Działka 994 m2, Sulistrowice
90 000 zł 90,54 zł/m2
Kontakt

Działka budowlana na sprzedaż Sulistrowice - 994 m2

Cena 90 000 90,54 zł/m2
Sprawdź ratę kredytu >>

Więcej informacji

Sobótka, 16.09.2019r. Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka Rynek 1, Sobótka ogłasza I ustny publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Sobótka. 1. Nieruchomość niezabudowana składająca się z działki nr 377/2 AM 1, obręb Sulistrowice o pow. 994 m2, nr księgi wieczystej WR1K/001pokaż telefon, położona w środkowej części miejscowości. Przeznaczenie działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: zabudowa letniskowa a w ewidencji gruntów sklasyfikowana jest jako S-PsIII. Działka gruntu w kształcie wielokąta położona jest w sąsiedztwie nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę letniskową, na terenie pagórkowatym przebiegającym po niewielkim spadku w kierunku północno-zachodnim. Dojazd do działki z drogi utwardzonej tłuczniem. Nieruchomość jest nieogrodzona, teren niezagospodarowany, porośnięty krzewami i drzewami. Działka nie posiada wybudowanych przyłączy infrastruktury technicznej, posiada słaby dostęp do uzbrojenia w sieć energetyczną i kanalizację. Wpięcie do sieci wodociągowej dostępne z ul. Jaworowej, ok. 75 m. Cena wywoławcza 90 000,- PLN wadium: 9 000,- PLN 2. Nieruchomość niezabudowana składająca się z działki nr 377/5 AM 1, obręb Sulistrowice o pow. 953 m2, nr księgi wieczystej WR1K/001pokaż telefon, położona w środkowej części miejscowości. Przeznaczenie działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: zabudowa letniskowa a w ewidencji gruntów sklasyfikowana jest jako S-PsIII. Działka gruntu w kształcie wielokąta położona jest w sąsiedztwie nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę letniskową, na terenie pagórkowatym przebiegającym po niewielkim spadku w kierunku północno-zachodnim. Dojazd do działki z drogi utwardzonej tłuczniem. Nieruchomość jest nieogrodzona, teren niezagospodarowany, porośnięty krzewami i drzewami. Działka nie posiada wybudowanych przyłączy infrastruktury technicznej, sieć wodociągowa z ul. Jaworowej. Kanalizacja w ul. Jaworowej za pomocą przepompowni przydomowej Cena wywoławcza 86 000,- PLN wadium: 9 000,- PLN 3. Nieruchomość niezabudowana składająca się z działki nr 377/6 AM 1, obręb Sulistrowice o pow. 1009 m2, nr księgi wieczystej WR1K/001pokaż telefon, położona w środkowej części miejscowości. Przeznaczenie działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: zabudowa letniskowa a w ewidencji gruntów sklasyfikowana jest jako S-PsIII. Działka gruntu w kształcie wielokąta położona jest w sąsiedztwie nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę letniskową, na terenie pagórkowatym przebiegającym po niewielkim spadku w kierunku północno-zachodnim. Dojazd do działki z drogi utwardzonej tłuczniem. Nieruchomość jest nieogrodzona, teren niezagospodarowany, porośnięty krzewami i drzewami. Działka nie posiada wybudowanych przyłączy infrastruktury technicznej, sieć wodociągowa dostępna z ul. Jaworowej, kanalizacja w ul. Jaworowej za pomocą przepompowni przydomowej Cena wywoławcza 84 000,- PLN wadium: 8 500,- PLN wysokość postąpień – nie mniej niż 1% ceny wywoławczej Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%, który pokrywa nabywca nieruchomości. Nieruchomości będące przedmiotem przetargu objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka. Licytacja zbywanych nieruchomości nastąpi wg w/w kolejności. Przetarg odbędzie się 24 października 2019r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka, Rynek 1, pok. nr 11. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium dla wybranej działki. W przypadku wzięcia udziału w licytacji więcej niż jednej nieruchomości, wadium należy wpłacić osobno dla każdej działki. Wadium z podaniem numeru działki, arkusza mapy i miejscowości należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy Sobótka: Bank Spółdzielczy Kąty Wr. O/ Sobótka nr 72 9574 10pokaż telefon. W terminie do 21 października 2019r. kwota wadium musi być na koncie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo z podpisem notarialnie potwierdzonym oraz powinni okazać się dowodem osobistym. Każdy z uczestników przetargu zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, że dokonał oględzin nieruchomości i nie będzie wnosił roszczeń do stanu utrzymania działki. Wadium wpłacone przez uczestnika który wygrał przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia uzyskanej w przetargu, która w całości musi być wpłacona na konto sprzedawcy przed podpisaniem aktu notarialnego. Wadium zwraca się niezwłocznie (nie później niż przed upływem 3 dni) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy. Nabywca pokrywa koszty notarialne i sądowe związane z przeniesieniem prawa własności Szczegółowe informacje można uzyskać w pok nr 6, I piętro, tel. 071pokaż telefon, strona internetowa:www.bip.sobotka.pl. Położenie działki można sprawdzić na stronie www.wrosip.pl. Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka z uzasadnionej przyczyny może odwołać przetarg informując o tym w formie właściwej dla ogłoszenia. Kontakt: Urząd Miasta i Gminy Sobótka tel: 71 pokaż telefon
Numer oferty: 24441/3186/OGS
Zwiń opis

Kategoria:
Działki i grunty na sprzedaż
Lokalizacja:
Sulistrowice
Cena:

90 000 zł

Cena za m2
90,54 zł/m2
Rodzaj działki:
budowlana
Powierzchnia całkowita:
994 m2
Powierzchnia działki:
994 m2
Ogrodzenie działki:
inne
Lokalizacja:
województwo: Dolnośląskie powiat: Wrocławski gmina: Sobótka miejscowość: Sulistrowice
Numer oferty:
24441/3186/OGS


Mapa

Podobne nieruchomości