To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: małopolskie, Kraków, Podgórze

Dom na sprzedaż Kraków, Podgórze, Kwiatowa

303 m2
1 548 130 PLN 5 109 zł/m2
Opis
Nieruchomość gruntowa położona w Krakowie–Podgórzu, przy ul. Kwiatowej 1, składająca się z działki ew. nr 263/223 o pow. 0,0391ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej. Dla nieruchomości gruntowej Sąd Rejonowy dla Krakowa–Podgórza w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00247316/6. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Podgórza w Krakowie Patryk Klimczak zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 30.05.2022 r. o godz 13:00 w sali nr D-48 Sądu Rejonowego dla Krakowa - Podgórza I Wydział Cywilny w Krakowie odbędzie się pierwsza licytacja. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 1 548 130,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 1 161 097,50 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę: 154 813,00 zł. Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek komornika: 55 8619 0006 0030 0325 8055 0001 w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce najpóźniej na dzień przed terminem licytacji (w tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko wpłacającego oraz sygnaturę GKm 51/19) albo w gotówce w kancelarii komornika, jednak preferowana jest forma przelewu, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (wpłacający proszony jest o złożenie wniosku wskazującego numer rachunku bankowego na który ma zostać zwrócone wadium). Wadium może być złożone również w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu. W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Jednocześnie Komornik zawiadamia, iż istnieje możliwość wysłania skróconej wersji operatu po uprzednim wysłaniu na meila: prośby. Podane dane, które nie są zawarte w treści obwieszczenia (powierzchnia, ilość pokoi itd.) są przybliżone i mogą się różnić w rzeczywistości. Wszystkie informacje odnośnie nieruchomości i zasadach przystąpienia do licytacji można uzyskać w Kancelarii Komorniczej ul. Ślusarska 8/LU4 Kraków 30-710. tel. 12 3586145 (linia aktywna od godz. 12:00 do 15:00)
Więcej
Dom:
na sprzedaż
Liczba pokoi:
6
Powierzchnia całkowita:
303 m2
Lokalizacja:
województwo: małopolskie powiat: Kraków gmina: Kraków miejscowość: Kraków dzielnica: Podgórze ulica: Kwiatowa

Podobne oferty w tej lokalizacji