Mieszkanie 70,7m2, 3 pokoje Mieroszów, Krótka
79 000 zł 1 117,40 zł/m2

POWIERZCHNIA

70,70 m2

PIĘTRO

1

LICZBA POKOI

3

PARKING

-

Expander

Szczegóły

Opis oferty

BURMISTRZ MIEROSZOWA 58-350 Mieroszów Plac Niepodległości 1 ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości – lokalu mieszkalnego numer 2, położonego w Mieroszowie przy ulicy Krótkiej 2. Informacje o nieruchomości Samodzielny lokal mieszkalny nr 2, położony na I piętrze budynku w Mieroszowie przy ulicy Krótkiej 2. Mieszkanie składające się z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z WC o pow. 70,70 m2 p.u., wyposażone w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, ogrzewanie indywidualne na paliwo stałe. Stolarka okienna z PCV w stanie dobrym, stolarka drzwiowa płytowa, pełna i z oszkleniem do wymiany, podłogi płyty podłogowe i wykładziny PCV, w łazience płytki ceramiczne. Wyprawy wewnętrzne − tynki cementowo-wapienne, gładzie gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, malowanie emulsyjne, malatura zniszczona, w kuchni ściany częściowo wyłożone płytkami ceramicznymi, w łazience ściany w całości wyłożone płytkami ceramicznymi. Wyprawy wewnętrzne zniszczone, zawilgocone i porażone grzybem. Do lokalu mieszkalnego przynależą dwie komórki gospodarcze usytuowane na parterze budynku o powierzchni użytkowej 5,6 m2 i 13,6 m2. Instalacje osprzęt elektryczny oraz armatura wodno-kanalizacyjna zniszczona lub jej brak. Instalacja CO wymaga przeprowadzenia przeglądu technicznego, piec CO niesprawny. Lokal wymaga przeprowadzenia kompleksowych prac remontowych. Dla opisanego wyżej lokalu mieszkalnego nie zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej. Oznaczenie geodezyjne działek: działka nr 306/10 o pow. 276 m2, obręb Mieroszów 1. Nr księgi wieczystej gruntowej: SW1W/000pokaż telefon. Udział w częściach wspólnych budynku i gruntu: 256pokaż telefon. Budynek składa się z pięciu lokali mieszkalnych. Nieruchomość jest wolna od wszelkich roszczeń i praw osób trzecich. Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 10 listopada 2021 r. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieroszów teren obejmujący nieruchomość oznaczony jest symbolem MUC – jako przeznaczenie podstawowe terenu ustala się zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i usług komercyjnych i niekomercyjnych tworzących centrum ośrodka miejskiego. istniejącej zabudowy. Teren w granicach strefy A ochrony konserwatorskiej. Informacje o przetargu • Cena wywoławcza 79.000 zł • Wadium w wysokości 7.900 zł Postąpienie stanowi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych Przetarg odbędzie się 22.12.2021 r. o godzinie 9:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Mieroszowie – sala posiedzeń, II piętro. Warunkiem udziału w przetargu jest: 1. Wniesienie kwoty wadium przelewem na konto Gminy Mieroszów nr 07 8395 00pokaż telefon do dnia 17.12.2021 r. Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek organizatora przetargu. 2. Przedłożenie komisji przetargowej przez uczestnika przetargu, przed otwarciem przetargu: • dowodu wniesienia wadium; • dowodu tożsamości; • właściwego pełnomocnictwa udzielonego przez osobę, którą reprezentuje; • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą numer NIP, a podmioty inne niż osoby fizyczne dodatkowo wyciąg z właściwego rejestru wydany w ciągu ostatnich trzech miesięcy oraz właściwe pełnomocnictwa osób reprezentujących podmiot. Informacje dodatkowe • Wzywa się zainteresowanych kupnem do zapoznania się ze stanem nieruchomości poprzez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przyjmuje się, że stawający do przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń. • Koszty związane z nabyciem nieruchomości (opłata notarialna i sądowa za przeniesienie prawa własności) ponosi Kupujący. • Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości, nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. • Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. • Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. • Zarządcą nieruchomości jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Mieroszów” Sp. z o. o. z siedzibą w Mieroszowie przy ul. Wolności 27a, tel. 74 8pokaż telefon. Osoby zainteresowane nabyciem lokalu mogą go obejrzeć po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zarządcą. Informacje o nieruchomości można uzyskać w Referacie Nieruchomości, pok. 15, Urzędu Miejskiego w Mieroszowie Pl. Niepodległości 1, 58-350 Mieroszów, tel. 74 3pokaż telefon. Burmistrz Mieroszowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów Kontakt: Urząd Miasta i Gminy Mieroszów tel: 74 3pokaż telefon
Numer oferty: 7833/3186/OMS

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Mieroszów, Krótka

Podobne nieruchomości