Działka 8175,0m2, Wrocław, Strachowice, Władysława...
5 000 000 zł 611,62 zł/m2

POWIERZCHNIA

8 175 m2

RODZAJ DZIAŁKI

rolna

DROGA DOJAZDOWA

-

Expander

Szczegóły

Opis oferty

Na sprzedaż działka tuż przy Lotnisku. Oznaczenie w miejscowym planie 2AG/7 Obowiązują następujące ustalenia dotyczące ukształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 1) na częściach terenów oznaczonych symbolami 1AG/1, 1AG/5, 1AG/6, 1AG/7, należących do strefy ochrony konserwatorskiej wsi o metryce średniowiecznej, oraz na terenach 1AG/2, 1AG/3 i 1AG/4 obowiązują następujące ustalenia: a) liczba kondygnacji naziemnych nie może być większa niż 3, z zastrzeżeniem lit. b, b) trzecią kondygnację naziemną dopuszcza się wyłącznie w poddaszach budynków przekrytych dachami stromymi o nachyleniu połaci dachowych wynoszącym od 30° do 50° i o ściankach kolankowych o wysokości nie większej niż 1,2 m, c) wymiar pionowy budynków mierzony od poziomu terenu do najwyższego punktu pokrycia dachu nie może być większy niż 12 m, z zastrzeżeniem pkt 4; 2) na częściach terenów oznaczonych symbolami 1AG/1, 1AG/5, 1AG/6 i 1AG/7, nienależących do strefy ochrony konserwatorskiej wsi o metryce średniowiecznej i na terenach oznaczonych symbolami 2AG/1, 2AG/2, 2AG/3, 2AG/4, 2AG/5, 2AG/6, 2AG/7, obowiązują następujące ustalenia: a) liczba kondygnacji naziemnych nie może być większa niż 5, z zastrzeżeniem lit. b, b) liczba kondygnacji naziemnych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych nie może być większa niż 3, z zastrzeżeniem lit. c, c) trzecią kondygnację naziemną dopuszcza się wyłącznie w poddaszach budynków przekrytych dachami o nachyleniu połaci dachowych wynoszącym od 30° do 50° i o ściankach kolankowych o wysokości nie większej niż 1,2 m, d) wymiar pionowy budynków mierzony od poziomu terenu do najwyższego punktu pokrycia dachu nie może być większy niż 20 m, z zastrzeżeniem lit. e i pkt 4, e) wymiar pionowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych mierzony od poziomu terenu do najwyższego punktu pokrycia dachu nie może być większy niż 12 m; 3) wymiar pionowy budowli mierzony od poziomu terenu do najwyżej położonego punktu budowli nie może być większy niż 30 m, z zastrzeżeniem pkt 4; 4) wymiar pionowy budynków i budowli przekrytych dachem o przeznaczeniu magazyny mierzony od poziomu terenu do najwyższego punktu pokrycia dachu nie może być większy niż 10 m; 5) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej udział powierzchni obszaru zabudowanego B w powierzchni wydzielenia wewnętrznego (MN) nie może być większy niż 60%; 6) powierzchnia terenu biologicznie czynna musi stanowić co najmniej: a) 40% powierzchni działki budowlanej o przeznaczeniu zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, b) 25% powierzchni działki budowlanej o przeznaczeniu obiekty kształcenia dodatkowego, c) 15% powierzchni działki budowlanej o przeznaczeniach: handel detaliczny małopowierzchniowy A, gastronomia, drobne usługi rozrywki, edukacja, obiekty upowszechniania kultury, pracownie artystyczne, wystawy i ekspozycje, obiekty hotelowe, biura, obiekty kongresowe i konferencyjne, usługi drobne, poradnie medyczne, pracownie medyczne, żłobki, obiekty naukowe i badawcze, obiekty wystawienniczo-targowe, produkcja, produkcja drobna, magazyny i handel hurtowy, stacje paliw, o ile ustalenia dla terenów nie stanowią inaczej. Działka bezpośrednio graniczy z płotem pasa startowego. Zapraszam do rozmów. Oferta wyłącznie u nas. Zainteresowany? Zadzwoń teraz i umów się na spotkanie online
Numer oferty: EX449087
Osoba odpowiedzialna zawodowo: Paweł Kubowicz

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Wrocław, Strachowice, Władysława Zarembowicza

Podobne nieruchomości