Działka 20253 m2, Wrocław, Strachowice, Rdestowa
2 512 000 zł 124,03 zł/m2
Kontakt

Działka budowlana na sprzedaż Wrocław, Strachowice, Rdestowa - 20253 m2

Cena 2 512 000 124,03 zł/m2
Sprawdź ratę kredytu >>

Więcej informacji

Działka budowlana, Wrocław, Fabryczna, Strachowice, sprzedaż 2 512 000 zl.~~~~SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA: KUPUJĄCY NIE PŁACI PROWIZJI!~~Całość wynagrodzenia z tytułu usług pośrednictwa pokrywa sprzedający.~~~~Duża działka o powierzchni 20253 m2, doskonale zlokalizowana około 1 km od lotniska.~~Teren przy drodze asfaltowej z wjazdem od ulicy Rdestowej. Przeznaczenie gruntu opisane ~~w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego. ~~Kształt terenu zbliżony do prostokąta o szerokości około 85m w najszerszym punkcie.~~~~Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:~~ Dla~~terenów~~oznaczonych~~na rysunku planu symbolami 6ZP-U1,~~~~~~6ZP-U2 ustala się przeznaczenie:~~~~~~~~1) rekreacja;~~~~~~2) lasy;~~~~~~3) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;~~~~~~4) handel detaliczny małopowierzchniowy A;~~~~~~5) gastronomia, z zastrzeżeniem ust. 2, pkt 1;~~~~~~6) obiekty naukowe i badawcze, z zastrzeżeniem ust. 2, pkt 2;~~~~~~7) kryte urządzenia sportowe;~~~~~~8) uprawy polowe i sady;~~~~~~9) wody powierzchniowe; ~~~~~~10) obiekty infrastruktury drogowej;~~~~~~11) obiekty infrastruktury technicznej;~~~~~~12) szalety.~~~~~~~~~~ 2. W ramach kategorii przeznaczenia:~~~~~~~~1) gastronomia - nie dopuszcza się stołówek i samodzielnych obiektów~~~~~~~~ służących działalności kateringowej;~~~~~~2) obiekty naukowe i badawcze - dopuszcza się wyłącznie obserwatoria~~~~~~~~ i stacje meteorologiczne.~~~~~~~~~~ 3. Na terenach, o których mowa w ust. 1,~~obowiązują~~następujące~~~~~~ustalenia~~ dotyczące~~ukształtowania~~zabudowy~~i~~zagospodarowania~~~~~~terenu:~~~~~~~~1) zabudowę~~mieszkaniową~~jednorodzinną~~dopuszcza się~~wyłącznie w~~~~~~~~ wydzieleniach wewnętrznych, oznaczonych na rysunku planu symbolem~~~~~~~~ (MN), na terenie 6ZP-U1;~~~~~~2) w wydzieleniu wewnętrznym (KDW), na terenie 6ZP-U1 dopuszcza się~~~~~~~~ wyłącznie drogę wewnętrzną;~~~~~~3) handel~~detaliczny~~małopowierzchniowy~~A,~~ gastronomię, obiekty~~~~~~~~ naukowe~~ i~~badawcze,~~kryte~~urządzenia~~sportowe,~~obiekty~~do~~~~~~~~ parkowania dopuszcza się wyłącznie w~~wydzieleniach~~wewnętrznych~~~~~~~~ (G), z zastrzeżeniem pkt 4, 5 i 6;~~~~~~4) handel detaliczny małopowierzchniowy dopuszcza się wyłącznie jako~~~~~~~~ funkcję towarzyszącą przeznaczeniu terenu uprawy polowe i sady, w~~~~~~~~ postaci handlu roślinami;~~~~~~5) powierzchnia użytkowa obiektów o przeznaczeniu handel~~detaliczny~~~~~~~~ małopowierzchniowy A i~~gastronomia~~nie~~może~~być~~większa~~niż~~~~~~~~ 200 m2;~~~~~~6) powierzchnia użytkowa obiektów o~~przeznaczeniu~~gastronomia~~nie~~~~~~~~ może być większa niz 400 m2;~~~~~~7) wymiar pionowy budynku mierzony od poziomu terenu do~~najwyższego~~~~~~~~ punktu pokrycia dachu nie może być większy niż 10 m;~~~~~~8) wymiar~~pionowy~~budowli~~nieprzekrytej~~dachem~~ posadowionej na~~~~~~~~ terenie,~~ mierzony~~ od~~poziomu~~terenu~~przy~~budowli~~do~~jej~~~~~~~~ najwyższego punktu nie może być większy niż 7 m;~~~~~~9) udział obszaru zabudowanego B w~~powierzchni~~działki~~budowlanej~~~~~~~~ nie może być większy niż 50%;~~~~~~10) w wydzieleniu wewnętrznym (MN) ustalenie, o którym mowa w pkt 9,~~~~~~~~ nie obowiązuje, a udział obszaru~~zabudowanego~~B~~nie~~może~~być~~~~~~~~ większy niż 70%;~~~~~~11) dojazd do wydzieleń~~wewnętrznych,~~o~~których~~mowa~~w~~pkt~~1,~~~~~~~~ dopuszcza się wyłącznie od ulicy Rdestowej, poza obszarem objętym~~~~~~~~ planem, poprzez wydzielenie wewnętrzne oznaczone na rysunku planu~~~~~~~~ symbolem (KDW), o którym mowa w pkt 2;~~~~~~12) obiekty do parkowania~~dopuszcza~~się~~wyłącznie~~jako~~parkingi~~~~~~~~ terenowe otwarte i parkingi dla rowerów;~~~~~~13) nie~~obowiązują~~ ustalenia~~~~dotyczące~~ parkowania~~ pojazdów~~~~~~~~ samochodowych zawarte w 11 ust. 2 pkt 1 lit c, d, l oraz pkt 5.~~~~ 11.~~~~~~~~~~ 1. Dojazd~~ do~~ terenów~~ dopuszcza~~się~~wyłącznie~~od~~terenów~~~~~~przyległych ulic lokalnych, dojazdowych i dróg wewnętrznych,~~o~~ile~~~~~~ustalenia dla terenów nie stanowią inaczej.~~~~~~~~~~ 2. Obowiązują~~~~następujące~~ ustalenia~~ dotyczące~~ parkowania~~~~~~pojazdów:~~~~~~~~1) obowiązują~~ miejsca~~ postojowe~~~~dla~~~~samochodów~~ osobowych~~~~~~~~ towarzyszące~~poszczególnym~~kategoriom~~przeznaczenia~~terenu co~~~~~~~~ najmniej w liczbie ustalonej zgodnie z następującymi wskaźnikami:~~~~~~~~ a) dla~~zabudowy~~mieszkaniowej~~jednorodzinnej~~ -~~ 2~~ miejsca~~~~~~~~~~~~postojowe na 1 mieszkanie w domu mieszkalnym jednorodzinnym,~~~~~~~~ b) dla handlu wielkopowierzchniowego - 50 miejsc~~postojowych~~na~~~~~~~~ c) dla~~handlu~~detalicznego~~małopowierzchniowego~~A~~ i~~handlu~~~~~~~~~~~~detalicznego~~małopowierzchniowego~~B - 2 miejsca postojowe na~~~~~~~~~~~~100 m2 powierzchni sprzedaży,~~~~~~~~ d) dla gastronomii, rozrywki, obiektów~~upowszechniania~~kultury,~~~~~~~~~~~~wystaw~~i~~ekspozycji,~~obiektów kształcenia dodatkowego - 1,5~~~~~~~~~~~~miejsca postojowego na 100 m 2 powierzchni użytkowej,~~~~~~~~ e) dla biur i obiektów kongresowych i konferencyjnych - 3 miejsca~~~~~~~~~~~~postojowe na 100 m2 powierzchni użytkowej,~~~~~~~~ f) obiektów~~hotelowych~~-~~6~~miejsc~~postojowych~~na~~10~~pokoi~~~~~~~~~~~~hotelowych,~~~~~~~~ g) dla obiektów pomocy społecznej - 1 miejsce postojowe na 100 m2~~~~~~~~~~~~powierzchni użytkowej,~~~~~~~~ h) poradni i pracowni medycznych - 1 miejsce postojowe na 100~~m2~~~~~~~~~~~~powierzchni użytkowej,~~~~~~~~ i) dla uczelni wyższych - 3 miejsca~~postojowe~~na~~10~~stanowisk~~~~~~~~~~~~pracy i miejsc dla studentów,~~~~~~~~ j) dla edukacji i żłobków - 1 miejsce postojowe na 1 oddział,~~~~~~~~ k) dla obiektów szpitalnych - 20 miejsc postojowych~~na~~1000~~m2~~~~~~~~~~~~powierzchni użytkowej,~~~~~~~~ l) dla obiektów naukowych i badawczych - 25 miejsc postojowych na~~~~~~~~~~~~100 stanowisk pracy,~~~~~~~~ m) dla krytych urządzeń sportowych - 15 miejsc postojowych na 100~~~~~~~~~~~~miejsc użytkowych i miejsc dla widzów,~~~~~~~~ n) dla produkcji - 30 miejsc postojowych na 100 stanowisk pracy,~~~~~~~~ o) dla magazynów i handlu hurtowego~~-~~2~~miejsca~~postojowe~~na~~~~~~~~~~~~100 m2 powierzchni użytkowej,~~~~~~~~~~~~o ile ustalenia dla terenów nie stanowią inaczej;~~~~~~2) miejsca~~postojowe,~~o~~których mowa w pkt 1, należy~~sytuować na~~~~~~~~ działce~~budowlanej i terenie, na których usytuowany jest obiekt,~~~~~~~~ któremu te miejsca towarzyszą;~~~~~~3) parkingi samodzielne jednopoziomowe dopuszcza się wyłącznie~~jako~~~~~~~~ podziemne, z zastrzeżeniem pkt 4;~~~~~~4) parkingi~~samodzielne~~jednopoziomowe~~nadziemne~~ dopuszcza~~się~~~~~~~~ wyłącznie na działkach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;~~~~~~5) obowiązują~~ miejsca~~ postojowe~~~~dla~~~~rowerów~~ towarzyszące~~~~~~~~ poszczególnym~~kategoriom~~przeznaczenia~~terenu~~co~~najmniej~~w~~~~~~~~ liczbie ustalonej zgodnie z następującymi wskaźnikami:~~~~~~~~ a) dla handlu detalicznego małopowierzchniowego~~A~~-~~2~~miejsca~~~~~~~~~~~~postojowe na 1000 m2 powierzchni sprzedaży,~~~~~~~~ b) dla gastronomii, rozrywki, obiektów upowszechniania kultury~~-~~~~~~~~~~~~3 miejsca postojowe na 1000 m2 powierzchni użytkowej,~~~~~~~~ c) dla~~biur~~-~~2~~miejsca~~postojowe~~na~~1000~~m2~~powierzchni~~~~~~~~~~~~użytkowej,~~~~~~~~ d) dla uczelni wyższych - 20 miejsc postojowych na 100 miejsc dla~~~~~~~~~~~~studentów,~~~~~~~~ e) dla obiektów szpitalnych - 3 miejsca postojowe na 100 łóżek,~~~~~~~~ f) dla hoteli - 7 miejsc postojowych na 100 pokoi hotelowych,~~~~~~~~ g) krytych urządzeń sportowych - 2 miejsca postojowe na~~1000~~m2~~~~~~~~~~~~powierzchni użytkowej.~~~~~~Informacje dotyczące nieruchomości zostały sporządzone na podstawie oświadczeń i nie są ofertą w rozumieniu przepisów prawa, mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą podlegać aktualizacji, zalecamy ich osobistą weryfikację.~~~~Wszystkie teksty, rysunki, zdjęcia oraz wszystkie inne informacje opublikowane na niniejszych stronach podlegają prawom autorskim. Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie oraz przesyłanie zawartości bez zezwolenia zabronione. Wszelkie prawa zastrzeżone. ~~Dzwoniąc pytaj o numer oferty 16041 biura 14 z systemu inetonline.pl
Numer oferty: 16041-14
Zwiń opis

Kategoria:
Działki i grunty na sprzedaż
Lokalizacja:
Wrocław, Strachowice, Rdestowa
Cena:

2 512 000 zł

Cena za m2
124,03 zł/m2
Rodzaj działki:
budowlana
Powierzchnia całkowita:
20 253 m2
Droga dojazdowa:
inne
Ogrodzenie działki:
brak
Lokalizacja:
województwo: Dolnośląskie powiat: Wrocław gmina: Wrocław miejscowość: Wrocław ulica: Rdestowa
Numer oferty:
16041-14


Mapa

Podobne nieruchomości