Działka 724 m2, Wilkiejmy
6,22 zł/m2 4 500 zł

Działka rolna na sprzedaż Wilkiejmy - 724 m2

6,22 zł/m2 4 500

Szczegóły


Opis oferty

GN-I.6840.28.2019 Olsztyn, 4 sierpnia 2020 r. OGŁOSZENIE Starosta Olsztyński reprezentujący Skarb Państwa wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, działając na postawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.), Zarządzenia Nr 190 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 16 lipca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości Skarbu Państwa oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) OGŁASZA I USTNY NIEOGRANICZONY PRZETARG NA SPRZEDAŻ niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Wilkiejmy, gmina Jeziorany, powiat olsztyński, województwo warmińsko-mazurskie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 32/2 o powierzchni 0,0724 ha, użytek : „RIVa”, dla której w Sądzie Rejonowym w Biskupcu V Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr OL1B/000pokaż telefon. Przedmiotowa nieruchomość położona jest wśród gruntów rolnych, bezpośrednio przy drodze gminnej gruntowej. Na działce znajdują się ruiny po budynku sklepiku należącego dawniej do Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Jezioranach, której mienie Skarb Państwa nabył z dniem 1 stycznia 2016 roku nieodpłatnie z mocy prawa, na podstawie decyzji Starosty Olsztyńskiego z dnia 21 września 2018 roku, znak : GN-I.6820.4.2018, w trybie przepisów art. 9 ust. 2a, 2b i 2i ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. Nr 121, poz. 770 ze zm.). W zasięgu nieruchomości nie znajdują się urządzenia infrastruktury technicznej. Działka nr 32/2 aktualnie nie posiada opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jeziorany działka położona jest na obszarach rolniczej przestrzeni produkcyjnej, prowadzenia działalności gospodarczych rolniczych. Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami oraz nie jest przedmiotem zobowiązań. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi : 4 500,00 zł (słownie : cztery tysiące pięćset złotych). Sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium wniesionego w pieniądzu w wysokości : 850,00 zł (słownie : osiemset pięćdziesiąt złotych) na konto Starostwa Powiatowego w Olsztynie nr 08 1560 00pokaż telefon z takim wyprzedzeniem, aby w dniu 11 września 2020 roku pieniądze znajdowały się na wskazanym koncie. Minimalna wartość postąpienia : 45,00 zł (słownie : czterdzieści pięć złotych). Przetarg odbędzie się w dniu 17 września 2020 roku o godzinie 11:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Olsztynie, Plac Bema 5, sala sesyjna. W przetargu mogą uczestniczyć krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w wysokości i terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu. Podmioty gospodarcze przystępujące do przetargu muszą przedłożyć aktualne odpisy z właściwego rejestru w celu ustalenia przez Komisję przetargową osób je reprezentujących, a inni przedstawiciele winni wykazać się ważnymi pełnomocnictwami (w przypadku kserokopii dokumentów wymagane będzie ich notarialne potwierdzenie). Przystępujące do przetargu osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) obowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu, z podpisem notarialnie poświadczonym. Warunki nabycia nieruchomości przez cudzoziemca regulują przepisy ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278). Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który go wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu. Organizator przetargu zawiadomi uczestnika, który wygrał przetarg o miejscu i terminie podpisania aktu notarialnego umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Ostateczny termin wpłaty ceny nabycia, pomniejszonej o wpłacone wadium, upływa najpóźniej w przeddzień podpisania aktu notarialnego. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do podpisania aktu notarialnego umowy sprzedaży w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Starosta Olsztyński zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu. Szczegółowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży można uzyskać telefonicznie pod numerem (89)pokaż telefon. Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu na okres od 7.08.2020 r. do 10.09.2020 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Olsztynie oraz Urzędu Miejskiego w Jezioranach, zamieszczeniu na stronach internetowych: Starostwa Powiatowego w Olsztynie www.powiat-olsztynski.pl, Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.powiat-olsztynski/pl oraz w serwisie internetowym www.monitorurzedowy.pl. Kontakt: Starostwo Powiatowe w Olsztynie tel: (89)pokaż telefon
Numer oferty: 27398/3186/OGS


Średnie ceny w tej lokalizacji

4 500
Cena zł/m2
1 rok 2 lata 5 lat

W tej samej miejscowości:  
Pokaż

Lokalizacja

Wilkiejmy
Możesz sprawić, aby najlepsi agenci szukali dla Ciebie i za Ciebie!
  • Określ cechy wymarzonej nieruchomości
  • Zaangażujemy zaufanych agentów w poszukiwania
  • Wybierzemy trzech z nich i w ciągu 7 dni przedstawimy Ci oferty najbliższe Twojemu ideałowi
Czego szukamy?

Lokalizacja Twojej wymarzonej nieruchomości musi być określona precyzyjnie. Aby określić precyzyjnie lokalizację, skorzystaj z podpowiedzi.

Twoje dane

Niestety w związku z brakiem numeru telefonu/e-maila, nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować.

Jeśli chcesz poznać naszą ofertę, wypełnij jeszcze raz formularz, zostawiając do siebie kontakt telefoniczny oraz adres e-mail.

Podanie adresu e-mail oraz numeru telefonu oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie od Auto Centrum Sp. z o.o. (administratora) informacji w ramach newslettera zawierających wybrane przez Auto Centrum Sp. z o.o. ogłoszenia z portalu Domiporta.pl oraz przekazanie danych partnerom spółki Auto Centrum Sp. z o.o. w celu przedstawienia szczegółów ofert przekazanych w ramach newslettera. Domiporta może przekazać informacje do maksymalnie 5 partnerów jeśli uzna, że posiadają oni oferty zbieżne z preferencjami pozostawionymi w formularzu.
Administratorem danych osobowych jest Auto Centrum Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie, ul. Krakowska 199, 38-400 Krosno. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu założenia i obsługi konta w serwisie Domiporta.pl, w szczególności w celu umożliwienia spersonalizowanego poszukiwania ogłoszeń w serwisie Domiporta.pl oraz prezentowania Pani/Panu interesujących Panią/Pana ogłoszeń zamieszczanych w serwisie Domiporta.pl, w celach marketingowych, w tym profilowania, a także w celach statystycznych i analitycznych administratora. W razie wyrażenia stosownej zgody Pani/Pana dane będą przetwarzane także w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych spółki Auto Centrum Sp. z o.o. i jej Partnerów z branży nieruchomościowej i finansowej. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w Regulaminie i Polityce prywatności. (rozwiń)