Lokal użytkowy 30,0m2, Poznań, Biskupińska
18 750 zł 625 zł/m2

POWIERZCHNIA

30,00 m2

PRZEZNACZENIE

handel

PIĘTRO

parter

Advertisement Expander

Szczegóły

Opis oferty

Syndyk Barbary i Pawła małżonków Szymkowiak sprzeda prawo użytkowania wieczystego budynku gospodarczego w zabudowie szeregowej przy ul.Biskupińskiej w Poznaniu, obecnie wykorzystywanego jako garaż (~30 m2). Przedmiotem sprzedaży jest udział w wysokości 37/1000 prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej w księdze wieczystej nr PO1P/001pokaż telefon o powierzchni 0,2469 ha. Syndyk zaprasza do składania ofert na zakup w/w prawa w terminie do 14 grudnia 2021r. drogą pocztową na adres Piotr Kondek, ul.Śniadeckich 17/5, 60-773 Poznań, przy czym liczy sie data stempla pocztowego. Cena minimalna to 18.750,- zł netto. Nieoprocentowane wadium w wysokości 5.000,- zł należy wpłacić do dnia 14 grudnia 2021r. na rachunek syndyka o numerze 02 1020 41pokaż telefon z dopiskiem "wadium-garaż". Wybór najkorzystniejszej oferty przewiduje się w terminie do 31 grudnia 2021r. Wadium wpłacone przez oferenta, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie zaliczona na poczet ceny zakupu, a pozostałe wadia zostaną zwrócone w terminie 14 dni od wybrania najkorzystniejszej oferty. Cała cena winna być uiszczona nie później niż 7 dni przed zawarciem umowy sprzedaży, a termin aktu notarialnego przewidywany jest w ciągu 3 miesięcy od dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty, przy czym ostateczny termin zostanie ustalony przez syndyka. Koszty sprzedaży ponosi w całości nabywca. Umowa sprzedaży zostanie przygotowana przez notariusza wskazanego przez syndyka. W razie braku wpłaty całości ceny w terminie na 7 dni przed zawarciem umowy sprzedaży, syndyk może odstąpić od zawarcia umowy, a wadium wówczas przepada. Dodatkowych informacji udziela syndyk drogą poczty elektronicznej lub telefonicznie 502pokaż telefon. Kontakt: Syndyk Piotr Kondek tel: 502pokaż telefon
Numer oferty: 2054/3186/OLS

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Poznań, Biskupińska

Podobne nieruchomości