Lokal użytkowy na wynajem Sosnowiec - 1116 m2

Cena 1 0,00 zł/m2
Sprawdź ratę kredytu >>

Więcej informacji

"Podana cena nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, jest podana ze względu na wymogi techniczne portalu". Uniwersytet Śląski 40-007 Katowice, ul. Bankowa 12 Ogłasza konkurs ofert , na wynajem budynku Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu przy ul. Pułaskiego 6 Przedmiotem konkursu jest : wynajem powierzchni budynku Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu przy ul. Pułaskiego 6. Dla nieruchomości , w której znajdują się pomieszczenia będące przedmiotem konkursu prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Sosnowcu Księgi Wieczyste o nr KA1S/000pokaż telefon. W skład powierzchni udostępnionej przez Uniwersytet w ramach postępowania wchodzą pomieszczenia o łącznej powierzchni 1116 m². Uczelnia dopuszcza różne formy działalności gospodarczej dla wskazanego obiektu w tym całkowitą zmianę charakteru użytkowego obiektu. Nieruchomość , w której znajdują się pomieszczenia będące przedmiotem konkursu stanowią własność Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach - zobowiązań i obciążeń- brak. Pisemna oferta powinna zawierać : 1)datę sporządzenia oferty 2)proponowaną stawkę netto czynszu najmu . 3) warunki szczegółowe oferty takie jak: -koncepcja zagospodarowania przedmiotu najmu -czas obowiązywania umowy -skrócony opis działalności jaką oferent zamierza prowadzić w przedmiocie najmu -szacunkowa kwota środków finansowych jaką oferent zamierza zainwestować w obiekt. 4)oświadczenie o zapoznaniu się z „Zasadami i trybem oddawania do korzystania na podstawie umów cywilnoprawnych nieruchomości Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach” ujętymi w zarządzeniu nr 30/2013 z dnia 21 lutego 2013 Rektora Uniwersytetu Śląskiego 5) poświadczone za zgodność z oryginałem kopie : a) zaświadczenia o nr NIP b) zaświadczenia o nr REGON, c) odpisu z KRS lub innego dokumentu rejestrowego podmiotu ( wystawiony lub potwierdzony przez organ wystawiający , nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem otwarcia ofert ) 6) Pozostałe warunki formalne jakie powinna spełniać oferta określa wspomniane powyżej Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Śląskiego . Pełny tekst zarządzenia dostępny jest na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego pod adresem http://us.edu.pl/ w zakładce prawo bądź w siedzibie uczelni w Katowicach przy ul Bankowej 12 w Dziale Organizacyjno - Prawnym parter pok. nr 1. Pisemne zgłoszenia udziału w konkursie w zamkniętych, nieprzejrzystych kopertach , oznaczone hasłem „Konkurs- wynajem budynku -Sosnowiec ul Pułaskiego 6” należy składać w biurze Działu Gospodarowania Nieruchomościami, mieszczącym się w budynku Rektoratu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy ul. Bankowej 12 pok. 67 do dnia 2.08.2019 godz. 10.00 Przystępujący do konkursu powinien: Złożyć pisemne oświadczenie, że zapoznał się ze stanem prawnym i technicznym budynku oraz pomieszczeń i przyjmuje je bez zastrzeżeń, Złożyć pisemne oświadczenie, że zapoznał się z ustalonymi zasadami, trybem i warunkami postępowania i przyjmuje je bez zastrzeżeń. Konkurs nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych . Przystępujący do konkursu nie może w dniu otwarcia kopert posiadać żadnych zaległości finansowych wobec Uniwersytetu Śląskiego z tytułu jakichkolwiek innych umów. Otwarcie kopert nastąpi w siedzibie Uniwersytetu Śląskiego w dniu 2.08.2019 o godz.10.30 w sali nr 24 w budynku Rektoratu przy ul. Bankowej 12 w Katowicach. Szczegółowe zasady, tryb i warunki konkursu można otrzymać w Dziale Organizacyjno -Prawnym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ul. Bankowa 12 pokój 1 tel. 323pokaż telefon) i w Dziale Gospodarowania Nieruchomościami Bankowa 12 pok. 67 ( Tel 32 pokaż telefon ,2253 ) lub na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego - http://www.us.edu.pl (ogłoszenia) Uniwersytet Śląski zastrzega sobie prawo odwołania, przesunięcia terminu lub unieważnienia konkursu, bez podania przyczyny. "Podana cena nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, jest podana ze względu na wymogi techniczne portalu". Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo
Numer oferty: NET-BW-886
Zwiń
Kategoria:
Lokale użytkowe na wynajem
Lokalizacja:
Sosnowiec
Cena:

1 zł

Przeznaczenie:
biuro
Powierzchnia całkowita:
1 116 m2
Lokalizacja:
województwo: śląskie powiat: Sosnowiec miejscowość: Sosnowiec
Numer oferty:
NET-BW-886

Mapa

Podobne nieruchomości