To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: małopolskie, Oświęcim, Monowice

Działka na sprzedaż Oświęcim, Monowice, Unii Europejskiej

11475 m2
5 474 000 PLN 477 zł/m2
Opis
Syndyk Masy Upadłości CHEMOSERVIS-DWORY S.A. w upadłości ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim KRS 0000287238, NIP 5491911468, REGON 070889223 ogłasza pisemny konkurs ofert na sprzedaż następujących nieruchomości za ceny wynoszące nie mniej niż 2/3 wartości oszacowania Przedmiotem konkursu są (każdy składnik jest zbywany oddzielnie): a) SKŁADNIK NUMER N1: Kompleks nieruchomości gruntowych położony w Oświęcimiu przy ul. Unii Europejskiej, obręb Monowice, składający się z prawa użytkowania wieczystego działki numer 2653/82 (pow. 1,0963 ha) i prawa użytkowania wieczystego działki nr 2653/152 o pow. 0,0512 ha - zabudowany budynkami przemysłowymi G-82 o pow. 2.259 m2 (hala), H-81 o pow. 2.822 m2. Minimalna cena sprzedaży przedmiotu sprzedaży wynosi 5.474.000,- zł plus podatek Vat jeżeli będzie należny. b) SKŁADNIK NUMER N2 Prawo użytkowania wieczystego gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Chemików 1, działka numer 1773/23 (pow. 1,2598 ha), zabudowanego budynkami przemysłowym G123 i G 139 o pow. 3.910 m2. Minimalna cena sprzedaży przedmiotu sprzedaży wynosi 4.780.000,- zł plus podatek Vat jeżeli będzie należny. c) SKŁADNIK NUMER N3: Prawo użytkowania wieczystego gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Unii Europejskiej, o powierzchni 0,8659 ha, składające się z działek o numerach 1773/107 o pow. 0,8012 ha i 1777/128, tworzące kompleks o pow. 8.659 m2, zabudowany dwoma nawami hali produkcyjnej z zapleczem socjalno-biurowym H-125. Minimalna cena sprzedaży przedmiotu sprzedaży wynosi 5.256.000,- zł plus podatek Vat jeżeli będzie należny. Oferty pisemne należy składać w języku polskim, przesyłką pocztową – listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, przesyłką kurierską lub osobiście, w zamkniętych kopertach, z napisem: „Oferta sygn. akt. VIII GUp 316/19, „CHEMOSERVIS-DWORY” S.A. w upadłości – KONKURS OFERT NIERUCHOMOŚCI” – do dnia 17 września 2021 r., godzina 15.00 (decyduje data wpływu) - na adres: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Ordys i Współpracownicy, ul. Juliusza Lea 12A/5, 30 - 048 Kraków –w godzinach 9.00 – 15.00, od poniedziałku do piątku Warunkiem uczestnictwa w przetargu na sprzedaż nieruchomości jest wpłacenie wadium w wysokości 500.000,- zł za każdy składnik. Wadium (oddzielnie na każdy składnik, bez podawania numeru składnika) należy wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości „CHEMOSERVIS-DWORY” S.A. w upadłości o numerze 40 9430 0006 7003 7164 2000 0001, wpisując w tytule przelewu „Wadium KONKURS OFERT NIERUCHOMOŚCI - sygn. akt. VIII GUp 316/19”, najpóźniej do ostatniego dnia wyznaczonego jako termin do składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy masy upadłości). Rozstrzygnięcie I etapu konkursu nastąpi w dniu 20 września 2021 r. w Kancelarii Radcy Prawnego Tomasz Ordys i Współpracownicy, ul. Juliusza Lea 12A/5, 30 - 048 Kraków, o godzinie 14.00. Oferent zobowiązany jest zapoznać się z pełnym regulaminem konkursu, który znajduje się w biurze syndyka w Krakowie, przy ul. Stańczyka 5/ LU 1, 30-126 Kraków, lub też można go otrzymać po przesłaniu zapytania na adres mail: s.jelen62@gmail.com lub ikb@wp.pl. Syndyk ma prawo swobodnego wyboru oferty, odstąpienia od konkursu lub jego unieważnienia w całości lub w części bez podania przyczyny, a także ma prawo do unieważnienia wyniku konkursu lub odstąpienia od oferty w całości lub w części bez podania przyczyny. Syndykowi przysługuje również prawo odstąpienia od zawarcia umowy sprzedaży z wybranym oferentem, na każdym etapie jej procedowania, bez podania przyczyny. Oferentom nie przysługują żadne roszczenia względem syndyka. Operat szacunkowy otrzymać można po przesłaniu zapytania na adres mail: s.jelen62@gmail.com. Wszelkie dodatkowe informacje uzyskać można pod numerami telefonów 602-571-134, 502-078-078 oraz Kancelarii w Krakowie, przy ul. Stańczyka 5/ LU 1, 30-126 Kraków, w godz. 9-15, od pon. - pt. Tel. 12-311 44 55. Niepowtarzalne nieruchomości produkcyjno-biurowe w Oświęcimiu!
Więcej
Działka:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
11 475 m2
Lokalizacja:
województwo: małopolskie powiat: oświęcimski gmina: Oświęcim miejscowość: Oświęcim dzielnica: Monowice ulica: Unii Europejskiej