Działka 502,0m2, Warszawa, Ochota, Szczęśliwice
1 500 000 zł 2 988,05 zł/m2

POWIERZCHNIA

502 m2

RODZAJ DZIAŁKI

budowlana

DROGA DOJAZDOWA

asfaltowa

Expander

Szczegóły

Opis oferty

Na sprzedaż działka o powierzchni 502 m2 w doskonałej lokalizacji na Ochocie. Działka prostokątna, ogrodzona, zagospodarowana. Na działce budynek jednorodzinny, parterowy, dwupokojowy z kuchnią, garaż i zabudowania gospodarcze - wszystko do wyburzenia. Media: kanalizacja, woda, prąd miejskie - w budynku. Gaz miejski - przyłącze na działce. Obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu. Działka położona na terenie oznaczonym na planie symbolem: C4.4MN/MW. Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu C4.4 MN/MW: 1) Przeznaczenie terenu: a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub wielorodzinnej, zgodnie z § 4 ust. 2; A) przeznaczenie podstawowe: mieszkalnictwo jednorodzinne - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z zakresu: domów wolnostojących, domów bliźniaczych, domów szeregowych lub mieszkalnictwo wielorodzinne - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna w formie małych domów mieszkalnych o nie więcej niż 12 mieszkaniach (chyba, że ustalenia szczegółowe stanowią inaczej), funkcje usługowe z zakresu administracji; B) przeznaczenie dopuszczalne: funkcje usługowe z zakresu: biur, handlu detalicznego, gastronomii, zdrowia, oświaty, wyłącznie w formie lokali usługowych wydzielonych w budynkach mieszkaniowych; C) zakazuje się sytuowania funkcji innych niż określone w pkt. 1 i 2, za wyjątkiem funkcji związanych z przeznaczeniem podstawowym niewymienionych w pkt. 2, które mogą stanowić nie więcej niż 5% powierzchni użytkowej budynku; D) w zakresie ochrony przed hałasem zalicza się tereny MN/MW do terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: a) maksymalna intensywność zabudowy dla działki budowlanej - 1,2, b) maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej - 40%, c) maksymalna wysokość budynków - 12 m, nie więcej niż 3 kondygnacje, d) minimalna wysokość budynków - nie określa się, , e) minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej - 40%, , f) maksymalna szerokość elewacji frontowej poszczególnych budynków - 25 m. Podana cena jest ceną brutto. Nie obowiązuje podatek VAT. Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo
Numer oferty: PLM-GS-539

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Warszawa, Ochota, Szczęśliwice

Podobne nieruchomości