan ustala przeznaczenie podstawowe: obiekty usług i składów użyteczności publicznej związanej z obsługą handlu ( sklepy, hurtownie, budynki biurowe), składy, bazy i zaplecza oraz inne obiekty usługowe kubaturowe, których uciążliwość nie wykracza poza granice działki. 3. Na terenach, o których mowa w ust. l, obowiązują następujące zasady zagospodarowania: 1) dopuszcza się realizację zabudowy usługowej w formach wolnostojącej, bliźniaczej, na jednej działce jeden budynek, 2) ustala się nieprzekraczalną wysokość zabudowy jednorodzinnej - do 12m w kalenicy dachu licząc od poziomu gruntu istniejącego ( 2 kondygnacje użytkowe- druga kondygnacja powinna stanowić poddasze użytkowe), 3) dostosowanie architektury budynków do otaczającego krajobrazu poprzez staranne opracowanie projektowe, zastosowanie dachów dwu- i wielospadowych i nachyleniu połaci w granicach 350-450 oraz tradycyjnych materiałów wykończeniowych, 4) uciążliwość usług winna być ograniczona do lokalizacji tj. granic własności posiadanej działki, 5) obowiązuje zakaz lokalizowania obiektów mieszkalnych, służby zdrowia i oświaty, 6) powierzchnia biologicznie czynna działki nie może być mniejsza niż 30% jej powierzchni, 7) minimalną powierzchnię działki powstałej w wyniku wtórnych podziałów 450 m2, 8) front działki powstałej w wyniku wtórnych podziałów nie mniejszy niż l Im, 9) zakaz lokalizowania komunikacji kołowej wewnętrznej na granicy z działkami przeznaczonymi dla zabudowy mieszkaniowej, wyznaczonymi na terenach budownictwa mieszkaniowego, 10) parkingi dla wszystkich nowo wznoszonych obiektów powinny być zlokalizowane na terenie posesji, na której obiekt będzie wznoszony- wg wskaźnika: 3 m.p./ l00m2 pow. użytkowej. ZAPRASZAM DO OGLĄDANIA TEL.507pokaż telefon -----Niniejsza oferta ma charakter informacyjny i jest prezentowana wyłącznie za zgodą właściciela nieruchomości.----- -----BIURO NIERUCHOMOŚCI JEDYNKA prowadzi działalność w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami na terenie Sulejówka i jego okolic, jak również Otwocka.----- -----Zapraszamy na naszą stronę internetową WWW.BN1.COM.PL-- Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Numer oferty: 2403/3489/OGS
Nr licencji zawodowej: 10203

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Cisie

Podobne nieruchomości