Magazyn 16650,0m2, Włocławek
13 000 000 zł 781 zł/m2
Advertisement Expander

Szczegóły

Opis oferty

Syndyk masy upadłości GPOiW Natura Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Dobrzyniu nad Wisłą ogłasza konkurs ofert na sprzedaż w trybie z wolnej ręki: nieruchomości i ruchomości wchodzących w skład masy upadłości GPOiW Natura Sp. z o.o. w upadłości zlokalizowanych we Włocławku przy ul. Papieżka 33-37. Oferowane do sprzedaży składniki majątku Upadłego przeznaczone są do prowadzenia działalności produkcyjnej w sektorze przetwórstwa owoców i warzyw. Oferty składać należy w zamkniętych kopertach na adres: Dariusz Galek. Kancelaria Radcy Prawnego i Doradcy Restrukturyzacyjnego z/s ul. Adam Mickiewicza 10 , 87-600 Lipno do dnia 08 marca 2021 r. do godz. 15.00 (przy czym rozstrzygająca jest data wpływu oferty do Kancelarii . Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się na posiedzeniu jawnym w Kancelarii Syndyka w dniu 09 marca 2021 r. o godz. 11.00. Z dokumentacją dot. Przedmiotu Sprzedaży, w tym z opisem i oszacowaniem przedsiębiorstwa Upadłego można zapoznać się w siedzibie Kancelarii Syndyka (Dariusz Galek Kancelaria Radcy Prawnego i Doradcy Restrukturyzacyjnego, ul. Adama Mickiewicza 10 w Lipnie) w godzinach od 10.00 do 15.00, po uprzednim uzgodnieniu terminu drogą telefoniczną pod numerem: 608pokaż telefon. Oględziny Przedmiotu Sprzedaży możliwe są w terminie ustalonym z Syndykiem. Pełen tekst warunków sprzedaży znajduje się na stronie internetowej Kancelarii Syndyka http://www.dariuszgalek.pl.

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Włocławek

Podobne nieruchomości