To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: mazowieckie, wołomiński, Słupno

Dom na sprzedaż Słupno,

70 m2
415 000 PLN 5 929 zł/m2
Opis
UWAGA : Dom do GENERALNEGO REMONTU - tynki zewnętrzne i wewnętrzne, okna, dach, instalacje lub do ROZBIÓRKI. UWAGA : Powierzchnia działki wynosi obecnie 1300 m2 + udział w drodze 176 m2. W obowiązującym MPZP planowana jest droga na którą trzeba będzie w przyszłości przekazać za odszkodowaniem 200m2 z działki. Działka budowlana z domem z lat 60 tych. Dom składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki i werandy. Ogrzewanie gazowe + kotłownia. Media miejskie gaz, woda i prąd. Kanalizacja szambo. Dojazd drogą utwardzoną. Posesja ogrodzona. Do szkoły podstawowej ok.1 km. Przystanek autobusowy ok 100 m, linia 738. Polecam!!! Tylko u nas!!! Zabudowa jednorodzinna wolno stojąca o charakterze miejskim lub willowym 1. Przeznaczenie terenu pod zabudowę jednorodzinną wolno stojącą o charakterze miejskim lub willowym oznacza się symbolem MN2 na rysunku planu w skali 1:5000 oraz na częściach A, B, C, D, E i F rysunku planu w skali 1:1000. 2. Dopuszcza się zabudowę bliźniaczą, jeżeli w wyniku podziałów własnościowych wydzielono działki zbyt wąskie dla lokalizacji zabudowy wolno stojącej, oraz w innych uzasadnionych przypadkach. 3. Ustala się maksymalną wysokość zabudowy na 2 kondygnacje. 4. Dopuszcza się realizację obiektów usługowych wbudowanych lub wolno stojących o uciążliwości nie przekraczającej granic działki budowlanej. 5. Zaleca się stosowanie dachów pochyłych oraz form architektonicznych zharmonizowanych z otoczeniem. 6. Zakazuje się realizacji budynków gospodarczych wolno stojących, z wyjątkiem garaży. 7. Zakazuje się budowy szklarni oraz prowadzenia hodowli roślinnej lub zwierzęcej o uciążliwości wykraczającej poza granice działki. 8. Nakazuje się zachowanie co najmniej 60% powierzchni działki budowlanej jako powierzchni biologicznie czynnej pokrytej roślinnością, z wyjątkiem przypadków określonych w pkt 10. 9. Nakazuje się wydzielenie niezbędnej liczby miejsc postojowych dla pojazdów mieszkańców i użytkowników w granicach działki budowlanej. 10.Dla terenów zabudowy jednorodzinnej oznaczonej symbolem MN2, położonych w granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, określonych oznaczeniem graficznym na rysunku planu, obowiązują ustalenia § 4 i § 5. 11.Dla terenów zabudowy jednorodzinnej MN2, położonych na obszarze objętym strefą ochrony Konserwatora Zabytków, obowiązują ustalenia § 4. 12.Dla terenów położonych w granicach części A, B, C, D, E i F planu w skali 1:1000 obowiązują ustalenia zapisane w rozdziale 12. 13.Dla terenów, dla których nie sformułowano szczegółowych zasad podziału na działki budowlane, obowiązują zasady wynikające z Działu II Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz. U. Nr 10 z 1995 r., poz. 46, z późniejszymi zmianami/. A construction plot with a house from the 1960s. The house consists of 2 rooms, kitchen, bathroom and veranda. Gas heating + boiler room. 1300 m plot plus 176 m road share. City utilities gas, water and electricity. Sewage septic tank. Access via a paved road. Fenced property. To primary school about 1 km. Bus stop about 100 m, line 738. I recommend !!! Only here!!!
Więcej
Dom:
na sprzedaż
Liczba pokoi:
2
Powierzchnia całkowita:
70 m2
Lokalizacja:
województwo: mazowieckie powiat: wołomiński gmina: Radzymin miejscowość: Słupno

Podobne oferty w tej lokalizacji