Działka 23261 m2, Dobiegniew
23 261 zł 1 zł/m2
Kontakt

Działka rolna pod dzierżawę Dobiegniew - 23261 m2

Cena 23 261 1 zł/m2
Sprawdź ratę kredytu >>

Więcej informacji

BURMISTRZ DOBIEGNIEWA OGŁASZA PRZETARG ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości niżej wymienionej nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy na okres oznaczony tj. do 31.12.2045 roku *Licytacji podlega cena nieruchomości netto. Przetarg dla nieruchomości odbędzie się w dniu 29 lipca 2019 r. o godz. 1000 sala konferencyjna /I piętro pokój nr 204/, Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie ul. Obrońców Pokoju 24. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne. Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.2278). Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie: • dowodu wniesienia wadium, • w przypadku osób fizycznych – osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie, • w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji – aktualnego odpisu z rejestru, własności pełnomocnictw dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot (odpis z rejestru winien być datowany nie później niż 3 miesiące przed datą przetargu, a jego aktualność winna być potwierdzona przez reprezentanta podmiotu) Wadium należy wnieść najpóźniej do dnia 23 lipca 2019 r. w kwocie jw. na konto Gminy Dobiegniew numer 77 1020 19pokaż telefon - Banku PKO BP S.A. Oddział Gorzów Wlkp. Wpłacone wadium przez oferenta, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet należności pozostałym oferentom, którzy nie wygrali przetargu wadium zostanie zwrócone po przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy w razie uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy. Opis nieruchomości: Działka o numerze 340 o powierzchni 2,3334 ha, położona jest w północno – zachodniej części miasta, na jego obrzeżach, w bezpośrednim sąsiedztwie linii PKP. Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do wydzierżawiona wynosi 2,3261 ha. Dojazd do nieruchomości odbywa się drogą gruntową. INFORMACJE DODATKOWE 1.Czynsz z tytułu dzierżawy przedmiotowej działki zostanie powiększony o podatek VAT wysokości 23%, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.) 2. Czynsz dzierżawny jest płatny do 30 września każdego roku kalendarzowego. Stawka czynszu waloryzowana będzie na podstawie wskaźnika inflacji za poprzedni rok kalendarzowy ogłoszony przez Główny Urząd Statystyczny. 3.Dzierżawca opłaca ponadto podatek od nieruchomości. 4. Przetarg może się odbyć bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden z uczestników przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 5. Burmistrz może odwołać przetarg wyłącznie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości, na takich samych zasadach, jak ogłoszenie o przetargu. W informacji podaje się także przyczynę odwołania przetargu. 6. Zastrzega się możliwość zamknięcia przetargu bez wybrania dzierżawcy nieruchomości. 7. Odwołanie przetargu, jego unieważnienie lub zamknięcie bez wybrania oferty nie daje podstaw do naliczania odsetek od wpłacanego wadium. 8. Zaleca się uczestnikom przetargu dokonanie wizji nieruchomości będącej przedmiotem przetargu. Okres dzierżawy przedmiotowej nieruchomości ok. 25 lat tj. 31.12.2045 r. zostanie uzgodniony po przetargu z osobą ustaloną jako dzierżawca. Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w wyznaczonym miejscu i terminie. Burmistrz może odstąpić od zawarcia umowy. Wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu Ogłoszenie o przetargu dostępne jest na stronie urzędu, www.dobiegniew.pl oraz pod adresem www.bip.dobiegniew i na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu oraz w miejscowości, w której znajduje się przedmiotowa działka. Dodatkowe informacje dotyczące dzierżawy nieruchomości można uzyskać w pokoju numer 201 Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie i pod numerem telefonu 95 pokaż telefon. Kontakt: Urząd Miasta Dobiegniew tel: (95)pokaż telefon
Numer oferty: 1629/3186/OGW
Zwiń

Kategoria:
Działki i grunty na wynajem
Lokalizacja:
Dobiegniew
Cena:

23 261 zł

Cena za m2
1 zł/m2
Rodzaj działki:
rolna
w tym czynsz:
23 261 PLN
Powierzchnia całkowita:
23 261 m2
Powierzchnia działki:
23 261 m2
Ogrodzenie działki:
inne
Lokalizacja:
województwo: Lubuskie powiat: Strzelecko-Drezdenecki gmina: Dobiegniew miejscowość: Dobiegniew
Numer oferty:
1629/3186/OGW


Średnie ceny w tej lokalizacji

23 261
Cena zł/m2
1 rok 2 lata 5 lat

W tej samej miejscowości:  
Pokaż

Mapa