Działka 20253,0m2, Wrocław, Strachowice, Rdestowa
2 512 000 zł 124,03 zł/m2

POWIERZCHNIA

20 253 m2

RODZAJ DZIAŁKI

inwestycyjna

DROGA DOJAZDOWA

inne

Expander

Szczegóły

Opis oferty

Działka budowlana, Wrocław, Fabryczna, Strachowice, sprzedaż. Duża działka o powierzchni 20 253 m2, doskonale zlokalizowana około 1 km od lotniska. Teren przy drodze asfaltowej z wjazdem od ulicy Rdestowej. Przeznaczenie gruntu opisane w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego. Kształt terenu zbliżony do prostokąta o szerokości około 85m w najszerszym punkcie. Obszar znakomity na inwestycję krytych obiektów sportowych, typu hale sportowe, siłownie, boiska, korty tenisowe, zaplanowane z otoczeniem zieleni. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 6ZP-U1, ustala się przeznaczenie: 1) rekreacja; 2) lasy; 3) PLAN NIE DOPUSZCZA ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ na obszarze tej działki 4) handel detaliczny małopowierzchniowy A; 5) gastronomia, z zastrzeżeniem ust. 2, pkt 1; 6) obiekty naukowe i badawcze, z zastrzeżeniem ust. 2, pkt 2; 7) kryte urządzenia sportowe; 8) uprawy polowe i sady; 9) wody powierzchniowe; 10) obiekty infrastruktury drogowej; 11) obiekty infrastruktury technicznej; 12) szalety. 2. W ramach kategorii przeznaczenia: 1) gastronomia - nie dopuszcza się stołówek i samodzielnych obiektów służących działalności cateringowej; 2) obiekty naukowe i badawcze - dopuszcza się wyłącznie obserwatoria i stacje meteorologiczne. 3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące ukształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 1) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną dopuszcza się wyłącznie w wydzieleniach wewnętrznych, oznaczonych na rysunku planu symbolem (MN), na terenie 6ZP-U1;- NIE DOTYCZY TERENU DZIAŁKI 2) w wydzieleniu wewnętrznym (KDW), na terenie 6ZP-U1 dopuszcza się wyłącznie drogę wewnętrzną; 3) handel detaliczny małopowierzchniowy A, gastronomię, obiekty naukowe i badawcze, kryte urządzenia sportowe, obiekty do parkowania dopuszcza się wyłącznie w wydzieleniach wewnętrznych (G), z zastrzeżeniem pkt 4, 5 i 6; 4) handel detaliczny małopowierzchniowy dopuszcza się wyłącznie jako funkcję towarzyszącą przeznaczeniu terenu uprawy polowe i sady, w postaci handlu roślinami; 5) powierzchnia użytkowa obiektów o przeznaczeniu handel detaliczny małopowierzchniowy A i gastronomia nie może być większa niż 200 m2; 6) powierzchnia użytkowa obiektów o przeznaczeniu gastronomia nie może być większa niz 400 m2; 7) wymiar pionowy budynku mierzony od poziomu terenu do najwyższego punktu pokrycia dachu nie może być większy niż 10 m; 8) wymiar pionowy budowli nieprzekrytej dachem posadowionej na terenie, mierzony od poziomu terenu przy budowli do jej najwyższego punktu nie może być większy niż 7 m; 9) udział obszaru zabudowanego B w powierzchni działki budowlanej nie może być większy niż 50%; 10) w wydzieleniu wewnętrznym (MN) ustalenie, o którym mowa w pkt 9, nie obowiązuje, a udział obszaru zabudowanego B nie może być większy niż 70%; 11) dojazd do wydzieleń wewnętrznych, o których mowa w pkt 1, dopuszcza się wyłącznie od ulicy Rdestowej, poza obszarem objętym planem, poprzez wydzielenie wewnętrzne oznaczone na rysunku planu symbolem (KDW), o którym mowa w pkt 2; 12) obiekty do parkowania dopuszcza się wyłącznie jako parkingi terenowe otwarte i parkingi dla rowerów; 13) nie obowiązują ustalenia dotyczące parkowania pojazdów samochodowych zawarte w 11 ust. 2 pkt 1 lit c, d, l oraz pkt 5. 11. 1. Dojazd do terenów dopuszcza się wyłącznie od terenów przyległych ulic lokalnych, dojazdowych i dróg wewnętrznych, o ile ustalenia dla terenów nie stanowią inaczej. 2. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące parkowania pojazdów: 1) obowiązują miejsca postojowe dla samochodów osobowych towarzyszące poszczególnym kategoriom przeznaczenia terenu co najmniej w liczbie ustalonej zgodnie z następującymi wskaźnikami: a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - 2 miejsca postojowe na 1 mieszkanie w domu mieszkalnym jednorodzinnym, b) dla handlu wielkopowierzchniowego - 50 miejsc postojowych na c) dla handlu detalicznego małopowierzchniowego A i handlu detalicznego małopowierzchniowego B - 2 miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni sprzedaży, d) dla gastronomii, rozrywki, obiektów upowszechniania kultury, wystaw i ekspozycji, obiektów kształcenia dodatkowego - 1,5 miejsca postojowego na 100 m 2 powierzchni użytkowej, e) dla biur i obiektów kongresowych i konferencyjnych - 3 miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni użytkowej, f) obiektów hotelowych - 6 miejsc postojowych na 10 pokoi hotelowych, g) dla obiektów pomocy społecznej - 1 miejsce postojowe na 100 m2 powierzchni użytkowej, h) poradni i pracowni medycznych - 1 miejsce postojowe na 100 m2 powierzchni użytkowej, i) dla uczelni wyższych - 3 miejsca postojowe na 10 stanowisk pracy i miejsc dla studentów, j) dla edukacji i żłobków - 1 miejsce postojowe na 1 oddział, k) dla obiektów szpitalnych - 20 miejsc postojowych na 1000 m2 powierzchni użytkowej, l) dla obiektów naukowych i badawczych - 25 miejsc postojowych na 100 stanowisk pracy, m) dla krytych urządzeń sportowych - 15 miejsc postojowych na 100 miejsc użytkowych i miejsc dla widzów, n) dla produkcji - 30 miejsc postojowych na 100 stanowisk pracy, o) dla magazynów i handlu hurtowego - 2 miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni użytkowej, o ile ustalenia dla terenów nie stanowią inaczej; 2) miejsca postojowe, o których mowa w pkt 1, należy sytuować na działce budowlanej i terenie, na których usytuowany jest obiekt, któremu te miejsca towarzyszą; 3) parkingi samodzielne jednopoziomowe dopuszcza się wyłącznie jako podziemne, z zastrzeżeniem pkt 4; 4) parkingi samodzielne jednopoziomowe nadziemne dopuszcza się wyłącznie na działkach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 5) obowiązują miejsca postojowe dla rowerów towarzyszące poszczególnym kategoriom przeznaczenia terenu co najmniej w liczbie ustalonej zgodnie z następującymi wskaźnikami: a) dla handlu detalicznego małopowierzchniowego A - 2 miejsca postojowe na 1000 m2 powierzchni sprzedaży, b) dla gastronomii, rozrywki, obiektów upowszechniania kultury - 3 miejsca postojowe na 1000 m2 powierzchni użytkowej, c) dla biur - 2 miejsca postojowe na 1000 m2 powierzchni użytkowej, d) dla uczelni wyższych - 20 miejsc postojowych na 100 miejsc dla studentów, e) dla obiektów szpitalnych - 3 miejsca postojowe na 100 łóżek, f) dla hoteli - 7 miejsc postojowych na 100 pokoi hotelowych, g) krytych urządzeń sportowych - 2 miejsca postojowe na 1000 m2 powierzchni użytkowej. Informacje dotyczące nieruchomości zostały sporządzone na podstawie oświadczeń i nie są ofertą w rozumieniu przepisów prawa, mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą podlegać aktualizacji, zalecamy ich osobistą weryfikację. Wszystkie teksty, rysunki, zdjęcia oraz wszystkie inne informacje opublikowane na niniejszych stronach podlegają prawom autorskim. Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie oraz przesyłanie zawartości bez zezwolenia zabronione. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Numer oferty: 160410014

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Wrocław, Strachowice, Rdestowa

Podobne nieruchomości