To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: kujawsko-pomorskie, Grudziądz

Kawalerka na sprzedaż Grudziądz, al. 23 Stycznia

35,43 m2
103 000 PLN 2 907 zł/m2
Opis
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony, organizowany w dniu 25 maja 2020 r. na ustanowienie odrębnej własności i sprzedaż lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Skarbu Państwa Lp.: 1. Położenie Nieruchomości w Grudziądzu: ul. Aleja 23 Stycznia 58 lokal mieszkalny nr 9 Oznaczenie księgi wieczystej: nieruchomość gruntowa TO1U/00058211/4 Powierzchnia nieruchomości gruntowej: obręb 50 działka nr 39/2 o powierzchni 0,0295 ha Opis nieruchomości: Lokal mieszkalny nr 9 o powierzchni użytkowej 35,43 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym piwnicą nr 9/p o powierzchni 5,56 m2, położony na 2 piętrze (III kondygnacja) wraz z udziałem wynoszącym 4099/78924 części w prawie własności części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku kupujących oraz w prawie własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 39/2 w obr. 50, Cena wywoławcza: 103.000.00 złotych Wysokość wadium: 11.000,00 złotych 1. Lokal mieszkalny nr 9 składa się z pokoju, kuchni, łazienki z w.c., przedpokoju oraz pomieszczenia przynależnego piwnicy o pow. 5,56 m2 Opis lokalu: stolarka okienna – PCV, na ścianach powłoki malarskie na tynkach, częściowo tapety oraz częściowo płytki ceramiczne (w kuchni i łazience), podłogi pokryte wykładziną, w łazience oraz kuchni częściowo płytki ceramiczne. Instalacje wewnętrzne – elektryczna, kanalizacyjna, zimnej wody, wentylacyjna, c.o. z miejskiej sieci i c.w.u – indywidualnie (piecyk gazowy w łazience). Stan techniczny lokalu średni. 2. Sprzedaży podlegać będzie lokal mieszkalny nr 9 na odrębną własność, mieszczący się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Aleja 23 Stycznia 58 wraz z udziałem wynoszącym 4099/78924 części w prawie własności części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właściciela lokalu oraz w prawie własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr 39/2 w obr. 50 o powierzchni 0.0295 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr TO1U/00058214/4 jako prawo związane z własnością lokalu. 3. Zarząd nieruchomością wspólną sprawowany jest przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Spółkę z o. o. w Grudziądzu. Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod nazwą: „Centrum Południe 2”, obejmujący obszar zawarty miedzy ulicami Toruńską, Al. 23 Stycznia, ul. Focha i rowem Hermana, zatwierdzony Uchwałą Nr XLV/80/09 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 października 2009 r (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom.. Nr 2, poz. 20 z dnia 7 stycznia 2010r.), zgodnie z którym obowiązuje dla niej zapis: zespoły wielofunkcyjnej zabudowy mieszkaniowo- usługowej (symbol 4MW/U(HPP). Przetarg na sprzedaż powyższej nieruchomości odbędzie się w dniu 25 maja 2020 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1 - pokój 301. W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wniosą wadium w formie przelewu gotówki w terminie do dnia 18 maja 2020 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Grudziądzu – Bank PKO BP SA Nr 31 1020 5040 0000 6902 0085 9652. Pierwszy przetarg na ustanowienie odrębnej własności i sprzedaż lokalu mieszkalnego został przeprowadzony w dniu 19.03.2020 r. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości w dniu jej pełnej zapłaty. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się przez uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynieść mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej: - dowód wpłaty wadium w formie papierowej, - w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwo notarialne, - w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa, - w przypadku wspólników spółki cywilnej – aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki, dowody tożsamości wspólników spółki, stosowne pełnomocnictwa, - w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot. - w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot. Uczestnicy przetargu mogą zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Grudziądza w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu. W terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, osoba ustalona jako nabywca nieruchomości, zostaje zawiadomiona pisemnie o miejscu i terminie zawarcia umowy. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest przed wyznaczonym terminem podpisania umowy notarialnej zapłacić kwotę równą 100% ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu, pomniejszonej o wniesione wadium. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z nabyciem nieruchomości w całości ponoszą nabywcy nieruchomości. W przypadku przystąpienia do przetargu i zawarcia umowy sprzedaży z osobą będącą cudzoziemcem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278). Z uzasadnionych przyczyn Prezydent Grudziądza zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. Ogłoszenie o przetargu zamieszczone zostało na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1 (parter i II piętro), na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.grudziadz.pl w zakładce „informacje” → „sprzedaż nieruchomości” oraz na stronie internetowej Grudziądza www.grudziadz.pl w zakładce „dla inwestorów” → „baza ofert nieruchomości”. Informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1 - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami pok. 312, II piętro, tel. (56) 45-10-275. Kontakt: Urząd Miasta Grudziądz tel: (56) 45-10-275 bip@um.grudziadz.pl
Więcej
Mieszkanie:
na sprzedaż
Liczba pokoi:
1
Powierzchnia całkowita:
35,43 m2
Lokalizacja:
województwo: kujawsko-pomorskie powiat: Grudziądz gmina: Grudziądz miejscowość: Grudziądz ulica: al. 23 Stycznia

Podobne oferty w tej lokalizacji

WYRÓŻNIONE mieszkanie na sprzedaż 144m2 mieszkanie Warszawa, Śródmieście, Zimna
mieszkanie Warszawa, Śródmieście, Zimna

Do sprzedania wspaniałe, rozkładowe mieszkanie w centrum Warszawy. Położone pomiędzy Placem Bankowym a Halą Mirowską. Może być przeznaczone na cele mieszkaniowe jak i do prowadzenia działalności gospo...

Mieszkanie na sprzedaż, Warszawa
1 800 000 zł
144 m2 5 12 500 zł/m2
WYRÓŻNIONE mieszkanie na sprzedaż 48m2 mieszkanie Warszawa, Praga-Południe, Łukowska
mieszkanie Warszawa, Praga-Południe, Łukowska

Na sprzedaż 2-pokojowe mieszkanie o powierzchni 48 m2, usytuowane na warszawskiej Pradze-Południe Mieszkanie mieści się na drugim z 12 pięter bloku 1979 roku z windą. Mieszkanie wysokie na 245cm, ja...

Mieszkanie na sprzedaż, Warszawa
479 000 zł
48 m2 2 9 979 zł/m2
WYRÓŻNIONE mieszkanie na sprzedaż 86m2 mieszkanie Warszawa, Śródmieście, Pokorna
mieszkanie Warszawa, Śródmieście, Pokorna

Przed Wami ekskluzywny apartament położony w najbardziej pożądanej części miasta- Śródmieściu ( Muranowie),na zamkniętym kameralnym osiedlu. Pierwszą rzeczą,która rzuca się w oczy będąc w mieszkani...

Mieszkanie na sprzedaż, Warszawa
1 999 000 zł
86,29 m2 3 23 166 zł/m2