Mieszkanie 60,61m2, 2 pokoje Nieskórz, Nieskórz 63
20 000 zł 330 zł/m2

POWIERZCHNIA

60,61 m2

PIĘTRO

1

LICZBA POKOI

2

PARKING

-

Advertisement Expander

Szczegóły

Opis oferty

Syndyk w postępowaniu upadłościowym Grażyny Falkowskiej (sygn. akt XIX GUp 1327/19) sprzeda w trybie z wolnej ręki w trybie konkursu ofert udział w wysokości 1/2 w prawie własności nieruchomości lokalowej nr 1 położonej w Nieskórzu nr 63, gmina Ostrów Mazowiecka, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze OS1M/000pokaż telefon za cenę nie niższą niż 20.000 zł brutto (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). Warunki sprzedaży dostępne u syndyka: tel. 604pokaż telefon oraz e'mail: Operat szacunkowy: w czytelni Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie lub internetowo u syndyka j.w. Ofertę oraz wadium należy złożyć w terminie do dnia 24 listopada 2021r. (liczy się data wpływu). Oferty, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpoznane, a w przypadku spóźnionego wpływu wadium - zostaną odrzucone.

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Nieskórz, Nieskórz 63