Działka 3456,0m2, Warszawa, Śródmieście, Grzybowska
93 493 530 zł 27 052,53 zł/m2

POWIERZCHNIA

3 456 m2

RODZAJ DZIAŁKI

budowlana

DROGA DOJAZDOWA

asfaltowa

Expander

Szczegóły

Opis oferty

Syndyk masy upadłości Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie   zaprasza do udziału w przetargu (aukcji) na nabycie praw do nieruchomości oraz obiektów znajdujących się na nieruchomości   1.     Przedmiotem przetargu jest sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego działkę ewidencyjną nr 5/16 z obrębu 5-03-06 położoną w Warszawie przy Al. Jana Pawła II i ul. Grzybowskiej wraz z prawem własności znajdujących się na niej obiektów, aktualnie objętej księgą wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie o nr WA4M/004pokaż telefon, której wyodrębnienie z ww. księgi wieczystej i założenie dla niej nowej księgi wieczystej objęte jest wnioskiem wieczystoksięgowym z dnia 30 kwietnia 2021 r. oznaczonym jako  DZ. KW. / WA4M / 31776 / 21 / 2. 2.     Cena wywoławcza wynosi 93.493.530,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset trzydzieści złotych) brutto. 3.     Warunkiem skutecznego złożenia ofert jest m.in. wniesienie na rachunek bankowy masy upadłości Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie o numerze: 24 1160 22pokaż telefon, wadium w wysokości 9.300.000,00 zł  (słownie: dziewięć milionów trzysta tysięcy złotych) z dopiskiem „Przetarg – sygn. akt. XVIII GUp 43/19 – Warszawa, działka 5/16)”. 4.     Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 9 grudnia 2021 roku w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100A, 00-454 Warszawa lub przesłać je na adres tegoż Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do Sądu, nie zaś data nadania oferty). 5.     Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 grudnia 2021 roku, w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100A, 00-454 Warszawa, w sali nr 14, godz. 10:00. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez Syndyka w obecności Sędziego-komisarza i przybyłych oferentów. 6.     Szczegółowe informacje dotyczące przetargu i jego warunków, w tym w szczególności dotyczące przedmiotu przetargu, wymagań dotyczących treści złożonych ofert oraz trybu procedowania w zakresie złożonych ofert, określone zostały w warunkach przetargu załączonych do pisma Syndyka z dnia 10 maja 2021 roku, znajdującego się w aktach postępowania upadłościowego prowadzonego przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, pod sygn. XVIII GUp 43/19. 7.     Z zatwierdzonymi warunkami przetargu zapoznać można się w aktach postępowania upadłościowego prowadzonego przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie pod sygn. XVIII GUp 43/19 oraz w Biurze Syndyka przy ul. Wiktorskiej 65 lok 3 w Warszawie. 8.     Dodatkowe informacje odnośnie przetargu uzyskać można w Biurze Syndyka przy ul. Wiktorskiej 65 lok. 3 w Warszawie, tel. (22)pokaż telefon,

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Warszawa, Śródmieście, Grzybowska

Podobne nieruchomości