Lokal użytkowy 1293,6m2, Warszawa, Praga-Południe Gocławe...
4 527 600 zł 3 500 zł/m2

POWIERZCHNIA

1293,60 m2

PRZEZNACZENIE

usługi

PIĘTRO

parter

Expander

Szczegóły

Opis oferty

KILKUPIĘTROWY SALON SPRZEDAŻY Z WŁASNYM PARKINGIEM Pełna ekspozycja od głównej ulicy | Duże witryny | Przy pętli tramwajowej | Sąsiedztwo towarzyszących usług | Lokal narożny  To idealne miejsce pod klub fitness, serwis rowerowo-narciarski, showroom wraz z powierzchnią biurową i zapleczem magazynowym, czy też siedzibę firmy lub prywatnej opieki medycznej. ***** LOKAL UŻYTKOWY Przedmiotem sprzedaży jest naroży lokal użytkowy z dużymi witrynami o łącznej powierzchni 1296m2. Lokal jest bardzo dobrze widoczny z ulicy Grochowskiej, co daje możliwość pozyskania klientów oraz umożliwia łatwe dotarcie do salonu. Na tyłach lokalu i całego pasażu handlowego położone jest osiedle Gocławek, gdzie znajdziemy odbiorców usług. Dzięki ekspozycji lokalu na rogu budynku, witryny widoczne są z dwóch stron, co wpływa na skupienie uwagi klientów. Ogromna powierzchnia stwarza duży potencjał aranżacyjny - np. podział powierzchni na piętra, rozdzielenie części biurowej od sprzedażowej.  ROZKŁAD POMIESZCZEŃ * Piwnica o powierzchni 326,8m2 z wjazdem dla samochodów, którą można zaadoptować na garaż podziemny, magazyn, część siłowni lub szatnie. Znajduje się tu także kotłownia (lokal posiada własne ogrzewanie, odkurzasz przemysłowy z podłączeniem na ścianach). * Sala sprzedaży na parterze z dużymi witrynami o powierzchni 327,3m2. * Sala sprzedaży na pierwszym piętrze o powierzchni 320,2m2 połączonej schodami w centralnej części lokalu z powierzchnią handlową na parterze. * Pomieszczenia biurowe na drugim piętrze o powierzchni użytkowej 300,3m2 (po podłodze 345,9m2). * Poddasze użytkowe zaadoptowane na powierzchnię biurową o powierzchni 58m2 Część biurowa posiada niezależne wejście i składa się z 7 gabinetów, WC oraz hollu.  LOKALIZACJA dookoła ścisła zabudowa wielorodzinna i jednorodzinna (kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców okolicznych osiedli); w odległości 100 m od lokalu znajduje się pętla tramwajowa (4 linie tramwajowe) oraz przystanek autobusowy (16 linii autobusowych); po przeciwnej stronie ulicy Grochowskiej  (ok. 300 m) znajduje się centrum handlowe King Cross Praga (Auchan, Castorama  i ponad 60 sklepów); w odległości 300 m znajduje się "węzeł Marsa" - jeden z głównych węzłów komunikacyjnych prawobrzeżnej Warszawy zapewniający dogodny dojazd do lokalu; Ilość ludzi robiących zakupy w najbliższej okolicy, a także dogodny dojazd komunikacją miejską i samochodem, widoczność lokalu sprawiają, że jest to idealne miejsce do prowadzenia własnej działalności. INFORMACJE DODATKOWE Do lokalu przynależy kilka miejsc postojowych przed budynkiem. Serdecznie zapraszam na prezentację! —————————————— KONTAKT: Michał Krześniak: +48 7pokaż telefon Pośrednik odpowiedzialny: Joanna Czapska (licencja zawodowa nr 4585) Przedstawiona wyżej oferta nie jest ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa, lecz ma charakter informacyjny. Partners International dokłada starań, aby treści przedstawione w naszych ofertach były aktualne i rzetelne. Dane dotyczące ofert uzyskano na podstawie oświadczeń sprzedających. Jako biuro nieruchomości pobieramy za usługę pośrednictwa wynagrodzenie w formie prowizji. —————————————— CONTACT: Michał Krześniak: +48 7pokaż telefon Broker responsible: Joanna Czapska (professional license No. 4585) Outlined above proposal is not a commercial offer for the purposes of the law but is informative. All data relating to real estate was obtained on the basis statements of the Sellers. As a real estate agency we charge a commission. —————————————— A FEW STORE SHOWROOMS WITH OWN CAR PARK Full exposure from the main street | Large sites | At the tram terminus | Neighborhood of accompanying services | A corner premise It is an ideal place for a fitness club, bicycle and ski service, showroom with office space and storage facilities, or a company headquarters or private medical care. ***** BUSINESS PREMISES The subject of sale is commercial premises with large windows with a total area of ​​1296 m2. The restaurant is very well visible from Grochowska Street, which makes it possible to attract customers and allows you to easily reach the showroom. At the back of the premises and the entire shopping arcade, there is the Gocławek estate, where we can find recipients of services. Thanks to the display of the premises at the corner of the building, the display windows are visible from two sides, which helps to focus the attention of customers. The huge area creates a great arrangement potential - e.g. division of space into floors, separation of the office and sales part. ROOM LAYOUT a basement with an area of ​​326.8 m2 with an entrance for cars, which can be adapted to an underground garage, warehouse, part of a gym, or changing rooms. There is also a boiler room (the premises has its own heating, an industrial vacuum cleaner with connections on the walls); salesroom on the ground floor with large display windows with an area of ​​327.3m2. salesroom on the first floor with an area of ​​320.2 m2 connected by stairs in the central part of the premises with commercial space on the ground floor. offices on the second floor with a usable area of ​​300.3m2 (345.9m2 on the floor). attic adapted to an office space with an area of ​​58 m2 The office part has an independent entrance and consists of 7 offices, a toilet, and a hall. LOCATION around the dense multi-family and single-family buildings (several tens of thousands of residents of nearby estates); within 100 m from the premises there is a tram terminus (4 tram lines) and a bus stop (16 bus lines); on the opposite side of Grochowska Street (approx. 300 m) there is the King Cross Praga shopping center (Auchan, Castorama, and over 60 shops); 300 m away there is the "Mars junction" - one of the main communication junctions on the right-bank of Warsaw, ensuring easy access to the premises; The number of people shopping in the immediate vicinity, as well as convenient access by public transport and car, and the visibility of the premises make it an ideal place to run your own business. ADDITIONAL INFORMATION There are several parking spaces in front of the building. I cordially invite you to the presentation!
Numer oferty: 923716
Osoba odpowiedzialna zawodowo: Michał Krześniak

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Warszawa, Praga-Południe Gocławek, Grochowska

Podobne nieruchomości