Lokal użytkowy 2400,0m2, Olsztyn, Śródmieście, Dąbrowszcz...
6 000 000 zł 2 500 zł/m2

POWIERZCHNIA

2400,00 m2

PRZEZNACZENIE

biuro

PIĘTRO

parter

Expander

Szczegóły

Opis oferty

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa PRZYGOTOWUJE DO SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚĆ POŁOŻONĄ W OLSZTYNIE PRZY UL. DĄBROWSZCZAKÓW 30 Przedmiotem sprzedaży będzie prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Olsztynie przy ul. Dąbrowszczaków 30, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 208 (obręb nr 0072, Olsztyn 72), o powierzchni 0,1077 ha, wraz z prawem odrębnej własności posadowionych na tej nieruchomości budynków: a) oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków numerem ewidencyjnym 208;1, rodzaj budynku wg Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT): budynki biurowe, b) oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków numerem ewidencyjnym 208;3, rodzaj budynku wg KŚT: budynki biurowe, c) oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków numerem ewidencyjnym 208;2, o powierzchni zabudowy 85 m2, rodzaj budynku wg KŚT: budynki transportu i łączności (funkcjonalnie 3 garaże). Budynki wymienione w pkt 1 i pkt 2 powyżej, funkcjonalnie stanowią całość o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej około 2 400 m2. Podana łączna powierzchnia użytkowa budynków biurowych ma charakter orientacyjny, dokładna powierzchnia zostanie wskazana w ogłoszeniu przetargu. W dalszej części niniejszej informacji powyższa nieruchomość gruntowa i budynki, zwane będą łącznie „Nieruchomością”. Dla Nieruchomości Sąd Rejonowy w Olsztynie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą OL1O/000pokaż telefon. Oczekiwana cena sprzedaży Nieruchomości wynosi 6 000 000 zł (słownie: sześć milionów złotych) netto. Podana cena ma charakter orientacyjny, a cena wywoławcza zbycia Nieruchomości zostanie wskazana w ogłoszeniu przetargu. Szczegółowe informacje na temat Nieruchomości można uzyskać: a) telefonicznie - u Pani Justyny Łopaciuk pod numerem telefonu 722pokaż telefon, b) pocztą elektroniczną – wysyłając wiadomość e-mail na adres: lub . Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia, odwołania sprzedaży bez podania przyczyny, aż do podpisania przedwstępnej umowy sprzedaży praw do Nieruchomości w formie aktu notarialnego, bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych. Udział w procesie sprzedaży Nieruchomości wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 000pokaż telefon, NIP: 525-pokaż telefon, REGON: 016pokaż telefon, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 25pokaż telefon zł, infolinia: 800pokaż telefon. W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: . Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A. w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO Bank Polski S.A. zawiera Załącznik nr 1, który znajduje się na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A., pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl, pod nazwą: „Olsztyn ul. Dąbrowszczaków 30” i dostępny jest na dole strony po rozwinięciu ikony "Pokaż pliki do pobrania".
Numer oferty: LS750
Osoba odpowiedzialna zawodowo: Justyna Łopaciuk
Nr licencji zawodowej: brak danych

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Olsztyn, Śródmieście, Dąbrowszczaków

Podobne nieruchomości