Działka 1349,0m2, Poznań, Jeżyce, Podolany, Lutycka
790 000 zł 586 zł/m2

POWIERZCHNIA

1 349 m2

RODZAJ DZIAŁKI

komercyjna

DROGA DOJAZDOWA

polna

Expander

Szczegóły

Opis oferty

Działka AG o pow. 1349 m2 położona przy ul. Lutyckiej w Poznaniu, w okolicy ronda Dembowskiego (pot. Obornickiego) bezpośrednio przy drodze krajowej nr 92 (starej A2). Wymiary działki: szer. ok. 18 m, dł. ok. 74 m. Uzbrojenie: pełne w okolicy. Działka objęta jest aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego, jest to teren zabudowy usługowej, obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, oznaczone symbolem 2U/P. W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania na terenie przedmiotowej nieruchomości ustalono między innymi: - lokalizację zabudowy zgodnie z liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu, - maksymalną powierzchnię zabudowy działki budowlanej dla terenu 2U/P w wielkości 60%; - minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki budowlanej dla terenu 2U/P w wielkości 20% z uwzględnieniem lit. d; - w przypadku lokalizacji obiektu handlowego o powierzchni sprzedaży 300 - 2000 m2, zagospodarowanie minimum 15% powierzchni działki budowlanej zielenią wysoką; - wysokość zabudowy dla 2U/P od 12 m do 15 m z dopuszczeniem miejscowego zwiększenia wysokości do 30 m, jeżeli wynika to ze względów technologicznych; - zakaz wykorzystywania obiektów i terenów na funkcje o przeznaczeniu wymagającym komfortu akustycznego w środowisku; - dowolną geometrię dachu; - dopuszcza się lokalizację parkingów w zieleni, garaży wielokondygnacyjnych, dróg wewnętrznych, dojść i dojazdów, przy czym w przypadku wydzielania dróg wewnętrznych z nieruchomości wymaga się, aby odpowiadały one parametrom drogi klasy D, sieci infrastruktury technicznej. Jesteśmy w posiadaniu pełnej treści uchwały oraz mapy. Kontakt: Anna Kokorniak Piec tel. 692pokaż telefon NIERUCHOMOŚCI MARTIN DZIAŁAMY NIEPRZERWANIE OD 24 LAT Powyższy opis ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a dane w nim zawarte mogą ulec zmianie.

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Poznań, Jeżyce, Podolany, Lutycka