Działka 635,0 m2, Skierniewice, Balcerowska
137,01 zł/m2 87 000 zł

Działka budowlana na sprzedaż Skierniewice, Balcerowska - 635,0 m2

137,01 zł/m2 87 000

Szczegóły


Opis oferty

Prezydent Miasta Skierniewice ogłasza: III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości położonej w Skierniewicach przy ul. Balcerowskiej Przedmiotem III przetargu jest niezabudowana nieruchomość oznaczona numerem działki 282 o powierzchni 0,0635 ha, położona w obrębie 7, przy ul. Balcerowskiej w Skierniewicach, stanowiąca własność Gminy Miasto Skierniewice. Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Skierniewicach VII Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta Nr LD1H/000pokaż telefon. W dziale III „prawa, roszczenia i ograniczenia” oraz w dziale IV „hipoteka” - wpisów brak. Przedmiotowa nieruchomość położona jest na osiedlu „Zadębie” miasta Skierniewice przy ul. Balcerowskiej. Ma kształt wydłużony, nieregularny, rozszerzający się w części południowej. Od strony południowej bezpośrednio graniczy z ulicą Balcerowską o nawierzchni asfaltowej. Z pozostałych stron graniczy z nieruchomościami zabudowanymi budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi. Działka 282 jest niezabudowana i nieuzbrojona w infrastrukturę techniczną. Porośnięta jest trawą. W ulicy Balcerowskiej zlokalizowane są urządzenia infrastruktury technicznej, tj. energia elektryczna, wodociąg, kanalizacja, gaz, telefon. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Rady Miasta Skierniewice nr XXIX/91/04 z dnia 26 sierpnia 2004 roku działka oznaczona jest symbolem 7.97 MN,U i przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i zabudowę usługową. W ewidencji gruntów miasta Skierniewice przedmiotowy grunt oznaczony jest symbolem B – tereny mieszkaniowe. I przetarg ustny nieograniczony na zbycie przedmiotowej nieruchomości odbył się 29 października 2019 roku. II przetarg ustny nieograniczony na zbycie przedmiotowej nieruchomości odbył się 22 kwietnia 2020 roku. Cena wywoławcza: 87.000,00 zł (słownie złotych: osiemdziesiąt siedem tysięcy 00/100) brutto. Wadium: 8.700,00 zł. Podana cena wywoławcza zawiera w sobie podatek VAT w wysokości 23%. Cenę nabycia stanowi cena osiągnięta w przetargu. Sprzedaż nieruchomości następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zmianami). Zaleca się uczestnikom przetargu dokonanie wizji w terenie, zapoznanie się z otoczeniem działki oraz uzyskanie na własną odpowiedzialność wszelkich informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, w tym o warunkach i zasadach zabudowy, stanem granic, o istniejącym uzbrojeniu i możliwości przyłączenia do istniejących mediów od poszczególnych gestorów sieci przesyłowych. Warunkiem uczestnictwa w III przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wyżej określonej wysokości, nie później niż do dnia 05.10.2020 roku z dopiskiem „Wadium – działka nr 282, ul. Balcerowska” na rachunek Urzędu Miasta Skierniewice: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. rachunek pomocniczy sum depozytowych: 81 1020 33pokaż telefon. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy. Osoby przystępujące do III przetargu muszą przedłożyć komisji przetargowej: dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości, Nr NIP; w przypadku, gdy uczestnikiem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – aktualny wyciąg o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka. Wszelkie pełnomocnictwa wymagają formy pisemnej – aktu notarialnego. III przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 08 października 2020 roku o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta Skierniewice przy ul. Senatorska 12, sala konferencyjna nr 19, I piętro Nabywca zobowiązany jest zapłacić osiągniętą w przetargu cenę sprzedaży nieruchomości, pomniejszoną o wpłacone wadium, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości. Za termin zapłaty ceny uznaje się dzień wpływu należności na rachunek Urzędu Miasta Skierniewice: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. rachunek podstawowy dochodów: 39 1020 33pokaż telefon. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zawiadomiona będzie o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, przy czym wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Nabywca nieruchomości ponosi koszty związane z ewentualnym geodezyjnym okazaniem granic nieruchomości oraz koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości, których wysokość określi notariusz. Sprzedaż nieruchomości następuje według danych ewidencji a granice nabywanej działki nie będą wznawiane na koszt Urzędu Miasta Skierniewice. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży, Prezydent Miasta Skierniewice może odstąpić od jej zawarcia. Wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi. Wadium zwraca się niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym w wysokości nominalnej tj. bez odsetek i oprocentowania. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278) zobowiązana jest w dniu zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości będącej przedmiotem przetargu przedłożyć wydane na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą zezwolenie właściwego ministra na nabycie tej nieruchomości, chyba że zajdą przewidziane powołaną ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia. Prezydent Miasta Skierniewice może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu i podając przyczynę odwołania przetargu. Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta w Skierniewicach, ul. Floriana 9 pokój nr 10, w godz. 8:00 – 16:00, tel. (0-46) pokaż telefon w okresie od ukazania się ogłoszenia do terminu przetargu. Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu i zamieszczone jest na stronie internetowej głównej i BIP Urzędu Miasta Skierniewice www.skierniewice.eu, www.bip.um.skierniewice.pl, na stronie internetowej gazety "Monitor Urzędowy" www.monitorurzedowy.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Skierniewice w budynku przy ul. Floriana 9. PREZYDENT MIASTA SKIERNIEWICE Kontakt: Urząd Miasta Skierniewice tel: (0-46) pokaż telefon
Numer oferty: 27683/3186/OGS

Lokalizacja

Skierniewice, Balcerowska

Podobne nieruchomości

Możesz sprawić, aby najlepsi agenci szukali dla Ciebie i za Ciebie!
  • Określ cechy wymarzonej nieruchomości
  • Zaangażujemy zaufanych agentów w poszukiwania
  • Wybierzemy trzech z nich i w ciągu 7 dni przedstawimy Ci oferty najbliższe Twojemu ideałowi
Czego szukamy?

Lokalizacja Twojej wymarzonej nieruchomości musi być określona precyzyjnie. Aby określić precyzyjnie lokalizację, skorzystaj z podpowiedzi.

Twoje dane

Niestety w związku z brakiem numeru telefonu/e-maila, nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować.

Jeśli chcesz poznać naszą ofertę, wypełnij jeszcze raz formularz, zostawiając do siebie kontakt telefoniczny oraz adres e-mail.

Podanie adresu e-mail oraz numeru telefonu oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie od Auto Centrum Sp. z o.o. (administratora) informacji w ramach newslettera zawierających wybrane przez Auto Centrum Sp. z o.o. ogłoszenia z portalu Domiporta.pl oraz przekazanie danych partnerom spółki Auto Centrum Sp. z o.o. w celu przedstawienia szczegółów ofert przekazanych w ramach newslettera. Domiporta może przekazać informacje do maksymalnie 5 partnerów jeśli uzna, że posiadają oni oferty zbieżne z preferencjami pozostawionymi w formularzu.
Administratorem danych osobowych jest Auto Centrum Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie, ul. Krakowska 199, 38-400 Krosno. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu założenia i obsługi konta w serwisie Domiporta.pl, w szczególności w celu umożliwienia spersonalizowanego poszukiwania ogłoszeń w serwisie Domiporta.pl oraz prezentowania Pani/Panu interesujących Panią/Pana ogłoszeń zamieszczanych w serwisie Domiporta.pl, w celach marketingowych, w tym profilowania, a także w celach statystycznych i analitycznych administratora. W razie wyrażenia stosownej zgody Pani/Pana dane będą przetwarzane także w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych spółki Auto Centrum Sp. z o.o. i jej Partnerów z branży nieruchomościowej i finansowej. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w Regulaminie i Polityce prywatności. (rozwiń)