Lokal użytkowy 1304,88m2, Paprotnia
480 000 zł 367,85 zł/m2

POWIERZCHNIA

1304,88 m2

PRZEZNACZENIE

biuro

PIĘTRO

-

Expander

Szczegóły

Opis oferty

OGŁOSZENIE Wójt Gminy Stężyca ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stężyca. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Stężycy ul. Plac Senatorski 1 (sala konferencyjna) w dniu 28.01.2022 roku o godzinie 9⁰⁰. Wadium w wysokości 49 000 zł należy wpłacić na konto nr 65 8724 10pokaż telefon BS Ryki Oddział Stężyca, w terminie nie później niż 3 dni przed przetargiem, tj. do dnia 25.01.2022r. Wadium podlega zwrotowi niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu. Wadium uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet sumy sprzedaży. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy osoba ustalona na nabywcę nie stawi się do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i terminie wskazanym przez organizatora przetargu. a) Nieruchomość nr 986 o pow. 0,86 ha położona w Paprotni. KW LU1Y/000pokaż telefon. Zabudowana budynkiem po byłej szkole, o pow. użytkowej 1304,88m². Budynek murowany jednopiętrowy w dobrym stanie technicznym. Budynek posiada energię elektryczną, wodę odprowadzenie ścieków, ogrzewanie – kotłownia na olej opałowy. W planie zagospodarowania przestrzennego gminy wg. MPZP działka określona jako UP – Usługi Publiczne. Pierwszy przetarg przeprowadzony w dniu 14 czerwca 2021r. zakończył się wynikiem negatywnym. Drugi przetarg przeprowadzony w dniu 24 sierpnia 2021r. zakończył się wynikiem negatywnym. Trzeci przetarg 04.11.2021r. zakończył się wynikiem negatywnym. Wartość nieruchomości ustalona została w wysokości 480.000 zł. Koszty związane z przeniesieniem prawa własności ponosi nabywca. Bliższych informacji można uzyskać pod numerem telefonu (081)pokaż telefon lub (081)pokaż telefon lub w Urzędzie Gminy w Stężycy ul. Plac Senatorski 1 08-540 Stężyca. Wójt Gminy Zbigniew Chlaściak Kontakt: Urząd Gminy Stężyca tel: (081)pokaż telefon
Numer oferty: 8536/3186/OOS

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Paprotnia