Lokal użytkowy 835,0m2, Biała Podlaska, pl. Wolności 23
2 110 000 zł 2 526,95 zł/m2

POWIERZCHNIA

835,00 m2

PRZEZNACZENIE

biuro

PIĘTRO

-

Expander

Szczegóły

Opis oferty

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa obejmująca działkę ewidencyjną nr 2198, obręb 0001, o powierzchni 275 mkw., zabudowaną budynkiem administracyjno- biurowym o powierzchni około 835 mkw., położona w Białej Podlaskiej przy Placu Wolności 23. Działka posiada regularny, wydłużony kształt, a posadowiony na niej budynek o powierzchni zabudowy 291 mkw. ma trzy kondygnacje nadziemne i jest częściowo podpiwniczony. Budynek został wybudowany w XIX wieku, następnie rozbudowany w latach 90. XX wieku. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej. Od północy stanowi południową pierzeję układu urbanistycznego Placu Wolności. Nieruchomość położona jest w centralnej części miasta. W otoczeniu znajduje się zabudowa usługowa oraz mieszkaniowa. Nieruchomość stanowi część rynku miejskiego. Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się w odległości około 400 m od nieruchomości, przy ul. Narutowicza. W oddaleniu około 300 m od nieruchomości przebiega droga wojewódzka nr 812, zaś w oddaleniu 2,3 km możliwy jest wjazd na drogę krajową nr 2 prowadzącą w kierunku Warszawy i granicy państwa z Białorusią. Dla przedmiotowej nieruchomości VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej prowadzi księgę wieczystą nr LU1B/000pokaż telefon, zgodnie z zapisami której: -prawo własności przysługuje spółce Bank Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie, -nieruchomość stanowi działkę ewidencyjną położoną w Białej Podlaskiej, oznaczoną numerem 2198 o powierzchni 275 mkw. -na działce znajduje się dom mieszkalny murowany, piętrowy oraz budynek gospodarczy. Nieruchomość wykracza poza obszar działki nr 2198. Nieruchomość zlokalizowana jest w obszarze układu urbanistycznego m. Białej Podlaskiej wpisanego do rejestru zabytków pod nr A/656, a budynek wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków pod pozycją 249 jako Kamienica, 2 ćw.XIX w. W nieruchomości pozostaje zainstalowany bankomat i Sprzedający oczekuje jego utrzymania w ramach umowy najmu, na uzgodnionych przez Strony warunkach. W nieruchomości pozostają składniki majątku ruchomego, które wg uznania Sprzedającego zostaną przekazane Kupującemu wraz z nieruchomością lub zostaną zabrane z nieruchomości, bez wpływu na cenę sprzedaży. Teren nieruchomości jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z Uchwałą Nr VI/141/04 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 28 października 2004 w sprawie uchwalenia I etapu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska obejmującego teren Centrum, przedmiotowa Nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem U/MC, dla którego ustala się zachowanie istniejącej zabudowy wskazanej na rysunku planu, z możliwością jej modernizacji i rozbudowy oraz wprowadzenie nowego zagospodarowania. Nieruchomość objęta jest uchwałą Rady Miasta Białej Podlaskiej Nr XXVI/24/17 z dnia 23 marca 2017 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Biała Podlaska. W uchwale nie ustanowiono prawa pierwokupu na rzecz miasta Biała Podlaska. Nieruchomość nie jest objęta uchwałą w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o której mowa w art. 25 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r., poz. 1398). Do ceny należy doliczyć podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa. Informacje Dodatkowe: Sprzedający zastrzega sobie prawo: - swobodnego wyboru oferty, - prowadzenia rozmów z wybranymi oferentami, - odstąpienia od prowadzenia rozmów bez podania przyczyny, - żądania wpłaty zaliczki na poczet ceny sprzedaży, - do wyłączenia odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne nieruchomości. Administratorem danych jest Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 53/57 – prosimy o zapoznanie się z Informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych. Prezentowana oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM (asaricrm.com)
Numer oferty: 42/7357/OLS

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Biała Podlaska, pl. Wolności 23

Podobne nieruchomości