To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: pomorskie, starogardzki, Skarszewy

Działka pod dzierżawę Skarszewy,

12861 m2
24 298 PLN 2 zł/m2
Opis
OGŁOSZENIE Burmistrz Skarszew ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę niżej opisanych nieruchomości rolnych, przeznaczonych do dzierżawy zarządzeniem nr 124/RPPiN/2021 Burmistrza Skarszew z dnia 3 sierpnia 2021 r. na cele rolnicze Lp.: 1. Obręb: 2 Skarszewy Nr ewidencyjny nieruchomości: 280/3 Numer księgi wieczystej: GD1A/00030302/3 Powierzchnia dzierżawy w ha: 1,2861 w tym: RIVa 0,6470, RIVb 0,2560, RV 0,3064, ŁIV 0,0693, N 0,0074 Wywoławcza wysokość czynszu rocznego określona w q żyta/ wg ceny żyta do podatku rolnego: 4,15 q Wywoławcza wysokość czynszu rocznego po przeliczeniu: 242,98 zł Wadium: 20,00 zł Lp.: 2. Obręb: 9 Skarszewy Nr ewidencyjny nieruchomości: 2,15 Numer księgi wieczystej: GD1A/00012148/3 Powierzchnia dzierżawy w ha: 7,4661 w tym: RVI 0,5432, ŁIV 4,1021, ŁV 1,5834, PsIV 1,0896, PsVI 0,1478, Wywoławcza wysokość czynszu rocznego określona w q żyta/ wg ceny żyta do podatku rolnego: 18,64 q Wywoławcza wysokość czynszu rocznego po przeliczeniu: 1 091,37 Wadium: 120,00 zł Lp.: 3. Obręb: 2 Skarszewy Nr ewidencyjny nieruchomości: 282 Numer księgi wieczystej: GD1A/00025915/5 Powierzchnia dzierżawy w ha: 2.7398 w tym: RIIIb 0,2091, RIVa 0,9005, RIVb 0,5103, RV 0,3822, ŁIV 0,4821, PsIV 0,2300, W-PsIV 0,0256 Wywoławcza wysokość czynszu rocznego określona w q żyta/ wg ceny żyta do podatku rolnego: 9,04 q Wywoławcza wysokość czynszu rocznego po przeliczeniu: 529,29 zł Wadium: 50,00 zł Lp.: 6. Obręb: Godziszewo Nr ewidencyjny nieruchomości: 87, 93/1 Numer księgi wieczystej: GD1A/00066719/0 Powierzchnia dzierżawy w ha: 5,3439 w tym: RIIIa 1,0266, RIVa 4,0036, N 0,1080, Ws 0,2057 Wywoławcza wysokość czynszu rocznego określona w q żyta/ wg ceny żyta do podatku rolnego: 21,15 q Wywoławcza wysokość czynszu rocznego po przeliczeniu: 1 238,33 zł Wadium: 120,00 zł Lp.: 7. Obręb: 9 Skarszewy Nr ewidencyjny nieruchomości: 98, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 Numer księgi wieczystej: GD1A/00072016/7 Powierzchnia dzierżawy w ha: 1,9667 w tym: RIVa 1,3028, RIVb 0,5736, PsIV 0,0413, W 0,0126, N 0,0364 Wywoławcza wysokość czynszu rocznego określona w q żyta/ wg ceny żyta do podatku rolnego: 7,33 q Wywoławcza wysokość czynszu rocznego po przeliczeniu: 429,17 zł Wadium: 50,00 zł Lp.: 8. Obręb: 7 Skarszewy Nr ewidencyjny nieruchomości: 304 Numer księgi wieczystej: GD1A/00012488/8 Powierzchnia dzierżawy w ha: 0,7920 w tym: RIVb 0,3137, RIVa 0,2382, ŁIV 0,0876, N 0,0628, ŁV 0,0535, RIVb 0,0200 RIVa 0,0162 Wywoławcza wysokość czynszu rocznego określona w q żyta/ wg ceny żyta do podatku rolnego: 2,39 q Wywoławcza wysokość czynszu rocznego po przeliczeniu: 139,93 zł Wadium: 20,00 zł Forma przekazania – umowa dzierżawy na okres 1 roku Postąpienie minimalne – o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% wywoławczej wysokości czynszu, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych Ciężary i ograniczenia – brak Przetargi odbędą się w dniu 6 października 2021 r. odpowiednio: 1) o godz. 9:00 dla działki nr 280/3, obręb 2 Skarszewy 2) o godz. 9:30 dla działek nr 2, 15, obręb 9 Skarszewy 3) o godz. 10:00 dla działki nr 282, obręb 2 Skarszewy 4) o godz. 10:30 dla działek nr 87, 93/1, obręb Godziszewo 5) o godz. 11:00 dla działek nr 98, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, obręb 9 Skarszewy 6) o godz. 11:30 dla działki nr 304, obręb 7 Skarszewy w Urzędzie Miejskim w Skarszewach, Pl. Gen. Hallera 18, pokój nr 13. Wadium należy wnieść najpóźniej do dnia 29 września 2021 r. na konto Urzędu Miejskiego w Skarszewach BS Starogard Gd. o/Skarszewy nr 54-8340-0001-0100-0143-2000-0006. Wpłacone wadium przez uczestnika, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego. Wadium wpłacone przez oferentów, którzy nie wygrali przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu. Uchylenie się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy dzierżawy, powoduje utratę wpłaconego wadium. W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium oraz przystąpią do przetargu. Uczestnik przetargu winien przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości oraz oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych do przeprowadzenia postępowania przetargowego (wzór dostępny na stronie internetowej www.skarszewy.pl w zakładce Urząd Miejski - wykaz druków – Wydział Inwestycyjny). Ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Skarszewach, zamieszczone na stronie internetowej www.skarszewy.pl, bip.skarszewy.pl. Natomiast wyciąg z ogłoszenia o przetargu zostanie opublikowane na portalu www.monitorurzedowy.pl. Bliższych informacji udziela Referat Planowania Przestrzennego i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Skarszewach, Pl. Gen. Hallera 18, pok. nr 12, tel. 58 588 22 01. BURMISTRZ Jacek Pauli Skarszewy, 31 sierpnia 2021 r. Urząd Miejski w Skarszewach 83-250 Skarszewy, Pl. Gen. J. Hallera 18 tel. 058 588 22 01, fax 058 588 26 51 e-mail: skarszewy@skarszewy.pl www.skarszewy.pl Kontakt: Urząd Miejski w Skarszewach tel: 058 588 22 01 skarszewy@skarszewy.pl
Więcej
Działka:
pod dzierżawę
Powierzchnia całkowita:
12 861 m2
Lokalizacja:
województwo: pomorskie powiat: Starogardzki gmina: Skarszewy miejscowość: Skarszewy