To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: kujawsko-pomorskie, Wierzchucin Królewski

Działka na sprzedaż Wierzchucin Królewski,

1609 m2
24 000 PLN 15 zł/m2
Opis
Do sprzedaży działka niezabudowana (pow.1609 m2) nr działki 139/1  położona w miejscowości Wierzchucin Królewski, gmina Koronowo, powiat bydgoski, województwie kujawsko-pomorskim, Księga Wieczysta Nr BY1B/00068632/0 Wierzchucin Królewski leży w odległość ok 13 km od Koronowa i 33 km od Bydgoszczy. Nieruchomość znajduje się w centralnej części miejscowości. Działka posiada nieregularny kształt zbliżony do prostokąta. Teren działki płaski porośnięty trawą. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej (dojazd zapewniony poprzez ustanowioną służebność na działce nr 139/2.) Najbliższe sąsiedztwo działki to tereny rolne, niezabudowane oraz zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. W odległości ok. 500 m od nieruchomości znajdują się: szkoła podstawowa, kościół, sklepy, przystanek PKS. Brak obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla przedmiotowej nieruchomości. W obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta i gminy Koronowo teren oznaczony został jako:  - tereny zurbanizowane,  - obszary rolne, na których dopuszcza się lokalizację generatorów energii odnawialnej (np. elektrownie wiatrowe, biogazownie) Gmina ma charakter turystyczno – rolniczy i jest największą w powiecie. Atrakcją turystyczną są dwa rezerwaty przyrody: -rezerwat przyrody Bagno Głusza -rezerwat przyrody Różanna Dęby. Sprzedaż w formie przetargu: Cena wywoławcza netto: 24 000,00 zł                                Wadium: 2 400,00 zł (sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT). Wadium wnoszone w pieniądzu powinno być wpłacone nie później niż do dnia 20.08.2021 r., przy czym jako termin wpłaty rozumiany jest termin uznania rachunku bankowego Poczty Polskiej S.A. kwotą wadium. Oferty można składać osobiście lub listownie do dnia 25.08.2021 r. do godziny 10.00 na adres Prowadzącego przetarg w zaklejonej kopercie, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się ze złożoną Ofertą przed jej otwarciem, z dopiskiem ,,Oferta Wierzchucin Królewski – nie otwierać do dnia 22.06.2021 r. do godz. 09.00”. na adres prowadzącego przetarg: Poczta Polska S.A., Region Pionu Infrastruktury w Gdańsku, 80-940 Gdańsk, ul. Targ Rakowy 7/8. Otwarcie Ofert jest jawne i nastąpi w dniu 25.08.2021 r. o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej na I piętrze - pokój 123. Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym - kontakt: (58) 32-66-225, (58) 32-66-370, kom. 502-012-367, kom. 502-016-677), w dniach 16-19.08.2021r. Bliższe informacje o przedmiocie przetargu oraz procedurze przetargowej można uzyskać na stronie POCZTA POLSKA NIERUCHOMOŚCI: (58) 32-66-225, kom. 502-012-367.
Więcej
Działka:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
1 609 m2
Lokalizacja:
województwo: kujawsko-pomorskie powiat: bydgoski gmina: Koronowo miejscowość: Wierzchucin Królewski