To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: kujawsko-pomorskie, Toruń

Działka na sprzedaż Toruń,

15646 m2
2 810 000 PLN 180 zł/m2
Opis
PGE Toruń S.A. OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż Prawa użytkowania wieczystego niezabudowanego gruntu, o łącznej powierzchni 15.646 m2, opisanego geodezyjnie jako działki nr 34, 46, 52/1 (wszystkie w obrębie 23), dla którego w Sądzie Rejonowym w Toruniu prowadzona jest księga wieczysta nr TO1T/00032185/3. Nieruchomość usytuowana jest w kompleksie gruntów inwestycyjnych, położonych u zbiegu ul. Szosy Bydgoskiej i ul. P. Jonssona, w sąsiedztwie obiektu sportowego Motoareny, w toruńskiej dzielnicy Przedmieście Starotoruńskie, na obszarze o umiarowym stopniu zurbanizowania, na terenach rozwoju nowoczesnych form działalności gospodarczych na bazie przekształcanych stref poprzemysłowych. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej, ul. P. Jonssona, wydzieloną drogą wewnętrzną (dz. nr 52/6) stanowiącą prawo użytkowania wieczystego gruntu przysługujące PGE Toruń S.A. Udział w działce stanowiącej drogę również stanowi przedmiot sprzedaży. Przeznaczenie podstawowe nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: tereny zabudowy usługowej, dopuszczalne: obiekty usługowo-produkcyjne, składy, magazyny. Cena wywoławcza nieruchomości netto wynosi: 2.810.000 zł netto Ustna część przetargu odbędzie się w siedzibie PGE Toruń S.A. przy ul. Ceramicznej 6 w dniu 17 grudnia 2021 r. o godz. 11:30. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie do dnia 13 grudnia 2021 r. wadium, stanowiącego 10% ceny wywoławczej, tj. kwoty 281.000 zł na rachunek bankowy: Bank PEKAO SA 41 1240 6292 1111 0010 7724 1994 tytułem: „sprzedaż nieruchomości nr 1 - wadium”. Do ceny sprzedaży nieruchomości doliczona zostanie kwota podatku od towarów i usług, według stawki obowiązującej na dzień zawarcia umowy sprzedaży. Na dzień ogłoszenia przetargu, sprzedaż podlega opodatkowaniu podatkiem VAT o stawce 23%. Szczegółowe informacje dotyczące sprzedaży nieruchomości dostępne są na stronie internetowej PGE Toruń S.A. (https://pgetorun.pl/aktualnosci/nieruchomosc-na-sprzedaz-u-zbiegu-ul-szosy-bydgoskiej-i-ul-p-jonssona-w-sasiedztwie-obiektu-sportowego-motoareny-torun) oraz w siedzibie PGE Toruń S.A. przy ul. Ceramicznej 6 oraz telefonicznie 691 964 909. Zbywca zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. Kontakt: PGE Toruń S.A. tel: 691 964 909 marcin.gzyl@gkpge.pl
Więcej
Działka:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
15 646 m2
Lokalizacja:
województwo: kujawsko-pomorskie powiat: Toruń gmina: Toruń miejscowość: Toruń

Podobne oferty w tej lokalizacji