To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: lubelskie, bialski, Terespol

Działka na sprzedaż Terespol, Graniczna

7488 m2
147 000 PLN 20 zł/m2
Opis
Burmistrz Miasta Terespol ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej numerem 1201/3 o pow. 0,7488 ha położonej w Terespolu (Obręb - 0001 Terespol) przy ul. Granicznej Data publikacji ogłoszenia: 27 stycznia 2021 r. Data ważności ogłoszenia: 26 lutego 2021 r. Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości Opis nieruchomości: Działka nr 1201/3 o pow. 0,7488 ha jest niezabudowana o kształcie zbliżonym do trapezu, nie użytkowana. Teren równy nieogrodzony, część gruntu o powierzchni około 0,2200 ha pokryty wodami powierzchniowymi. Posiada dostęp do drogi publicznej utwardzonej. Teren nieuzbrojony z możliwością przyłączenia do urządzeń infrastruktury technicznej przebiegających w ulicy tj. energia elektryczna, wodociąg, kanalizacja. Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi dla nieruchomości księgę wieczystą KW LU1B/00055527/1. Nieruchomość nie jest obciążona prawami osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań. Warunki zagospodarowania: działka nr 1201/3 przeznaczona jest pod: teren produkcyjny, z dopuszczeniem składów, magazynów, usług rzemiosła. Plan wyznacza tereny funkcji produkcyjnych i usługowych z dopuszczeniem funkcji magazynowo- składowych – 24 P/S/U. Termin zagospodarowania: nie dotyczy Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 1490). Cena wywoławcza wynosi 147.000,00 zł (słownie: sto czterdzieści siedem tysięcy złotych 00/100). Do kwoty sprzedaży zostanie doliczony należny podatek VAT. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 14.000,00 zł (słownie: czternaście tysięcy złotych 00/100) na konto Urzędu Miasta Terespol w Banku PKO BANK POLSKI SA Terespol nr 40 1020 1260 0000 0702 0108 5539 w terminie do dnia 26 lutego 2021 r. Dniem dokonania wpłaty jest dzień uznania środków na rachunku Urzędu Miasta Terespol. Komisja Przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Przetarg odbędzie się w dniu 04 marca 2021 r. o godz. 12ºº w siedzibie Urzędu Miasta Terespol przy ul. Czerwonego Krzyża 26, lokal nr 14. Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość. W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialnie poświadczone pełnomocnictwo. Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra. Nabywca ponosi koszty sporządzenia umowy. Cena podlega zapłacie na rachunek Urzędu Miasta Terespol nr 14 1020 1260 0000 0102 0108 3682 w Banku PKO BANK POLSKI SA Terespol tak, aby w dniu sporządzenia aktu notarialnego można było stwierdzić , że cała wymagana kwota znajduje się na rachunku Urzędu Miasta Terespol. Umowa sprzedaży nieruchomości powinna być zawarta w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia. Wpłacone wadium ulega przepadkowi kiedy uczestnik, który przetarg wygrał nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w ustalonym terminie. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane na wskazane konto. Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 14 Urzędu Miasta Terespol, ul. Czerwonego Krzyża 26 lub pod numerem telefonu (83) 333 10 08, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Terespol, stronie internetowej umterespol.e-biuletyn.pl (OGŁOSZENIA->PRZETARGI->OFERTY PRZETARGOWE) oraz monitorurzedowy.pl. Burmistrz Miasta Terespol zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Burmistrz mgr Jacek Danieluk Kontakt: Urząd Miasta Terespol tel: (83) 333 10 08 um@terespol.pl
Więcej
Działka:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
7 488 m2
Lokalizacja:
województwo: lubelskie powiat: Bialski gmina: Terespol miejscowość: Terespol ulica: Graniczna

Podobne oferty w tej lokalizacji

OBEJRZANE Zobacz galerię działka na sprzedaż 789m2 działka Terespol, 3 Maja
działka Terespol, 3 Maja

Do sprzedania 11 działek budowlanych o powierzchni 798 m2. Działki są położone w Terespolu w pięknej i malowniczej okolicy. W pobliżu trasy A2 (E30) 1 km od przejścia granicznego i około 1 km od cent...

Działka na sprzedaż, Terespol
Do schowka
Zwiń
27 615 zł
789 m2 35 zł/m2
OBEJRZANE Zobacz galerię działka na sprzedaż 1600m2 działka Kobylany, Kobylany
działka Kobylany, Kobylany

Do sprzedania działka budowlano usługowo-handlowa o powierzchni 1600 mkw., ołożona przy trasie E30, 0,5 km od Terespola. W pobliżu około 1 km Urząd Gminy Terespol i obiekt hotelowo gastronomiczny `Pod...

Działka na sprzedaż, Kobylany
Do schowka
Zwiń
160 000 zł
1600 m2 100 zł/m2
OBEJRZANE Zobacz galerię działka na sprzedaż 2178m2 działka Terespol, Wojska Polskiego
działka Terespol, Wojska Polskiego

Do sprzedania działka o powierzchni 2178 mkw., w Terespolu przy ul. Wojska Polskiego. Działka jest położona w pobliżu trasy A2 (E30) Do centrum miasta jest 1,5 km. Oferta dostępna za pośrednictwem A...

Działka na sprzedaż, Terespol
Do schowka
Zwiń
65 340 zł
2178 m2 30 zł/m2
OBEJRZANE Zobacz galerię działka na sprzedaż 8706m2 działka Terespol, 3 Maja
działka Terespol, 3 Maja

Do sprzedania nieruchomość o powierzchni 8 706 mkw na która składa sie 11 działek budowlanych o powierzchni od 784 do 799 mkw. Nieruchomość położona jest w Terespolu w pięknej i malowniczej okolicy...

Działka na sprzedaż, Terespol
Do schowka
Zwiń
200 000 zł
8706 m2 23 zł/m2